Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Flyvevåbnet

Chef til Logistics Quality Management ved Fighter Wing Skrydstrup


Chef til Logistics Quality Management ved Fighter Wing Skrydstrup

Fighter Wing Skrydstrup (FW) søger en erfaren og handlekraftig officer til Logistics Quality Management. Er du proaktiv og ansvarsbevidst i opgaveløsningen? Og har du gode leder- og samarbejdsevner på tværs af myndigheder? Så er du måske vores nye kollega.
Om os
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.

Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.

Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.

Om enheden:
FW er driftskoordinerende myndighed for F-16, hvorunder Logistics Group bl.a. forestår drifts – og planlægningsopgaver i relation til logistik samt vedligeholdelse og reparation af F-16 fly inklusiv støtteudstyr.

Logistics Qulity Management har til hovedopgave at sikre DKMAR compliance for vedligeholdelsesorganisationen med direkte reference til Chef Logistics Group (Wing Technical Director).
Om stillingen
Stillingen som chef for Logistics Quality Management er forankret i Fighter Wing Skrydstrup Logistics Group.

I stillingen varetages funktionen som Logistics Quality Manager (LQM) og du vil være chef for en stab, bestående af tre medarbejdere. LQM har det overordnede ansvar for, at Fighter Wing Skrydstrups vedligeholdelsesorganisation til stadighed efterlever de, i DKMAR Part M, 145 og 147, fastsatte krav for vedligeholdelse af fly, flykomponenter og intern uddannelse.

Endvidere er du ansvarlig for udvikling af DKMAR luftdygtighedsregimet i Logistics Group på Fighter Wing Skrydstrup og i rollen heraf at styre DKMAR implementeringsprojektet fra initial godkendelse til fuld certificering af vedligeholdelsesorganisationen FW. Nuværende prioritering er implementering af DKMAR for F-16 og efterfølgende F-35.

Delopgaver inden for dette felt spænder vidt, men varierer mellem monitering og sparring med vedligeholdelsesorganisationen i kvalitets-, luftdygtigheds – og flyvesikkerhedshenseende samt rådgivning af og sparring med Chef Logistics Group (Wing Technical Director) og Wing Quality Manager.
Om dig
Du er major eller egnet kaptajn i Flyvevåbnet med baggrund som teknisk officer og har minimum to års erfaring i en Part 145 organisation eller lignende. Du har gennemført Videre Uddannelse Trin 2 (VUT2/L), Master i Militære Studier (MMS) eller er optaget herpå.

Du har solide tekniske og ledelsesmæssige kompetencer og gerne erfaring med ledelse af højt specialiserede og engagerede medarbejdere og ledere, og du evner at skabe sunde og gode samarbejdsrelationer på tværs af en organisation med forskelligheder.

Du har gode kommunikative egenskaber, både i skrift og i tale på dansk og engelsk, da du i stillingen har en bred kontaktflade til samarbejdspartnere, både internt på Fighter Wingen, men ligeledes eksternt i det øvrige flyvevåben.

Du har velforankret kendskab til det flytekniske område, gerne kampfly vedligeholdelsesopgaver eller tilsvarende.

Du interesserer dig for og har arbejdet med flyvesikkerhed samt kvalitets – og forandringsledelse og evner at favne de til tider modsatrettede krav til kvalitet og operativ effekt. Du skal gennem det personlige eksempel bidrage til en positiv feedback kultur, hvor der er fokus på løbende forbedringer for hele organisationen.

I stillingen som chef for LQM vil du være Nominated Person. Det er herfor et krav, at du i løbet af seks måneder kan godkendes med en Form 4 indenfor EMAR Part M, 145 og 147.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til flyvesikkerhedsvirket i flyvevåbnet, EMAR Part M, 145 og 147 og generelt kendskab til kvalitetsledelses-, styrings- og sikringssystemer. Endvidere vil det være en fordel, hvis du har auditoruddannelse og auditerfaring.

Du får den nødvendige introduktion til opgaverne samt relevant efteruddannelse efter ansættelse i stillingen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested vil være i Skrydstrup.

Kontakt og ansøgning
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Chef Logistics Group oberstløjtnant Jan Christian Wolff tlf. +45 72 84 90 01, fw-l-001@mil.dk
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Christian Friis Graae ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS226@mil.dk, eller på telefon 728 19150.

Ansøgningsfristen er 21. januar 2022. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

21.01.2022

Indrykningsdato

07.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent