Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Ingeniørofficer til G5 ved Multinational Division North


Ingeniørofficer til G5 ved Multinational Division North

Vil du arbejde med ingeniørtjeneste og operationer på højeste taktiske niveau i et skarpt og multinationalt miljø? Er du ingeniørkaptajn, eventuelt major (322) og evner du at kombinere operationer med god teknisk forståelse. Så har du her en enestående mulighed for en central funktion med en spændende professionel udfordring og en bred berøringsflade i det nye NATO divisionshovedkvarter.
Om os
Multinational Division North (MND North) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.

MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.

Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
Om stillingen
Du indgår i fredstid i et dynamisk ingeniørteam i G5 sektionen. I krise og konflikt er du infrastrukturofficer i hovedkvarterets ingeniørcenter. Ingeniørcentret er det taktiske divisionshovedkvarters ingeniørvidenscenter.

Dine opgaver omfatter bl.a. bidrag til skarp operativ planlægning og operativ planlægning i øvelsesramme. Som infrastrukturofficer udarbejder du blandt andet fagligt kvalificerede produkter og leverer rådgivning, der indgår til brug for såvel hovedkvarterets føring af divisionen som i planlægning af operationer.

Du bidrager til at etablere og vedligeholde grundlaget for, at hovedkvarteret kan leve op til sit operative beredskab indenfor ingeniørtjenesten i fredstid, krise og krig. Dette sker bl.a. under krav om, at ingeniørtjenesten virker på tværs af nationer og niveauer. Et centralt arbejdsområde er indhentning af informationer hos og koordination med Host Nations, analyser af eksempelvis vedrørende land transportsystemer(Infrastruktur), terrænets muligheder og de operative implikationer. I den vertikale konstruktionstjeneste er der fokus på overlevelsesforanstaltninger og ikke lejretablering.

Vi er til daglig et lille ingeniørteam, der med støtte udefra, håndterer alle ingeniørtjenestens facetter på divisionsniveau. Det betyder for dig, at du indimellem håndterer opgaver bredt inden for ingeniørtjenesten fx operative ingeniør ressourcer i multinational sammenhæng.

For de fleste vil arbejdet i et multinationalt divisionshovedkvarter være nyt, men så længe du har viljen til at lære og synes at det er spændende at arbejde med og har flair for ingeniørtjeneste i operationer, så vil du kunne få en unik mulighed for din personlige udvikling. I ingeniørteamet i G5 kommer du til at være en del af et spændende internationalt hold, hvor samarbejde, initiativ, evnen til at handle og en teknisk/operativ analytisk tilgang er centrale elementer, når der arbejdes med skarp forsvarsplanlægning. Samtidig lægger vi også vægt på, at vi har det sjovt i dagligdagen.
Om dig
Dit fokus er operationer. Du har interesse og flair for teknisk forståelse og har gerne erfaring udi at omsætte teknisk præget viden inden for særligt terræn og infrastruktur til bl.a. muligheder og begrænsninger.

Du kan lide at arbejde med og udvikle et større kompliceret område og være selvstændigt aktiv i fremdriften af området mod klare mål. Du trives i et komplekst samarbejde med eksterne interessenter ved foresatte, undergivne og naboer for at få og nå fælles mål.

Du er kaptajn, eventuelt major (322) eller måske er du klar til at blive major (322). Du er uddannet på BDE niveau. Du har eventuelt gjort tjeneste i en ingeniørbataljonsstab eller brigadestab.

Du er analytisk i din tilgang, men evner også at omsætte din faglighed til alternative løsninger, når den operative plan møder virkeligheden.

Du kommunikerer argumenteret via enkle væsentlige budskaber.

Du skal kunne engelsk, der er MND N arbejdssprog, i tale og skrift på stabsniveau.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse

Kontakt og ansøgning:
Din ansøgning skal inkludere dit CV på engelsk. Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Major Henrik Herbst Andersen (Coordinating Engineer Officer) tlf.: +45 407 407 87.
Da G5 arbejder i et mobiltelefonfrit miljø bedes du sende en sms med navn og nummer hvorefter vi vender tilbage til dig.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Christian Friis Graae ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS226@mil.dk, eller på telefon 728 19150.

Stillingen er placeret i MNDN Hovedkvarter vest i Slagelse. Måtte du have en præference for at arbejde i Karup kan dette eventuelt ske under særlige vilkår, der aftales.
Der er en del rejseaktivitet forbundet med stillingen, primært til Baltikum og Polen.

Ansøgningsfrist er 21. januar 2022.
Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 4.
Stillingen er til besættelse pr. 01. februar 2022

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

21.01.2022

Indrykningsdato

07.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent