Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Digitaliseringskonsulent til Forsvarsministeriets Koncern IT


Digitaliseringskonsulent til Forsvarsministeriets Koncern IT

Vil du være med til at digitalisere det operative område? Vil du arbejde med innovation, it-projektledelse og it-løsninger til gavn for de militære kapaciteter? Er du serviceorienteret og har fokus på kunden? Så vil vi gerne høre fra dig.
Forsvarsministeriets Koncern it (KAKI) søger en digitaliseringskonsulent, der skal støtte Forsvaret og dets militære kapaciteter i transitionen mod en mere digital hverdag.
Om os
Vi er en sektion under Forretningsområde Digitalisering, og vi har ansvaret for at rådgive om og understøtte digitaliseringsinitiativer i hele Forsvarsministeriets Koncern. Forretningsområdet er placeret i Koncern IT (KAKI), som er en division under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI).

Vores mission er at levere optimal forretningsværdi gennem IT. Kunderne til den ledige stilling omfatter Forsvarskommandoen og underliggende myndigheder. De øvrige medlemmer i sektionen støtter øvrige styrelser og myndigheder, så vi samlet set støtter digitalisering af hele koncernen.

Vores evne til at levere gode løsninger og rådgivning af høj kvalitet sikrer, at vi forbliver en attraktiv samarbejdspartner i koncernen.

KAKI holder til i Hvidovre, hvor vi pt. er ca. 150 ansatte. Vi arbejder tæt sammen med Program it-konsolidering og transformation (PIT), og tilsammen er vi mere end 400 ansatte, der løser it-opgaver for hele koncernen. Indenfor en længere årrække forventer vi at flytte til Ballerup for at komme tættere på FMI ledelse, samt hovedparten af FMI øvrige divisioner og afdelinger.

I 2022 vil IT-kapaciteterne i FMI blive yderligere styrket gennem en reorganisering. På længere sigt vil du blive en del af en ny, samlet IT-organisering på tværs af hele koncernen.
Om stillingen
Vi søger en digitaliseringskonsulent med operativ erfaring. Der er stor mulighed for kompetenceudvikling indenfor it, så det væsentligste er, at du kender den operative virkelighed og har erfaring fra en eller flere stillinger i Forsvaret.

Som digitaliseringskonsulent vil du skulle udvikle og bearbejde IT-udviklingsopgaver, sammen med de operative myndigheder. Du kommer til at veksle mellem at være udviklingskonsulent, projektleder eller opgaveleder, afhængig af opgavens karakter.

Som udviklingskonsulent er du med til at få de gode idéer sammen med myndigheden. Som projektleder eller opgaveleder, er du med til at omsætte den gode idé til noget eksekvérbart i form af projektoplæg eller fx user stories.
I nogle tilfælde vil du følge projektet eller opgaven hele vejen til det færdige produkt. Du vil få et ledelsesmæssigt ansvar for dine opgaver, som kan være med til at udvikle din evne til at håndtere mange forskellige interesser, samt navigere i en kompleks omverden.

Du vil indgå i et lille team på 3 personer, der støtter Forsvarskommandoen og dens myndigheder. Du vil være den primære kontaktperson til FKO, og vil sammen med teamet vurdere og løse de enkelte opgaver. Du vil ofte arbejde selvstændigt, men vil også indgå i større projekter og opgaver, under ledelse af en IT-projektleder.

Du kommer til at arbejde i en sektion bestående af 12 dygtige og engagerede medarbejdere, der alle har en rolle i udvikling af koncernens it. Vi er en blanding af militære og civile, og med en bred baggrund indenfor it. Du vil kunne trække på dine kollegers erfaring og indsigt, da vi gør en dyd ud af intern videndeling.

I de fleste opgaver vil du skulle orientere dig mod koncernens arkitekturfunktion, it-systemejerne, udviklingsteams, juridiske og kommercielle sourcingressourcer, samt it-porteføljestyringen. Du vil derfor have en stor kreds af medarbejdere fra Koncern it samt eksterne leverandører som dine primære samarbejdspartnere.

Din kontakt til FKO vil være baseret på den enkelte opgave, og du vil derfor få en stor berøringsflade med forskellige myndigheder under FKO, hvilket vil give dig gode muligheder for et videre karriereforløb i FKO. Vi er også ved at oprette en kapacitet til udvikling af mobilapplikationer, som der er stor efterspørgsel på i FKO. Her vil dine erfaringer fra det operative være nyttige.

Vi tilbyder en arbejdsplads med et sundt arbejdsmiljø og en god balance mellem familie- og arbejdsliv. Vi praktiserer tillidsbaseret ledelse og prioriterer din kompetenceudvikling højt. Stillingen kræver at du kan håndtere flere opgaver samtidig, og at du er god til at prioritere din tid.

Der vil være meget stor selvstændighed i stillingen til at planlægge egen hverdag, og du vil have stor indflydelse på den fortsatte udvikling af sektionens metoder og processer.

Morten Pedersen, Chefen for Digitalisering og Forretningsstøtte udtaler:
”Hvis du vil være en del af en organisation i en rivende udvikling, så skal du søge jobbet. Koncern it er lige nu midt i et skifte fra en traditionel it-organisation, til at være en serviceorienteret organisation, med fokus på ny teknologi, agil udvikling, gode brugeroplevelser og IT-sikkerhed i højsædet. Vores værdier i dette arbejde er at være kundecentrisk, videndrevet, forbindende og hurtige.

I sektionen arbejder vi med at skabe værdi gennem innovation og kreativitet. Vi har mange forskelligartede opgaver, der alt sammen drejer sig om at udvikle it, sammen med kunden. Du skal derfor kunne lide at arbejde med forskellige metoder og tilgange, alt efter hvad der er behov for i den enkelte situation. Dine kompetencer er ikke altafgørende. Det vigtige er, at du har lyst til at blive en del af udvikling som tema – både overfor kunden, internt i Koncern it, samt med dig selv i hovedrollen.”
Om dig
Du bør søge stillingen som digitaliseringskonsulent hvis du kaptajn/kaptajnløjnant eller seniorsergent og ønsker at blive en del af digitaliseringen indenfor det operative område.

Du er:
- Er serviceminded og har fokus på dine kunder.
- Kan agere i et til tider politisk miljø, med mange interesser der skal tilgodeses.
- Kan arbejde selvstændigt, men samtidig facilitere og lede samarbejdet i en midlertidig arbejdsgruppe.
- Har erfaring med operationer, og de dertil hørende it-systemer.

Generelt om rollen:
- Måske har du kendskab til it og digitalisering, men det er ikke et krav.
- Du har interesse for designtænkning, brugerinvolvering og facilitering af forandringsprocesser.
- Du brænder for at omsætte ’digitalisering’ til noget konkret, der skaber værdi for kunden.
- Du kan lide at starte og afslutte opgaver, og har gerne overskud til at håndtere flere opgaver ad gangen.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst. Stillingsindholdet tilpasses din uddannelse og ansættelsesform.

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Sektionschef, Major Morten Pedersen, på telefon 72 81 43 23.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår som seniorsergent, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 31. januar 2022. Vi holder samtaler løbende, så hvis vi har din interesse, ser vi gerne din ansøgning hurtigst muligt.

På grund af den nuværende situation med Covid-19, kan samtaler afholdes over Skype, Microsoft Teams eller lignende, efter omstændighederne.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM KAPACITETSANSVARLIG KONCERN IT
Vi er en af Danmarks største offentlige leverandører af digitale systemer og services. Vi har mere end 500 højt specialiserede medarbejdere, der arbejder inden for en lang række områder, som fx infrastruktur, IT-arkitektur, netværk og IT-systemer. Det kræver alt fra IT-supportere og projektledere til sociologer og ingeniører. Opgaverne spænder vidt og vi understøtter alt det IT, der følger med forsvarets mange funk-tioner og enorme mængde materiel – hvad enten det er netværk og telefoner eller IT i kampvogne, i kampfly og på skibe.

Til at understøtte Forsvarets opgaveløsning driver, vedligeholder og udvikler vi en IT-infrastruktur af me-get høj kvalitet og kompleksitet, der sikrer effektive og moderne tjenester baseret på efterprøvede tek-nologier.

Vores mission at levere optimal forretningsværdi gennem IT ved at arbejde hurtigt, forbindende, kunde-centrisk og vidensdrevet. Derved sikrer vi, at det samlede forsvar og beredskab kan føre kampen for det, der er værd at kæmpe for.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hvidovre, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

31.01.2022

Indrykningsdato

05.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent