Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Forsvaret som Civil

Elektronikfagtekniker til Radarværkstedet på Flådestation Frederikshavn (Genopslag)


Elektronikfagtekniker til Radarværkstedet på Flådestation Frederikshavn (Genopslag)

Har du lyst til at blive en del af et teknisk team med gode kollegaer, hvor du bliver fagligt udfordret og hvor der er plads til at få udbygget de tekniske kompetencer, og kunne du tænke dig at arbejde på Søværnets tekniske systemer som radarteknik, helikopterindflyvningslys og våbenteknik?

Så er det måske lige dig, vi har brug for!
Om os
Radarværkstedet er placeret på Flådestationen i Frederikshavn og arbejder tæt sammen med hovedværkstedet, som er placeret i Korsør.

På Radarværkstedet i Frederikshavn, er vi 10 dygtige teknikere og 2-4 lærlinge. Vi varetager følgende primære opgaver:

• Radarsystemer, herunder navigations og varslingsradarer
• Våbensystemer, herunder sigter til kanoner samt missilsystemer
• Helikopterindflyvningslys for helikopterbærende skibe

På værkstedet mødes du af et stærkt hold, af fagligt dygtige teknikere i et løsningsorienteret arbejdsmiljø med højt til loftet og en uformel omgangstone.

Vi vægter kvalitet og arbejdsmiljø højt som en del af opgaveløsningen – og er certificeret i henholdsvis ISO9001 samt ISO45001.
Om stillingen
Du vil i stillingen primært arbejde med installation, modifikation, reparation og vedligeholdelse af radarsystemer, helikopterindflyvningslys og våbensystemer. Til en start vil du blive oplært i ét til to systemer, men vil på sigt blive introduceret og oplært på alle tre områder. Du vil efter endt oplæring indgå i en vagtordning på værkstedet.

Arbejdet foregår både på faste installationer i land, ombord på Søværnets enheder og på værkstedet.

Vi løser opgaver på tværs af Danmark, derfor må du forvente rejseaktivitet.
Om dig
Det er et krav, at du har et svendebrev som elektronikfagtekniker, elektronikmekaniker eller lignende. Du har lyst til at gøre en forskel og har desuden mod på at arbejde med Forsvarets avancerede tekniske systemer.

• Som person er du fleksibel, løsningsorienteret og er god til at kommunikere både med kunder og kollegaer
• Du sætter en ære i dit arbejde og faglighed
• Du kan både arbejde selvstændigt og i grupper
• Du arbejder målrettet og bidrager med sparring og løsningsforslag
• Desuden bidrager du med godt humør

Da opgaveløsningen medfører klatring i master, er det en forudsætning at du kan helbredsmæssigt godkendes til arbejde i master og bestå kurset: Evakuering og redning i højden, samt opretholde godkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Gyldigt kørekort kategori B, er et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er slået op både civilt og militært.

Civil ansættelse:
Er du civil, sker ansættelse og aflønning i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer. Du vil blive ansat efter gældende organisationsaftale Håndværker i Staten. Basislønnen er på kr. 25.826,78 pr. måned.
Basislønnen er opgivet i oktober 2021 niveau.

Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Ønske om militær ansættelse:
Det er dog også muligt for civile at søge om militær ansættelse. Ønsker du dette, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning, ellers vil vi betragte din ansøgning til en civil ansættelse.

Militær ansættelse:
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Er du militær, er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Øvrige vilkår:
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Værk-stedsleder Radarværkstedet Frederikhavn Kasper Andersen på telefon 2049 4058, eller Værkstedsleder Radarværkstedet Korsør Marianne Raahauge på telefon 2921 6215.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår til den militære stilling, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs251@mil.dk.

Har du spørgsmål til de civile løn- og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Lasse Bruhn Bull ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bss26@mil.dk.

Ansøgningsfrist er 30. januar 2022. Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse er hurtigst muligt.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og
Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle.

Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

30.01.2022

Indrykningsdato

07.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent