Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Elektronikmekaniker til CIS kompagni/ 1. Brigade


Elektronikmekaniker til CIS kompagni/ 1. Brigade

Ønsker du faglige udfordringer i en dynamisk enhed med satellit- og IT-materiel, stor frihedsgrad i arbejdets udførelse og en god uformel kollegial tone? Så er CIS Kompagni / 1. Brigade i Fredericia måske enheden, du drømmer om at blive en del af!
Om os
Kompagniet er oprettet i 2019, men bygger på grundstammen af tidligere 1. CIS kompagni. Enheden består pt. af en kommandodeling, en systemkontroldeling, samt tre linjedelinger. Kompagniet er en operativ enhed, hvis primære opgave er at understøtte 1. Brigade med Communications and Information Systems løsninger på kamppladsen.
Kompagniet er oprettet som en del af Forsvarsforlig 2018-2023 og tæller pt. over 110 soldater. Enheden skal bygges op over de kommende år, så der i 2023 er 166 soldater. For fremtiden vil enhedens vognpark primært bestå af Piranha 5 samt Eagle 4. Vi har desuden en større mængde satellit-, IT- og radioudstyr.

Personel- og erfaringssammensætningen i enheden er meget bred, hvilket gør opgaveløsningen spændende – og mulig. Vi holder en uformel omgangstone: Som specialenhed er dette en forudsætning for at kunne løse de komplekse opgaver vi tildeles. Vi er meget ambitiøse i forhold til opgavernes løsning – og selvledelse er et krav/vilkår ned til yngste soldat.

Vi lægger vægt på, at vores soldater trives: Til trods for et højt tempo i dagligdagen, er der plads til den enkelte soldats personlige og faglige udvikling.
Vi tilbyder en arbejdsplads med gode og yderst professionelle kollegaer, hvoraf mange har været i kompagniet længe. Netop vores omgangstone, samarbejde, stemning og miljø i kompagniet tilskrives ofte som årsag, til at vi kontinuerligt tiltrækker og fastholder dygtige soldater.
Om stillingen
Den ledige stilling som elektronikmekaniker er ved 1. Echelon i CIS Kompagni Brigade, der både støtter og servicerer CIS kompagniet, såvel som søster-kompagniet; Stabskompagni Brigade.
Du vil indgå i en velfungerende 1. Echelon, som består af: en sektionsfører / motormekaniker - oversergent, en næstkommanderende vedligeholdelsessektion /motormekaniker – korporal, tre overkonstabker af 1. grad / motormekanikere, samt to overkonstabler af 1. grad / elektronikmekaniker. Echelonen sætter en ære i at levere den bedste service og udfører eftersyn og reparationer af høj kvalitet.
Echelonen sørger for, at kompagniernes køretøjer og materiel altid er klar hvilket, til tider, giver en travl hverdag – især forud for øvelsesvirksomhed.
Til dagligt vil du arbejde sammen med 1. Echelons to andre elektronikmekanikere, hvor opgaverne er mange og forskellige. Blandt andet kan nævnes: eftersyn/reparation/fejlsøgning på satellitudstyr (Swe-dish), radioudstyr, Hærens Taktiske Kommunikation monteret i køretøjer og containere, samt diverse IT udstyr.

Du skal kunne arbejde selvstændigt og sætte en ære i at levere et godt stykke arbejde. Du vil få brede rammer for løsning af tildelte opgaver og du vil, så længe kvaliteten opretholdes, få en stor grad af frihed under ansvar.
Vi stræber efter at være et af Forsvarets bedste værksteder, hvor vi vægter sammenhold, udvikling og trivsel højt.
Om dig
Du er konstabel med en uddannelse som elektromekaniker, elektronik-fagtekniker eller radiomekaniker. Du har kørekort til kategori B og C og det vil være ønskeligt, hvis du ligeledes har CE kørekort og truckcertifikat.

Du er serviceminded, fremadsynet i din opgaveløsning og fleksibel, da opgaverne tit kan blive omprioriteret eller ændret. Du er god til samarbejde, men kan også arbejde selvstændigt.
Du skal være indstillet på at komme på kurser i det materiel vi har, som du ikke er uddannet på i forvejen (RDO152, HTK, BMS, SATCOM, og div generatorer).

De tre væsentligste FOKUS kompetencer du skal besidde er:
- Fleksibilitet
- Samarbejde
- Faglighed
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kompagnichefen i CIS Kompagni/ 1. Brigade; kaptajn Rune Lund på tlf.: 5197 5701 eller via mail på FSR-1B-100A@mil.dk
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på telefon 72 81 91 63.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt. Ansøgningsfristen er 6. februar 2022 og samtaler forventes afholdt første uge herefter. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer,
skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.

Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

06.02.2022

Indrykningsdato

07.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent