Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Forsyningsbefalingsmand til Forsyningssektionen ved 4. Infanterikompagni, V Bataljon, Gardehusarregimentet


Forsyningsbefalingsmand til Forsyningssektionen ved 4. Infanterikompagni, V Bataljon, Gardehusarregimentet

Brænder du for at arbejde med uddannelse og forsyningstjeneste, og trives du i et dynamisk og afvekslende arbejdsmiljø?
Om os
Vi er et infanterikompagni, der uddanner fagligt dygtige infanterister og udvikler handlekraftige førere, som kan begå sig operativt.

Kompagniets kerneopgave er uddannelsen af konstabelelever i rammen af Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse.

Vi stræber efter at uddanne de bedst mulige soldater, både i forhold til evner, vilje og holdning. Vi tror på, at Hærens Reaktionsuddannelse skaber rammen om uddannelsen af såvel enkeltkæmperen, gruppen og delingen, og at denne uddannelse er fundamentet for en effektiv indsættelse på kamppladsen. Dette sker gennem en vekslen mellem Generel Militær Uddannelse, Funktionsuddannelse og Enhedsuddannelse.

Som kompagni besidder vi en robust uddannelsesmæssig kompetence i kraft af den faste kadre, og vi ser det som en prioriteret opgave at fastholde og udvikle den enkelte medarbejder.

Kompagniet har fokus på at medarbejderen har et højt engagement i sin opgaveløsning, er selvkritisk, ærekær og stiller krav til sig selv og sine kollegaer.

Vi løser som udgangspunkt vores opgaver på tværs af alle niveauer ud fra principperne for mission command, fordi vi tror på at det er med til at udvikle den enkelte soldat og fører.

Opgaverne internt i kompagniet formidles med en klar hensigt og en tydelig angivelse af rammer og ressourcer. Deraf medfølger en høj grad af metodefrihed for den enkelte i relation til opgaveløsningen.

Kompagniet er en professionel enhed, som tror på at den dygtige soldat skabes gennem høj faglighed, motivation og gensidig respekt.
Om stillingen
Kompagniets forsyningsbefalingsmand, der er fører for Forsyningssektionen, skal skabe forudsætning for kompagniets opgaveløsning.

Sektionen består for nuværende af en SANBM samt en FSHJ. Du bliver fører for en sektion med en FSHJ med god logistisk erfaring og faglighed, samt en ny SANBM, som for nuværende ikke har den store logistisk erfaring og faglighed, men som har stor erfaring inden for SAN tjenesten.

Du vil være en aktiv medspiller i opretholdelsen af den daglige drift, hvor du er med til at udarbejde bestemmelser og procedurer, og du vil få rig mulighed for at fastholde og udvikle allerede tillærte kompetencer, men også lære nye.

Derudover, kan du, bistå med uddannelsen af konstabeleleverne gennem afholdelse af enkelt lektioner, primært inden for eget fagområde.

Forsyningsbefalingsmandens overordnede opgaver er:
- Støtte og rådgive KMP ledelsen ifm. forsyningstjenesten.
- Bidrage til den interne logistik og daglige materieladministration.
- Håndtere enhedens regnskab i myndighedsbeholdningen.
- Bistå uddannelsen af eget PSN i forsyningssektionen.
- Bidrage til uddannelse af kompagniets HRU soldater og gruppefører.
- Være en aktiv del af kompagniets KSN når kompagniet er indsat.
Om dig
Du er oversergent eller erfaren sergent, gerne med en erfaring fra SRS bag dig, der er egnet til, med en udviklingskontrakt, at gennemføre de kommende uddannelses- og/eller udnævnelseskriterier, der kvalificerer til udnævnelse til oversergent.

Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter, at levere det gode resultat.

Det er ønskeligt, at du har erfaring inden for den logistiske tjeneste på underafdelingsniveau.

Du ved, at dit veludførte arbejde betyder at kompagniet får de bedste muligheder for en optimal opgaveløsning og du besidder initiativ således, at du selvstændigt formår at udnytte tjenestens rammer og din tid bedst muligt.

Herudover er du fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de udfordringer, som du møder i et operativt miljø og under øvelsesvirksomhed.

Du er bevidst om at være rollemodel for dine yngre kollegaer og kompagniets konstabelelever.

Kompagniet vægter faglighed og erfaring inden for forsyningstjenesten meget højt i forbindelse med denne stilling.

Du er den modne soldat, der gennem flere års tjeneste har oparbejdet gode uddannelses-, ledelses- og føringsmæssige kompetencer, og du er bevidst om dine menneskelige egenskaber.

Som person er du initiativrig, styringsorienteret og en dygtig planlægger.

Du er helhedsorienteret og ressourcebevidst i din tilgang til tjenesten samt de opgaver du bliver tildelt.

Du forstår at bruge dine medarbejderes og kollegaers kvalifikationer og erfaringer til at holde et højt fagligt niveau i opgaveløsningen.

Ydermere er du fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de udfordringer som du møder i et operativt miljø og under øvelsesvirksomhed. Samtidig er det nødvendigt, at du kan arbejde selvstændigt og sætter pris på en høj grad af frihed under ansvar for at kunne trives i stillingen.

Du sætter faglighed højt og er en erfaren underviser, som formår at motivere og skabe resultater. Derfor vil det være en fordel, hvis du har kompetencer inden for uddannelse. Det kunne være som infanterifaglærer, skydelærer, køreinstruktør eller en anden specialuddannelse som kunne være til gavn for KMP og V BTN.

Endelig er det et krav, at du har kørekort kategori B samt ønskeligt, at du besidder kørekort til kategori C / CE. Du skal kunne leve op til kravene for erhvervelse af kategori C / CE.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Gardehusarkasernen i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef KN Mikael Pratt-Dam på telefon 7283 3771eller på mail GHR-5B-400A@MIL.DK eller Kompagnibefalingsmand SSG Jens Villy Jacobsen på telefon 4056 8856 eller på mail GHR-5B-401A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 4. februar 2022 og samtaler forventes afholdt i forlængelse af fristens udløb. Stillingen er til besættelse 1. marts 2022, eller snarest muligt derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste. Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

04.02.2022

Indrykningsdato

05.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent