Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Sagsbehandler (kaptajn) til Ingeniørregimentets Tjenestegrensinspektionselement


Sagsbehandler (kaptajn) til Ingeniørregimentets Tjenestegrensinspektionselement

Har du lysten og evnerne til at være en del af et team, der udvikler og evaluerer Ingeniørtropperne?
Så er her muligheden for at søge stillingen som sagsbehandler ved Tjenestegrensinspektionselementet ved Ingeniørregimentet – en spændende og karriereorienteret stilling, som giver dig et unikt indblik i og muligheden for at påvirke udviklingen af Ingeniørregimentet.

Om os
Tjenestegrensinspektionselementet er en del af Ingeniørregimentet og er underlagt chefen for Ingeniørregimentet, som tillige er Tjenestegrensinspektør og tjenestegrensansvarlig for Ingeniørtjenesten.
Tjenestegrensinspektionselementet koordinerer og gennemfører Ingeniørtroppernes inspektionsvirksomhed og taktiske udviklingsvirksomhed, herunder behandling af lessons identified/lessons learned.

Personellet i tjenestegrensinspektørelementet er designeret til Multinational Division North ingeniørcenter.

I tjenestegrensinspektionselementet prioriteres både opgaveløsningen og kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder højt.

Det primære fokus er, at sikre det bedst mulige grundlag for uddannelse og indsættelse af ingeniørenheder samt for gennemførelsen af ingeniør- og CBRN tjeneste i Hæren og Forsvaret.

Tjenestegrensinspektionselementet er strukturelt bemandet med tre medarbejdere: En chef (oberstløjtnant, M401), to sagsbehandlere (major, M331 og kaptajn, M321). Chefen for tjenestegrensinspektionselementet, varetager tillige funktionen som Næstkommanderende ved Ingeniørregimentet.
Elementet støttes med specialister fra alle ingeniørspecialer ifm. inspektionsvirksomheden.
Om stillingen
Som sagsbehandler i Tjenestegrensinspektionselementet, vil du have en bred koordinations-flade med Ingeniørtroppernes enheder, men også med eksterne enheder og myndigheder herunder Hærkommandoen, Forsvarskommandoen og MND N indenfor Ingeniørtjenestens områder.

Dit primære ansvarsområde vil være planlægning, koordination og deltagelse i Tjenestegrensinspektøren for Ingeniørtjenestens inspektionsvirksomhed i hele Forsvaret, herunder kontaktbesøg, inspektioner og certificeringer.

Du vil tillige bidrage den taktiske udviklingsvirksomhed af Ingeniørtropperne inden for doktrin, organisation, teknologi og uddannelse.

Du vil være designeret til Forward Command Post ved Multinational Division North, og deltager i udvalgte aktiviteter (20 dage årligt).

Stillingen er meget egnet til at opnå erfaring med arbejde på forskellige organisatoriske niveauer, sagsbehandling, udviklingsprojekter, projektarbejde samt forskellige områder af ingeniørtjenesten. Desuden giver stillingen dig et unikt indblik i Ingeniørtroppernes opgaver, doktrin, organisation, teknologi og uddannelse, men stiller tillige krav til dine kommunikative evner, din samarbejdsevne og din evne til helhedsorientering samt dine analytiske evner.
Du vil i stillingen gennemføre direkte koordination og sagsbehandling med Ingeniørregimentets ledelse.
Om dig
Du er kaptajn (M321) eller major (M322) med gennemført videreuddannelseskursus, brigade eller lignende relevant uddannelse.
Hvis du ikke har gennemført IGR 304 – Føreruddannelse II for officerer ved Ingeniørtropper-ne (eller tilsvarende), forventes du at gennemføre uddannelsen snarest.
Du har erfaring med minimum et af de fem ingeniørspecialer, gerne via en stilling som underafdelingschef for en ingeniørunderafdeling og/eller ingeniørofficer i en bataljonsstab og/eller sagsbehandler i S7 ved en ingeniørbataljon.

Du er analytisk stærk, du er god til at kommunikere (mundtligt og skriftligt), du er helheds- og fremtidsorienteret, du kan styre og følge op på komplekse opgavestillinger, og du kan tage initiativ og arbejde selvstændigt med dine opgaver.

Du er en udpræget teamspiller, som vægter og vedligeholder relationer til alle interessenter inden for dit arbejdsområde. Et godt humør, faglige kompetencer og et ønske om fremdrift er afgørende for din succes.

Du motiveres af udfordringer og mulighederne for at bringe dine analytiske kompetencer i spil, ligeledes motiveres du af at levere kvalitetsprodukter hurtigt og præcist.
Ansættelsesvilkår
OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Re-gimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscente-ret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbs-styrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte OL Morten Mærkedahl Pedersen på telefon 25705280, eller mail IGR-TI-CH@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 23.januar 2022. Jobsamtaler forventes afholdt i uge 4, herefter med henblik på besættelse af stillingen 1. februar 2022.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

23.01.2022

Indrykningsdato

06.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent