Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Chefsergent til Administrationselementet ved Specialoperationskommandoen


Chefsergent til Administrationselementet ved Specialoperationskommandoen.

Vi søger en dygtig og erfaren chefsergent, med gode samarbejdsevner, til stillingen som sagsbehandler og leder af vores Administrationselement ved Specialoperationskommandoen, med lyst til at arbejde med administrative opgaver inden for NIV-II myndighedsområdet.
Om os
Specialoperationskommandoen (SOKOM) er den overordnede kommando for Danmarks specialoperationsstyrker, Jægerkorpset med Siriuspatruljen og Frømandskorpset.

Specialoperationskommandoen, de to specialoperationskorps og Siriuspatruljen støttes i flere sammenhænge af Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet samt Arktisk Kommando og samarbejder med eksterne partnere i både Danmark og udlandet. Opgaveløsningen er karakteriseret ved uventede og innovative metodevalg, tætte partnerskaber og alternativ styrkeanvendelse.

Specialoperationskommandoen blev oprettet i 2015 og er placeret på Flyvestation Aalborg.

Administrationselementet er en del af J1-sektionen og leverer administrativ støtte til SOKOM stab samt Jægerkorpset og Frømandskorpset.

Vi har en uformel omgangstone, hvor samarbejde, humor i hverdagen og et godt socialt sammenhold skaber grundlag for at håndtere hverdagens mangeartede udfordringer.
Om stillingen
Du vil blive leder af Administrationselementet i J1 sektionen ved staben for Specialoperationskommandoen. Elementet omfatter, foruden dig, en korporal og to civile medarbejdere. J1-sektionen omfatter chef, næstkommanderende og to elementer, hvoraf Administrationselementet er det ene.

Din opgave bliver at støtte sektionschefen inden for relevante sagsområder, herunder særlig struktur og bemanding, faglig sparring samt at agere som repræsentant for sektionen i udvalgte arbejdsgrupper.

Derudover skal du forvente at bidrage til den bredere sagsbehandling i sektionen og håndtere sager af både individuel og generel karakter inden for det administrative område, herunder eksempelvis struktur- og organisationsstyring, rejsedirektiver, arbejdstid, FOKUS, sygefravær m.m. Du skal endvidere have et godt kendskab til økonomistyring i Forsvaret.

I samarbejde med sektionschefen skal du rådgive chefer og ledere i staben og ved korpsene i forvaltningsgrundlaget inden for personeladministrative sager.

Du skal ofte arbejde med DeMars i forbindelse med strukturstyring, kontrol af arbejdstidsstyring ved underliggende myndigheder samt trække rapporter til brug som ledelsesinformation for de resterende chefer i staben og underliggende myndigheder.

Du vil i stillingen opleve en stor grad af frihed under ansvar inden for tildelte opgaver, hvor du får mulighed for at arbejde selvstændigt samt at nytænke og udvikle eksisterende arbejdsgange og processer.
Om dig
Vi forventer, at du er udnævnt chefsergent eller at du er seniorsergent og kan opfylde kravene til udnævnelse, herunder at du har gennemført en uddannelse på minimum uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring. Vi ser gerne at du fremstår som en rollemodel og har anciennitet som mellemleder på ca. 15 - 20 år, heraf ca. 6 – 8 år som udnævnt seniorsergent. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet kan du ansættes på en uddannelsesaftale. Udnævnelse til chefsergent finder sted når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorerer de almene krav for udnævnelse.

Du har godt kendskab til alle former for administrative opgaver, herunder ressourcestyring og strukturstyring. Du har tidligere beskæftiget dig med personeladministration, herunder administration og forvaltning af løn, arbejdstid og rejser.

Du har endvidere et godt kendskab til Forsvarets IT systemer, specielt DeMars, Business Intelligence/Business Objects og WorkZone.

Du skal selvstændigt kunne varetage sagsbehandling på varierede sagsområder, der kræver faglig viden, og i den forbindelse kunne udtrykke dig let og forståeligt på skrift. Det er en fordel, hvis du har solid sagsbehandlererfaring fra en NIV-II eller III myndighed.

Du arbejder effektivt og målrettet, forstår at prioritere dine arbejdsopgaver og kan overholde deadlines. Da du vil få en stor berøringsflade, er det vigtigt at du besidder gode samarbejdsevner og bidrager med en høj faglighed, ligesom du i det daglige skal kunne bevare overblikket i pressede situationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for J1, kaptajn Jan Bjerre Holst på tlf.: 728 57118, hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 6. februar 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. april 2022 eller hurtigst muligt derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SPECIALOPERATIONSKOMMANDOEN
Specialoperationskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og omfatter en kommandostab, Frømandskorpset, Jægerkorpset og Siriuspatruljen.
Specialoperationskommandoens opgaveløsning er karakteriseret af uventede og innovative metodevalg, tætte partnerskaber, overraskende styrkeanvendelse og bidrager til at beskytte og fremme Danmarks interesser, nationens sikkerhed og borgernes tryghed.
Specialoperationskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion og styrkeopstilling af specialoperationsstyrkebidrag til operative styrkeindsættelser og beredskaber. Herunder opstillingen af et dansk kernebidrag til NATO Composite Special Operations Component Command, der skal kunne indsætte specialstyrker i internationale operationer og virke på operativt niveau.
Det værnsfælles og tætte samarbejde på tværs af Forsvarets kapaciteter er et helt centralt element i Specialoperationskommandoens motto: ”Styrke Gennem Fælles Indsats”

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

06.02.2022

Indrykningsdato

07.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent