Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Stabshjælper og kører til S1 ved I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde (genopslag)


Stabshjælper og kører til S1 ved I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde (genopslag)

Er du skrap til kontortjeneste, og kunne du tænke dig nogle spændende og afvekslende hverdage?
Om os
Bataljonen indgår organisatorisk i 1. Brigade, der er Hærens stående indsatsparate troppeenhed.

Bataljonen er udpeget til at indgå i NRI beredskab i 2023, hvilket betyder at vi har et spændende og relevant mål at arbejde frem mod, hvilket kommer til at være styrende for bataljonens og kompagniernes fremadrettede uddannelse i 2022.

Ligeledes modtager bataljonen en masse nyt materiel blandt andet PIR V, EAGLE V og ABMS og meget mere.

Til dagligt indgår bataljonen og kompagnier i et tæt samarbejde med Livgardens øvrige enheder og regimentsstab ift. at løfte den lange række af vigtige opgaver, som regimentet løser.

Vores vision er en motiverende og attraktiv arbejdsplads for de dygtigste og mest motiverede soldater i kamptropperne. Vi er en bataljon, der gennem faglighed, helstøbt professionalisme og effektivt samvirke med tilgåede enheder kan løse alle typer af opgaver på kamppladsen.

S1 Sektionens primære opgave som overordnet administrativ ansvarlig i bataljonen, er foruden de daglige opgaver på bataljonsgangen, at servicere, hjælpe og rådgive kommandoer team i kompagnierne med administrative spørgsmål. Det foregår i tæt samarbejde med regimentets administrationselement.
Om stillingen
Din stilling vil organisatorisk være stabshjælper i stabsdelingen ved stabskompagni I/LG, men dit daglige virke vil foregå i bataljonsstaben sammen med administrationsbefalingsmanden.

Dine væsentligste opgaver som bataljonshjælper er vedligeholdende daglig drift i bataljonsstaben, støtte og vejlede kompagnihjælperne samt kører på S1 køretøj.

Foruden at servicere bataljonen og kompagnierne i det daglige samt under øvelser, skal du i dit operative virke, fungerer som bataljonsstabens 1. CBRN beregner samt varetage tjenesten i bataljonen taktiske operationscenter.

Vi forventer, at du som bataljonens kontorhjælper kan løse dine opgaver selvstændigt, fokuseret og målrettet, således at du hermed bidrager professionelt til den samlede opgaveløsning.
Om dig
Du er udnævnt korporal med et eller flere års erfaring med tilfredsstillende tjeneste.

Det er et krav, at du har erhvervet kørekort kategori B og C, og det er ønskeligt, at du har kørekort kategori CE.

Du har gode IT-færdigheder og et godt kendskab til Office-pakken, særligt Excel.

Du har gerne tidligere have forrettet tjeneste i internationale operationer, eller tjeneste som kontorhjælper i en enhed under Hærens basis- eller reaktionsstyrkeuddannelse.

Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter at levere et godt resultat. Du kan håndtere frihed under ansvar, og du ved dit veludførte arbejde betyder, at bataljonen får de bedste muligheder for en optimal opgaveløsning.

Du tager initiativ, således du selvstændigt forstår at udnytte rammerne for arbejdets udførsel og din tid bedst muligt. Du er fleksibel i opgaveløsningen og de udfordringer som du møder.

Du drømmer om at indgå i en bataljon med et entydigt fokus på det operative virke, uddannelse af soldater og enheder, og derved være en vigtig spiller i vores team.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Høvelte.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte administrationsbefalingsmand seniorsergent Michael Duris på mail LG-1B-S10A@MIL.DK eller telefon 25 55 13 61.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 23. januar 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. februar 2022, eller snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Den Kongelige Livgarde (LG)
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

23.01.2022

Indrykningsdato

06.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent