Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Udviklingsorienteret sagsbehandler til Trænregimentets Tjenestegrensinspektørelement i Aalborg


Udviklingsorienteret sagsbehandler til Trænregimentets Tjenestegrensinspektørelement i Aalborg

Har du interesse for evaluering af taktiske enheder og optimering af uddannelser, og ønsker du at udvikle dine personlige og faglige kompetencer.

Vi søger en seniorsergent til Tjenestegrensinspektørelementet ved Trænregimentet, der vil være med til at evaluere og udvikle Logistiktropperne.
Om os
Tjenestegrensinspektørelementet (TIE) er en del af Trænregimentet.

TIE er en afdeling med seks medarbejdere, bestående af en oberstløjtnant, en major, to kaptajner og to seniorsergenter.

TIE overordnede opgaver omfatter gennemførelse af inspektionsvirksomhed, udvikling af uddannelsesgrundlag samt behandling af Lessons Identified/Lessons Learned (LI/LL).

Endvidere bidrager teamet til doktrinudvikling af landbaseret logistik og deltager i opstilling af det nye Multinationale Divisionshovedkvarter Nord.

Vi er et team, hvor vi sætter både opgaveløsningen og den enkelte medarbejder højt.

Vi har fortsat ”støvlerne på” og vores primære fokus er at levere det bedst mulige grundlag for uddannelserne ved logistiktropperne.
Om stillingen
Du bliver en del af regimentets evalueringsteam for logistik og militærpoliti (LOG & MP), hvor du bidrager med sagsbehandling inden for især uddannelsesområdet for LOG & MP.

Du bliver ansvarlig for at monitere uddannelsesdirektiver fra foresatte og derefter i samråd med øvrige sagsbehandlere i TIE gennemføre de nødvendige justeringer i TRR uddannelsesdirektiver og blivende bestemmelser for uddannelse for LOG & MP (BBU LOG & MP).

Du bidrager til sagsbehandling og udvikling af uddannelsesgrundlaget for LOG & MP.

Endvidere bliver du ansvarlig for at produkter til BBU LOG & MP lever op til kravene for kvalifikationsrammen for livslang læring, samt sagsbehandling og godkendelse af disse.

Du bidrager særligt til sagsbehandling af uddannelsen inden for mellemlederområdet herunder monitering af mellemlederuddannelse i Hæren med fokus på den logistiske uddannelse af disse.

Som sagsbehandler ved TIE bidrager du også til den løbende dialog med resten af regimentet vedr. udvikling af såvel doktrin, organisation og teknologi herunder støtter du med udarbejdelse af logistiske publikationer.

Du vil få en bred berøringsflade med enhederne ved Trænregimentet og 1. Brigade samt bidrage til koordination med øvrige våbenarter og Hærkommandoen. Formidling og dialog med alle samarbejdspartnere er derfor en naturlig og vigtig del af jobbet.

I stillingen indgår en designeringsfunktion som Warrant Officer Combat Service Support Center for Multinational Divison North (MND-N). Dette indebærer uddannelses- og øvelsesaktiviteter med MND-N i op til 20 dage om året – fortrinsvis i udlandet.

Stillingen er meget egnet til at opnå erfaring med arbejde på forskellige organisatoriske niveauer, sagsbehandling, udviklingsprojekter, projektarbejde og ikke mindste forskellige logistiske tjenesteområder.

Din endelige opgavebeskrivelse vil med udgangspunkt i ovenstående blive endelig fastlagt under hensyntagen til dine aktuelle kompetencer.
Om dig
Det forventes, at du er en fagligt dygtig seniorsergent eller erfaren oversergent med ambitioner om at blive seniorsergent.

Du har erfaring fra logistik- og/eller MP enheder/delinger, hvor du gerne har erfaring som fører og/eller næstkommanderende. Har du erfaring fra en bataljonsstab, kursussektion eller fra operativ kommandostationstjeneste, er det en fordel.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med udarbejdelse af uddannelsesbeskrivelser og læringsplaner og dermed god forståelse af kvalifikationsrammen for livslang læring.

Du er i stand til at arbejde selvstændigt, samarbejde bredt og har gode evner indenfor kommunikation, hvor du udtrykker dig klart og effektivt i skrift og tale.

Du er kendt for et højt fagligt niveau i opgaveløsningen, er en respekteret samarbejdspartner blandt dine kollegaer og foresatte samt kan styre og koordinere opgaver.

Du skal kunne samarbejde på flere niveauer, og du skal have forståelse for underlagte myndigheders vilkår, men samtidigt påtage dig et helhedssyn ud fra et overordnet perspektiv.

Du kan selvstændigt repræsentere regimentet på møder med eksterne myndigheder og enheder.

Det forventes, at du selvstændigt bringer relevante udfordringer, opgaver eller perspektiver ind i afdelingens opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte oberstløjtnant Jakob Søgård Larsen, tlf. 40 70 00 07 eller via mail: TRR-TI-CH@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 23. januar 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

23.01.2022

Indrykningsdato

05.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent