Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Forsvaret som Civil

Ansvarsbevidst og faglig godt fundamenteret kvalitetskoordinator med speciale indenfor installationsteknik/el


Ansvarsbevidst og faglig godt fundamenteret kvalitetskoordinator med speciale indenfor installationsteknik/el

Har du interesse i at arbejde med og udvikle området indenfor kvalitetsledelse?
Motiveres du af spændende opgaver i en alsidig hverdag, hvor resultatet af din indsat har indflydelse på mange kollegaers daglige arbejde? Og evner du at holde overblik over specialiserede områder og motivere og samvirke med specialister? Så kunne du være vores nye kvalitetskoordinator med speciale inden for el autorisation.
Om os
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste udfører vedligeholdelsesopgaver og eftersyn på Forsvarets skibe, fly, køretøjer og andet materiel.

Ledelsen er placeret i Brabrand, hvor planlægningsopgaver og intern støtte er forankret, mens vores værksteder er fordelt på 17 etablissementer spredt over hele landet.

Kvalitetsledelsessektionen, hvori sikkerhedselementet er forankret, består af en sektionschef og ni medarbejdere. Sektionen har med reference til chefen for Driftsafdelingen til opgave at lede og koordinere indsatsen i relation til kvalitets-, arbejdsmiljø- og sikkerhedsområderne, herunder de systemer der benyttes som platform for disse områder. Sektionen besidder et bredt mix af militære og civile kompetencer, der bidrager til at sikre faglige velfunderede løsninger i produktionen til gavn for hele Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Tonen ved enheden er uformel, og der er et højt niveau af selvstændighed i sektionen. Kollegial og chefsparring er dog stadig en central del af opgaveløsningen.
Om stillingen
Du kommer til at have en væsentlig indflydelse på udviklingen og opdatering af Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes kvalitetsledelsessystem, ISO 9001, og udviklingen af myndighedens KLS for opfyldelse af krav i lov om autorisation af virksomheder på elinstallationsområdet.
Dette i samarbejde med den etablerede kvalitetsorganisation og underlagte enheder.
Derfor er det også væsentligt, at du kan begå dig i relation til f.eks. skriftlige oplæg og samarbejde med andre.

Af opgaver du bl.a. skal arbejde med:
• Varetagelse af rollen som koordinerende kvalitetssagsbehandler inden for dine sagsområder interne i Forsvarets Vedligeholdstjeneset.
• Generel rådgivning og opfølgning på kvalitetsledelse, KLS og bekendtgørelse 100.
• Auditering af myndighedens underlagte enheder vedrørende kvalitetsledelse. Både i rollen som intern auditor samt koordination af ekstern audit.
• Indgå i projektgruppe om indførelse af dokumentstyringssystem til ledelsessystemer og øvrige arbejdsgrupper efter behov.
• Bidrage til opretholdelse af myndighedens certificeringer vedrørende kvalitet, og de dertil relaterede opgaver (ISO 9001:2015 – AT BEK 100 – KLS).
• Indgå i tværfaglige udviklingsopgaver og bidrage til optimering af eksisterende ledelsessystemer.

Du arbejder i et team med gode muligheder for sparring og udvikling, som ofte sker i samarbejde med værkstedsområderne, disses underlagte værksteder og vedligeholdstjenestens øvrige enheder og elementer. Herudover ved deltagelse på eksterne uddannelser og relevante faglige forums.

Vi tilbyder en stilling med rig indflydelse på egen hverdag, med gode muligheder for fleksibilitet og hvor myndigheden tilbyder gode forhold på arbejdspladsen og høj grad af inddragelse.
Om dig
Vi har brug for en kvalitetssagsbehandler med minimum 5 års praktisk erfaring inden for el-området eller tilsvarende relevante forhold, samt elinstallatør i forhold til KLS og bekendtgørelse 100. Du har grundlæggende viden om kvalitetsledelse (ISO 9001), og har gerne konkret erfaring med gennemførelse af audit. Vi forventer desuden, at du har en relevant erfaring med køle- og trykanlæg, herunder indgående kendskab til bilag 6 og 7 i bekendtgørelse 100, samt kan bidrage med læsning/forståelse og omsætning af lovgrundlag og regler med henblik på implementering i organisationen.

Det er ønskeligt, at du har en praktisk erfaring med gennemførelse af audit-virke, og at du er fortrolig med at bidrage til reviews, benchmarking og statistisk årsrapportering. Det er også en fordel at du er uddannet ”Lead Auditor” på ISO 9001 men ikke et krav.

Som person er du engageret, forretningsorienteret, fleksibel og med masser af ”drive”. Du tror på, at relationer og samarbejde skaber de bedste løsninger.
Du formår at bevare overblikket i en travl hverdag, og du trives med varierende arbejdsopgaver, hvor fornyelse og kvalitet er i centrum.
Du arbejder godt både i teams og selvstændigt og er samtidig imødekommende. Du er struktureret med sans for detaljens betydning, besidder stærke kommunikative evner og formulerer dig tydeligt og præcist både skriftligt og mundligt.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Dit faste tjenestested vil være i Brabrand. Dog skal du forvente op til 50 indenrigs rejsedage om året i forhold til løsning af pålagte opgaver og periode.

Som ansat på Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for kvalitetssektionen, major Henrik Liljenberg Christensen på telefon 2381 0548 eller mail FVT-P-CHDK@MIL.DK.
Har du spørgsmål omkring stillingens faglige indhold eller i relation til uddannelser, er du velkommen til at rette henvendelse til Peder Lykkeberg på telefon 2960 3638 eller via mail på FVT-P-DKKE1A@MIL.DK. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er 30. januar 2022. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Brabrand, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

30.01.2022

Indrykningsdato

07.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent