Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Mekaniker til Vedligeholdelses Element Jylland i Karup


Mekaniker til Vedligeholdelseselement

Er du god til at samarbejde? Er du serviceorienteret, og kan du arbejde selvstændigt? Har du viden om og erfaring inden for SAP PM og SAP i almindelighed? Har du en uddannelse som mekaniker?
Om os
ASE DK er en del af Distributionsafdelingen, der hører til ved Supply Chain Divisionen under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
ASE DK opgave er at være bindeleddet mellem brugerne af puljekøretøjerne og de som gennemfører vedligeholdelsen af puljekøretøjerne.
ASE DK forestår den administrative del af puljekøretøjernes drift i hele DK, i alt ca. 2500 køretøjer fordelt ud i hele landet.

Vores hverdag foregår i et dynamisk miljø med en uformel omgangstone og med engagerede kollegaer. Vi har fokus på at levere det bedst mulige produkt, inden for de givne rammer.

Vi er i fuld gang med at implementere nye principper for forvaltning af puljekøretøjer, hvilket i øjeblikket omfatter indkøring af central og automatiseret styring af Forsvarets Delebiler samt anvendelse af en rammeaftale, hvor civile værksteder er vores primære samarbejdspartnere.

Du og de andre medarbejderes ideer har stor indflydelse på fremtidens håndtering af service, syn og reparation af puljekøretøjer og forvaltningsstukturen bag. Alle medarbejdere har indflydelse på udformningen af deres hverdag og hvordan opgaverne skal løses nu og i fremtiden.


Om stillingen
Vi tilbyder en stilling med en høj grad af medindflydelse, udfordringer og udvikling. Vi trives med ansvar, men også med åbne drøftelser af opgaveløsningen for at opnå bedre resultater. Vi tilstræber at skabe den rette balance mellem privatliv og arbejdsliv.

Din primære opgave bliver at tilrettelægge og føre tilsyn med kvaliteten af reparationer og serviceeftersyn udført af de civile værksteder, som vi samarbejder med i Jylland og på Fyn.
Du vil I samarbejde med driftsplanlæggerne udvælge værksteder og biler til stikprøve kontrol.
Derudover skal du også kunne anvende SAP til at udfærdige vedligeholdelsesmeddelelser (VHM) og vedligeholdelsesordrer (VHO) i forbindelse med den daglige servicering af biler i samarbejde med driftsplanlæggerne.
Du skal desuden kunne understøtte vedligeholdelsen af stamdata på vores puljekøretøjer, indstille puljekøretøjer til kassation samt indsamle tekniske data med relevans for vores køretøjsvedligeholdelse.
Om dig
Du er uddannet mekaniker, gerne med nogen rutine.
Du har gode menneskelige kompetencer og evner at skabe effektive samarbejdsrelationer på tværs af varierende arbejdsområder og specialer.
Det ses meget gerne, at du har erfaring med SAP PM og er en rutineret PC bruger (MS Office), men det er ikke et ultimativt krav, da oplæring vil finde sted.
Du har kendskab til gældende direktiver indenfor det vedligeholdelsesmæssige område.
Du er fleksibel, proaktiv og har en god ordenssans.

Du er åben, ærlig og loyal samt medvirker til opretholdelsen et godt arbejdsklima. Du er klar på en hverdag i et kontormiljø og ikke så meget ”skruearbejde”.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er værnsfælles.

HKKF: Stillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporal forening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren. Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte OS Esben Pedersen FMI-SC-DAJ32 på telefon 72816932, alternativt via mobil 30620175.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 13. februar 2022, samtaler forventes gennemført i uge 8.
Stillingen er til besættelse pr. 1. marts 2022 eller snarest herefter.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaf-fer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.
Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

13.02.2022

Indrykningsdato

06.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent