Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Gruppefører for vedligeholdelsessektionen ved 1. Panserinfanterikompagni, I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde (genopslag)


Gruppefører for vedligeholdelsessektionen ved 1. Panserinfanterikompagni, I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde (genopslag)

Vil du kombinere din faglige uddannelse med den operative tjeneste?
Om os
1. Kompagni ved I/Den Kongelige Livgarde er Hærens fløjkompagni og har en lang og stolt historie bag sig. Vi er et af i alt tre panserinfanterikompagnier, som indgår i Hærens Stående Reaktionsstyrke.

Vi er kendetegnet ved en behagelig og fri omgangstone, men en meget professionel og ærekær tilgang vores virke. Vi ved at ingen er bedre end deres seneste præstation og vi bestræber os altid på at levere det bedste.

Kompagniet har som organisation, stor udsendelseserfaring og har senest været udsendt samlet på ISAF 4, 10 og 15, samt senest på eFP hold 03 i 2020. Derudover har kompagniet i perioden februar 2016 til august 2016 stillet store dele af træningsbidraget samt sikringsstyrke til Operation Inherent Resolve Hold 3.

1. Kompagni er organiseret som et ”rent” IKK kompagni og råder over i alt fire delinger – hvor din tjeneste vil være i kommandodelingen.

Kompagniet går en spændende tid i møde, der er både opgaver med kort såvel som langt perspektiv. På den korte bane er det opgaven at komme i gang med hverdagen efter mission, og GEFION, kompagniet skal således på ALU i december og den fortsatte udvikling og drift skal sikres.

På længere sigt træner kompagniet imod NRI berdskabet i 2023, hvor hele bataljonen er på beredskab.

For yderligere information henvises til uddannelsesdirektiv, AKOS mv. på 1/I/LG hjemmeside på fiin.
Om stillingen
Kompagniets vedligeholdelsessektion er organiseret med en oversergent som sektionsfører, en sergent som gruppefører, samt en korporal og fire overkonstabler/konstabler som mekanikere.

Som gruppefører er du ansvarlig for vedligeholdelse af kompagniets køretøjer, våben og elektronikmateriel i samarbejdet med sektionsføreren. Ligeledes skal du lede og fordele arbejdet ved vedligeholdelsessektionen og udvikle det faglige personel.

Til dagligt vil du arbejde tæt sammen med sektionsføreren, forsyningsbefalingsmanden og næstkommanderende i kompagniet.
Om dig
Du er udnævnt sergent med en tilfredsstillende tjeneste bag dig, og du har som minimum erhvervet kørekort til kategori B og C.

Du er desuden håndværksuddannet som eksempelvis elektronikfagtekniker eller lastvognsmekaniker.

Du har en høj faglighed i din opgaveløsning, og du sætter en ære i at udføre reparationer, vedligehold og eftersyn af høj kvalitet, så kompagniet holdes kørende.

Som mekaniker ved du, at det er vanskeligt at vide, hvad arbejdsugen bringer. Derfor ved du også, at det stort set altid haster at få et defekt genstand tilbage til brugeren hurtigst muligt – så fleksibilitet i din tankegang og din indstilling til service er et afgørende parameter for at få succes i jobbet.

Vi ser gerne, at du har de for funktionen nødvendige uddannelser (TRR-1280, TRR-1340, TRR-1345), eller er indstillet på at gennemføre disse hurtigt efter indtræden i funktionen.

Vi ser også gerne, at du tidligere har forrettet tjeneste i internationale operationer, eller tjeneste som mekaniker i en enhed under Hærens basis- eller reaktionsstyrkeuddannelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Høvelte.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn O.W. Gotthardt på mail LG-1B-100A@MIL.DK eller Bataljonsbefalingsmand chefsergent H. Madsen på mail LG-1B-BTNBM@MIL.DK eller telefon 41 38 51 42.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS246@MIL.DK eller telefon 72 81 91 57.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 23. januar 2022. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i forlængelse af fristens ophør.

Stillingen er til besættelse pr. 1. marts 2022 eller snarest muligt.

Ansøgning sendes elektronisk via linket i annoncen.

Svendebrev, FOKUS og referencer kan medsendes, men det er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Den Kongelige Livgarde (LG)
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

23.01.2022

Indrykningsdato

06.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent