Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Næstkommanderende for Løjtnantsuddannelsen


Næstkommanderende for Løjtnantsuddannelsen

Finder du tilfredsstillelse i at se din egen KC-befaling blive omsat til svingdøre, ud-flankeringer og stormende enheder - støttet af ilden fra tunge maskingeværer og indirekte skydende våben?
Kan du lære unge studenter, bachelorer og kandidater hvad det vil sige at være fører og officer i Hæren?
Er du passioneret for taktik, føring og ledelse og kan du favne kompleks uddannelsesplanlægning fra det første stueeftersyn til manøvrer i kompagniramme?

Så er stillingen som næstkommanderende for Løjtnantsuddannelsen uden tvivl noget for dig.
Om os
Ved Løjtnantsuddannelsen uddanner vi Hærens kommende officerer. Vi uddanner fra første møde med Forsvaret – eller fremmøde fra geleddet – til at kunne indtræde på Hærens Officersskole eller gå direkte ud og virke som delingsfører ved Hærens Basisuddannelse.

Løjtnantsuddannelsen er for nyligt overgået til at være en selvstændig afdeling under Hærens Sergentskole. Dermed gennemføres Løjtnantsuddannelsen i Slagelse fra start til slut og har en varighed på 10-11 måneder.
Vi består af en ledelse, en uddannelsessektion, en forsynings- og vedligeholdelses-sektion samt fire delinger.

Løjtnantsuddannelsens hovedfag er entydigt føringsuddannelse. Vi tror på at den bedste måde at uddanne førere og ledere på, er ved at sætte løjtnantseleven i de ansvarsroller så meget som muligt!
Vi prioriterer dog også trivsel, samt balancen mellem arbejde og privatliv højt – En balance og prioritering du, i dit virke som næstkommanderende, vil være med til at sikre.
Om stillingen
Stillingens kerneopgaver udgør uddannelsesplanlægning og logistisk tjeneste. Som erfaren officer forventes du i høj grad også at deltage i læringsaktiviteter der vedrører taktik og føring på delingsniveau.
Alt efter dine egne præferencer og kompetencer kan dit bidrag også omfatte ledelsesteori, forvaltning, humanitær folkeret, uddannelseslære, skydning/skydeledelse eller grundlæggende militære fag.

Du vil være chefens nærmeste sparringspartner og du vil være nærmeste foresatte for hele uddannelsessektionen, forsyningssektionen og vedligeholdelsessektionen. Ydermere vil du være bindeled i mange sammenhænge mellem Løjtnantsuddannelsen og et antal interessenter (Hærens Sergentskole, Hærens Officersskole, styrel-ser, naboenheder m. fl.)
Om dig
Du er kaptajn med flair for uddannelsesplanlægning og med solid taktisk forståelse for infanteriets virke.
Erfaring fra kamptropperne er ønskeligt, men ikke et krav. Du har gerne erfaring fra tidligere stillinger som uddannelsesplanlægger.
Alternativt er du premierløjtnant, vurderet egnet til føringskursus og udnævnelse til kaptajn. Du vil således skulle indgå en uddannelsesaftale og bestride stillingen med funktion i højere stilling.

Du besidder en høj faglighed inden for ledelse og taktik.
Du formår at motivere og udvikle andre, både officerskollegaer, stregbefalings-mænd og løjtnantselever.
Du har overblik og er analytisk stærk – også når tempoet er højt.
Du samarbejder godt og kan skabe dig et godt netværk både internt og eksternt for Løjtnantsuddannelsen.
Du er ansvarsbevidst og har en god sans for kvalitet i de produkter du skal levere.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested er Slagelse.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for løtnatsuddannelsen MJ Kristian Jørgensen på telefon 72 83 31 01 eller mail FAK-HS-LTUCH@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er søndag den 23. januar 2022. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen ønskes besat snarest herefter. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSAKADEMIET
Forsvarsakademiet (FAK) bidrager til Forsvarets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvarende uddannelser samt forskning og rådgivning til Forsvarets medarbejdere og myndigheder. Dertil støtter FAK koncernen med kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale læringsformer.
FAK består af tjenestesteder i henholdsvis København, Varde, Karup og Frederikshavn og udbyder grund- og videreuddannelserne, herunder sergent- og officersuddannelser, inkl. sprogofficersuddannel-sen, Den Militære Akademiuddannelse samt Master i Militære Studier. Derudover udbyder FAK en lang række efteruddannelser, der bidrager til, at Forsvarets medarbejdere og reserven kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren.
FAK gennemfører forskning og udvikling indenfor de tre militære kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse samt tilknyttede områder som krigshistorie, kulturforståelse og militær teknologi. FAK indgår i samarbejder med både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinsti-tutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Vidensproduktionen under-støtter uddannelserne, men anvendes og formidles også bredt til gavn for Forsvaret, nationale og inter-nationale samarbejdspartnere samt samfundet som helhed. Læs mere på fak.dk.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

23.01.2022

Indrykningsdato

05.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent