Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Flyvevåbnet

Analytisk befalingsmand til Materielstøtteafdelingen ved Eskadrille 723 i Karup (genopslag)


Analytisk befalingsmand til Materiestøtteafdelingen ved Eskadrille 723 i Karup (genopslag)

Er du befalingsmand og brænder du for operativ tjeneste? Er du klar til at indgå i et spændende team, som 365 dage om året støtter Seahawken i dens operative indsættelse?

Så kan det måske være dig vi søger til Eskadrille 723 på Flyvestation Karup.
Om os
Eskadrille 723 (ESK 723) er en del af Helicopter Wing Karup (HWKAR). Vi har året rundt helikoptere i Nordatlanten ombord på søværnets skibe, ligesom vi deltager i internationale operationer, også stationeret ombord på søværnets skibe. Eskadrillens opgaver spænder fra suverænitetshævdelse, eftersøgning og redning og over fiskeri- og havmiljøinspektion til sømilitære opgaver og støtte til politiet.

ESK 723 har implementeret den nye skibsbaserede helikopter, MH-60R Seahawk, som erstattede Lynx. Vi er derfor en eskadrille i stadig forandring og der er mange spændende opgaver, forbundet med både den daglige drift og implementeringen, af den nye skibsbaserede helikopter.

ESK 723 Materieldeling (M-DEL) består af en Line og M-Støtteafdeling. I-Flight er den del af ESK 723, der understøtter Søværnet i deres taktiske opgaveløsning, under øvelser og under Internationale Operationer. Til modsætning fra N-Flight der støtter Søværnets opgaver i Nordatlanten.
Om stillingen
Som befalingsmand og beholdningsassistent for M-støtteafdelingen, vil du varetage funktionen som assisterende leder (ASS LD), herunder sparring med leder M-støtteafdeling. I perioder, ved dennes fravær, skal du varetage rollen som fungerende leder.

ASS LD M-Støtteafdeling er bindeledet mellem vores to værkstedet hhv. Ground Support Equipment værksted (GSE) og vores skibslager. Disse to værksteder indgår i den essentielle støtte for at vores kapacitet kan virke i hele verden. Der er mange interne og eksterne samarbejdsparter som har stor indvirkning på den effekt som M-støtteafdeling kan levere.

Stillingen indeholder meget koordinations- og relationsarbejde på tværs af enheder og styrelser. Da enhedens behov er dynamisk og brugen af specialværktøj følger de opgaver som enheden står overfor, sætter dette store krav til omstillingparathed.

Der vil løbende være teknisk sagsbehandling som sætter krav til ansøgerens tekniske forståelse og evne til at planlægge og koordinere, i en travl og omskiftelig hverdag.

Stillingen vil bære præg af samarbejde med enhedens arbejdsgruppe Skibsintegration, hvor du har til opgave, at skabe de optimale rammer og faciliteter, for helikoptergruppen indsættelse på skib.

Funktionen vil ligeledes være én af de bærende kræfter i forbindelse med enhedens mønstring, såvel materiel og personel. ESK 723 har meget materiel, som konstant flytter lokation, da dette er indsat under diverse operative aktiviteter. Det kræver stor grad af struktur og planlægning.

På GSE området vil stillingen være sparring og støtte til vedligeholdelsesplaner, samt koordinering af udlånt specialudstyr til vores samarbejdspartere. Derudover vil der indgå varierende teknisk sagsbehandling op mod FMI, således eskadrillens behov er tilgodeset.
Der vil således forekomme meget dokumentation i DeMars/SAP, hvortil dette også bliver et af stillingens primære værktøjer.
Om dig
Du skal være sergent og kan have en teknisk eller en logistisk baggrund. Alternativt er du en erfaren konstabel som er indstillet på at gennemføre sergentuddannelsen.

Du skal kunne læse og tale engelsk samt anvende PC, herunder også SAP/DeMars. At arbejde med DeMars skal falde naturlig, da systemet er et af dine vigtigste redskaber i din hverdag.
og trives med forandringer i en omskiftelig hverdag med mange forskelligartede og til tider komplekse opgaver. Du kan arbejde selvstændigt, struktureret, være fagligt grundigt og professionelt efter devisen ”frihed under ansvar”. Du er fleksibel og har en positiv tilgang til dagligdagen.

Du bliver en del af et mindre team, hvor du skal skabe de bedste forudsætninger og arbejdsforhold for teamet. Derfor er det vigtigt at du er en teamplayer og trives i en mindre gruppe, med tæt koordination og samarbejde.

Du skal kunne håndtere perioder med spidsbelastning, samt rejseaktivitet af kortere varighed, både i ind- og udland.

Alt afhængig af din baggrund, skal du forvente oplæring og uddannelsesaktivitet i stillingen.

Ansøgere med Lastbil og gaffeltruck certificering vil prioriteters i udvælgelsen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en kandidat fra konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre relevant uddannelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte leder M-Støtteafdeling ved Eskadrille 723, Seniorsergent Jan Clausen på mail HW-723-MH001@MIL.DK eller på mobiltelefon 4041 3826.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jakob Keiniche Ullergaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@MIL.DK
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfristen er den 31. januar 2025 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse 15. februar 2022.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HELICOPTER WING KARUP
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere og flyvevåbnets flysikringsstyrker.
Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.
Helicopter Wing Karup støtter hæren, søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søred-ningstjeneste.
Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til forsvaret.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

31.01.2022

Indrykningsdato

06.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent