Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Forsvaret som Civil

Assisterende værkstedsleder til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Installationsværkstedet i Frederikshavn


Assisterende værkstedsleder til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Installationsværkstedet i Frederikshavn

Trives du med at tage ansvar? Kan du tage udfordringer med et smil? Har du øje for kvalitet, og har du tillige et godt fundament i produktionsstyring?
Så er du måske vores kommende assisterende værkstedsleder i Installationsværkstedet ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i Frederikshavn.
Om os
Vedligeholdelsesområde Frederikshavn er en del af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste og er placeret på Flådestation Frederikshavn. Vedligeholdelsesområde Frederikshavn består af 200 medarbejdere, fordelt på 4 værksteder samt et Drifts- og Støtteelement.
Installationsværkstedet hører under Vedligeholdelsesområde Frederikshavn, og er placeret på Flådestation Frederikshavn.

Installationsværkstedet varetager elektriske og mekaniske ombygninger/modifikationer af Forsvarets materielkapaciteter.
Reparation og vedligeholdelse af mekaniske og elektriske installationer ombord på skibe, landanlæg og køretøjer.
Eftersyn, vedligeholdelse og belastningsprøver af omformere og generatorer på skibe og landinstallationer samt styringer for disse.
Mekanisk fremstilling og opbygning af pulte og rack.
Smede og bearbejdningsopgaver.

Værkstedet har ansvaret for masteeftersyn og vedligeholdelse af master i Jylland samt på Grønland og Færøerne.

Installationsværkstedet består af 1 værkstedsleder, 4 ass. værkstedsledere, 19 maskinarbejdere, 1 tømrer, og 30 elektrikere. Medarbejderne er overvejende civile.
Værkstedet har el-autorisation, og er ISO certificeret både inden for kvalitetsledelse og arbejdsmiljø.
Om stillingen
Du vil i stillingen fungere som assisterende værkstedsleder, med daglig ledelse af vores el afdeling.

Du vil overfor værkstedslederen, være ansvarlig for planlægning, koordinering og udførelse af værkstedets opgaver, samt have den daglige personaleledelse af værkstedets medarbejdere.

Du skal have fokus på effektiv udnyttelse af værkstedets kapaciteter og ressourcer.

I jobbet giver vi dig mulighed for at udvikle dig fagligt, med kurser og efteruddannelse, hvor der bliver taget udgangspunkt i din baggrund.

Du kommer til at deltage i arbejdet med kvalitetssikring og arbejdsmiljø, herunder udarbejde og ajourføre bestemmelser og direktiver.

Der vil forekomme rejsearbejde i stillingen.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, inden for de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver. Vi tilstræber et godt arbejdsmiljø blandt andet gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone.
Alt i alt, kan vi tilbyde dig et alsidigt job med mangeartede opgaver og udfordringer, og med gode muligheder for både faglig- og personlig udvikling.
Om dig
Du har en relevant håndværksmæssig uddannelse med svendebrev/uddannelsesbevis som elektriker. Du har muligvis suppleret din elektrikeruddannelse med uddananelsen som el installatør.
Endvidere har du en akademiuddannelse i ledelse, 3 obligatoriske moduler samt 1 valgmodul.
Hvis du ikke har disse moduler i akademiuddannelsen, skal du være indforstået med at gennemføre disse inden for en årrække. Alternativt er du måske maskinmester med en bagrund som elektriker.

Du har en bred erfaring med elektriske installationer, gerne inden for det maritime område.

Du har erfaring med kvalitet og KLS inden for el autorisation.

Du besidder evnen til at have gang i mange opgaver på samme tid, og du er i stand til at træffe beslutninger om arbejdets tilrettelæggelse, således at opgaverne løses inden for aftalte terminer.

Som person er du glad og tillidsskabende og du trives med en til tider hektisk hverdag, hvor du formår at bevare overblikket, når det går stærkt. Du har fokus på din lederrolle, og kan se sammenhængen mellem trivsel og effektivitet.

Du er kvalitetsbevidst, omhyggelig og systematisk i det daglige arbejde, og det forventes, at du kan
arbejde selvstændigt, og levere kvalitet i arbejdet. Du skal have gode samarbejdsevner og være omstillingsparat.

Du har gode mundtlige og skriftlige sprogkundskaber i dansk og engelsk, og kan kommunikere på forskellige niveauer.

Det vil være ønskeligt, hvis du kan bruge SAP PM som ordrestyring og planlægningsværktøj.

Tillige men ikke mindst forventer vi, du vil indgå i en organisation, hvor vi arbejder på tværs af alle faggrænser og hjælper hinanden, hvor der er behov for dette.

Ansøgere skal kunne sikkerhedsgodkendes samt kunne opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat på Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos overværkmester Jan Hesthaven på mail FVT-V-MFI01@MIL.dk eller på telefon 20 20 01 46. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er 30. januar 2022, vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinati-onsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søj-le. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

30.01.2022

Indrykningsdato

07.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent