Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Søværnet

Oversergent til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Installationsværkstedet i Frederikshavn


Oversergent til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Installationsværkstedet i Frederikshavn

Trives du med at tage ansvar? Kan du tage udfordringer med et smil? Har du øje for kvalitet, og har du tillige et godt fundament i produktionsstyring?
Så er du måske vores kommende assisterende værkstedsleder i Installationsværkstedet ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i Frederikshavn.
Om os
Vedligeholdelsesområde Frederikshavn er en del af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste og er placeret på Flådestation Frederikshavn. Vedligeholdelsesområde Frederikshavn består af 200 medarbejdere, fordelt på 4 værksteder samt et Drifts- og Støtteelement.

Installationsværkstedet varetager elektriske og mekaniske ombygninger/modifikationer af Forsvarets materielkapaciteter.
Reparation og vedligeholdelse af mekaniske og elektriske installationer ombord på skibe, landanlæg og køretøjer.
Eftersyn, vedligeholdelse og belastningsprøver af omformere og generatorer på skibe og landinstallationer samt styringer for disse.
Mekanisk fremstilling og opbygning af pulte og rack.
Smede og bearbejdningsopgaver.

Værkstedet har ansvaret for masteeftersyn og vedligeholdelse af master i Jylland samt på Grønland og Færøerne.

Installationsværkstedet består af 1 værkstedsleder, 4 ass. værkstedsledere, 19 maskinarbejdere, 1 tømrer, og 30 elektrikere. Medarbejderne er overvejende civile.
Værkstedet har el-autorisation, og er ISO certificeret både inden for kvalitetsledelse og arbejdsmiljø.
Om stillingen
Du vil i stillingen fungere som assisterende værkstedsleder, med daglig ledelse af vores el afdeling.
Du vil overfor værkstedslederen, være ansvarlig for planlægning, koordinering og udførelse af værkstedets opgaver, samt have den daglige personaleledelse af værkstedets medarbejdere.
Du skal have fokus på effektiv udnyttelse af værkstedets kapaciteter og ressourcer.
I jobbet giver vi dig mulighed for at udvikle dig fagligt, med kurser og efteruddannelse, hvor der bliver taget udgangspunkt i din baggrund.
Du kommer til at deltage i arbejdet med kvalitetssikring og arbejdsmiljø, herunder udarbejde og ajourføre bestemmelser og direktiver.

Der vil forekomme rejsearbejde i stillingen.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, inden for de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver. Vi tilstræber et godt arbejdsmiljø blandt andet gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone.

Alt i alt, kan vi tilbyde dig et alsidigt job med mangeartede opgaver og udfordringer, og med gode muligheder for både faglig- og personlig udvikling.
Om dig
Du har en relevant håndværksmæssig uddannelse med svendebrev/uddannelsesbevis som elektriker. Du har muligvis suppleret din elektrikeruddannelse med en Maskinmester eller el installatøruddannelse. Endvidere har du en akademiuddannelse i ledelse, 3 obligatoriske moduler samt 1 valgmodul. Hvis du ikke har disse moduler i akademiuddannelsen, skal du være indforstået med at gennemføre disse inden for en årrække.

Du har en bred erfaring med elektriske installationer, gerne inden for det maritime område.

Du har erfaring med kvalitet og KLS indenfor el autorisation.

Du besidder evnen til at have gang i mange opgaver på samme tid, og du er i stand til at træffe beslutninger om arbejdets tilrettelæggelse, således at opgaverne løses indenfor aftalte terminer.

Som person er du glad og tillidsskabende og du trives med en til tider hektisk hverdag, hvor du formår at bevare overblikket, når det går stærkt. Du har fokus på din lederrolle, og kan se sammenhængen mellem trivsel og effektivitet.

Du er kvalitetsbevidst, omhyggelig og systematisk i det daglige arbejde, og det forventes, at du kan arbejde selvstændigt, og levere kvalitet i arbejdet. Du skal have gode samarbejdsevner og være omstillingsparat.

Du har gode mundtlige og skriftlige sprogkundskaber i dansk og engelsk, og kan kommunikere på forskellige niveauer.

Det vil være ønskeligt, hvis du kan bruge SAP PM som ordrestyring og planlægningsværktøj.

Tillige men ikke mindst forventer vi, du vil indgå i en organisation, hvor vi arbejder på tværs af alle faggrænser og hjælper hinanden, hvor der er behov for dette.

Ansøgere skal kunne sikkerhedsgodkendes samt kunne opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen er også slået op som civil.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Overværkmester Jan Hesthaven på tlf. 20 20 01 46.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 30. januar 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse fra 1. marts 2022 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

30.01.2022

Indrykningsdato

07.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent