Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Forsvaret som Civil

Presse- og kommunikationschef med instinkt og indblik til Ledelsessekretariatet i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse


Presse- og kommunikationschef med instinkt og indblik til Ledelsessekretariatet i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Her er en unik mulighed for at få foden inden for hos en af Danmarks mest spændende arbejdspladser, hvor du kommer i et miljø, der er både kommercielt, politisk og militært. Vi søger en profil som gerne vil løfte denne vigtige opgave. Er det dig, så tøv ikke med at søge!
Om os
Presse- og Informationssektionen er en del af Ledelsessekretariat og består aktuelt af seks medarbejdere; chef, souschef, en journalist, en social media manager, en webmaster og en grafiker. Sektionen har ansvaret for pressehåndteringen samt al intern og ekstern kommunikation.

Sektionen bevæger sig inden for en lang række faglige områder, der spænder fra de helt store strategiske eller kommercielle forhold og ned til de mindste detaljer ved vores mange materielgenstande - fra det militærstrategiske niveau til udbudsjuridiske spidsfindigheder eller forvaltningsretlige spørgsmål.

Vi arbejder på tværs af styrelsens og hele koncernens organisation. Vi har hver dag en tæt dialog med pressen, som vi modtager flere hundrede henvendelser fra om året, samt en tæt dialog med alle afkroge af styrelsens organisation samt med Forsvarsministeriets Departement, Forsvarskommandoen og andre myndigheder.
Om stillingen
Som chef for presse- og informationssektionen driver du myndighedens samlede pressehåndtering samt øvrig intern og ekstern kommunikationsvirksomhed sammen med den øvrige organisation. Som presse- og kommunikationschef indgår du i direktionen.
Der er i høj grad behov for en ”spillende træner”, dvs. du som sektionschef både står for ledelse og sparring af medarbejderne i sektionen samt udviklingen af arbejdsgange m.v. Men du kommer også selv til at håndtere en del af sektionens sager - det er navnlig den del af den direkte pressehåndtering, der særligt har chefens og vicechefens interesse.
Det er ofte pressechefen, der sammen med chef, vicechef og det øvrige Ledelsessekretariat, står i orkanens øjne, når sagerne kører og det hele går stærkt.
Du arbejder helt tæt på chef og vicechef og derfor kræver stillingen et godt instinkt for, hvad der er behov for på det øverste niveau i en styrelse og et stort indblik i, hvordan en styrelse fungerer, ikke mindst i forhold til samspillet mellem presse, styrelse, departement og øvrige samarbejdspartnere.


Opgaverne omfatter bl.a.
- Ledelse af og sparring med pressesektionens medarbejdere, ansættelser/afskedigelser, med-arbejderudviklingssamtaler, budgetlægning, ferieplanlægning og alt det andet, der hører til daglig ledelse.
- Håndtering af et stort antal pressehenvendelser, bl.a. kontakt til fagpersoner i styrelsen, der leverer faglige input til svar, udfærdigelse af svar, herunder direkte dialog med og rådgivning af chef og vicechef.
- Talsperson for Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse.
- Tæt dialog og koordination med departementet og Forsvarskommando.
- Tæt dialog med samarbejdspartnere og interessenter på tværs af såvel dansk som international forsvarsindustri.
- Tovholder på en række større kommunikationsopgaver.
- Udfærdigelse af beslutningsoplæg, forelæggelse af sager, forberedelse af mødemateriale mv.
Om dig
Du har en relevant uddannelsesbaggrund, måske inden for det journalistiske, samfundsfaglige eller noget helt tredje. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra Forsvarsministeriets område - enten fra FMI, Forsvaret, Forsvarsministeriet eller en af styrelserne herunder. Alternativt har du relevant erfaring fra centraladministrationen.

Du har erfaring med - eller har som minimum et udpræget talent for - ledelse og besidder gode og sunde lederegenskaber og værdier.
Du er fleksibel og parat til at kunne rumme de forskellige opgaver, der dukker op med kort varsel. Du fungerer godt i travle situationer, hvor der er tryk for, og det er ofte et vilkår i pressesektionen, at man ikke helt ved, hvad dagen bringer, når man møder på arbejde om morgenen. Derfor er et vist overskud til at håndtere det uforudsigelige en god egenskab ligesom at tjeneste uden for almindelig arbejdstid må forventes.

Du er omgængelig, tilgængelig og har gode people skills og samarbejdsevner. Du kan desuden skabe stærke, tillidsbaserede personlige relationer til vores mange samarbejdspartnere.

Du er desuden struktureret og ”voksen”. Du vil få et stort ansvar for et strategisk vigtigt område, der nyder stor bevågenhed.
Det er derudover vigtigt, at du er god til at formulere dig. Som chef for presse- og informationssektionen er det dig, der skriver eller lægger sidste hånd på og godkender produkter til presse, borgere, store firmaer, departement og øvrige samarbejdspartnere.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er klassificeret som chefkonsulent med ledelsesansvar, titlen er sektionschef.
Ansættelse efter gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet med mulighed for at forhandle tillæg. Der er tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pension på 17,1%.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele dit
ansættelsesforhold.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte chefen for Ledelsessekretariatet kontorchef Morten Brodersen på telefon 25 27 44 41 eller fmi-chle@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Agrin Safari på telefon 72 81 91 33.

Ansøgningsfrist er 30. januar 2022, og ansættelsessamtaler afholdes i uge 6.

Tiltrædelse 1. marts eller snarest herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du bedes vedhæfte relevante dokumenter, som ansøgning, CV, diplom, eksamensbevis m.v.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.
Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

30.01.2022

Indrykningsdato

07.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent