Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Næstkommanderende deling ved 2. Opklaringseskadron, Bornholm (genopslag)


Næstkommanderende deling ved 2. Opklaringseskadron, Bornholm (genopslag)

Ønsker du at arbejde selvstændigt med vekslende opgaver i en dagligdag hvor faglighed og sammenhold er i fokus?

Så er der mulighed for at søge stillingen som næstkommanderende deling i en af eskadronens opklaringsdelinger.
Om os
2. Opklaringseskadron er en ud af to professionelle opklaringsenheder i hæren, og består af tre stående opklaringsdelinger samt en kommandodeling.

Eskadronen har en stolt, og travl, historie med adskillige internationale indsættelser, samt en fortsat travl opgaveportefølje. Eskadronen stiller kontinuerligt en opklaringsdeling til beredskab sammen med en af hærens panserinfanteribataljoner.

Eskadronen løser opklarings- og sikringsopgaver, samt begrænsede, men højt prioriterede, kampopgaver. Opgaveløsningen varierer mellem indsættelser med køretøjer, til indsættelser til fods med fuld udrustning. Oftest foregår eskadronens indsættelser bag fjendens linjer, i længere perioder, med ringe til ingen muligheder for genforsyning og støtte udefra.

Vi indsættes ofte i krævende opgaver med kort varsel, både nationalt og internationalt, hvilket stiller høje krav til alle vores soldater. Vi har derfor i eskadronen et naturligt fokus på korpsånd, professionalisme, høj faglighed og initiativ helt ned på enkeltmand, som en nødvendighed for at sætte alle eskadronens soldater i stand til at løse opgaven.

Eskadronen har en travl hverdag, men et højt fokus på kompetenceudvikling af alle enhedens soldater, for derigennem at stille det stærkeste hold til opgaveløsningen, uanset type og varsel.
Om stillingen
Vi søger en oversergent eller erfaren sergent til stillingen hvor du skal arbejde tæt sammen med resten af eskadronens nøglepersonel.

Det kræver initiativ, struktur og helhedsforståelse for at gøre dagligdagen bedst mulig for soldaterne og opgaveløsningen.

Overordnet vil du skulle understøtte delingens virke både i forhold til materiel og personel. Ligeledes vil der være mulighed for at bidrage til uddannelse i hele enheden.

Delingen skal i løbet af 2022 klargøre og opstille til NRI 2023, så du kommer til at lande i en stilling i en af eskadronens mest prioriterede delinger. Delingen indgår i beredskabet som en selvstændig indsat opklaringsdeling under I Panserinfanteribataljon/Den Kongelige Livgarde, og der vil være del samvirkeøvelser med bataljonen i løbet af året, kulminerende med certificering under øvelse Brave Lion 2022.

Det at være selvstændigt indsat opklaringsdeling under en kampbataljon stiller store krav til både delingsfører og næstkommanderende, da i udover at skulle føre jeres deling også vil skulle fungere som rådgiver for bataljonsstaben angående delingens indsættelse.

Dine daglige opgaver:
- Administration og drift af delingens materiel.
- Bistå delingsføreren operativt med planlægning og føring.
- Sørge for at alt taktisk logistik herunder evakuering og lignende fungerer
- Være rollemodel for eskadronens gruppefører
- Deltage i enhedsuddannelse med resten af delingen..
- Planlægning og gennemførelse af enheds- og funktionsuddannelse for eskadronen.

Mulige opgaver (afhængig af interesse/kompetencer):
- Videreuddannelse via kurser.
Om dig
Du er oversergent eller sergent med gode feltmæssige og operative evner, der er kommet til et sted hvor det at lede gennem andre og vise vejen for flere mennesker er interessant.

Såfremt du er sergent ansættes du på udviklingskontrakt med en periode på op til 4 år som du skal leve op til for at kunne blive udnævnt til oversergent i stillingen.

Du brænder for at være soldat og vil være en del af eskadronens sammenhold. Du forstår at hjælpe og strukturere arbejdsgangen i et tæt samarbejde med andre nøglepersoner. Du tager desuden ansvar og kan arbejde selvstændigt. Du skal være indstillet på at være en aktiv og positiv del af eskadronens og Opklaringsbataljonens befalingsmandskorps.

Du sørger for at skabe balance mellem det operative og drift således delingen fungerer bedst muligt.

Du kan med fordel have erfaring som infanteri- eller opklaringsgruppefører og gerne fra INTOPS.

I 2. Opklaringseskadron vægter vi professionalisme, høj viljestyrke og lysten til at dygtiggøre sig.

Vi søger soldater der kan samarbejde i et lille team, ofte indsat under hårde forhold, hvorfor vi stiller krav til din fysik.

Du kan bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav og du er villig til at nå KAT 4 jf. de operative anbefalinger (Test A: 2600, Test B: 60 ture, Test C: Niveau 3).
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Rønne.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte eskadronchef, kaptajn René Hansen på telefon 23 63 64 90 eller på mail GHR-3B-200A@MIL.DK.

Alternativt kan du kontakte eskadronbefalingsmand, oversergent Rasmus Baldus på telefon 41 38 72 88 eller på mail GHR-3B-201A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er den 31. januar 2022 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt herefter.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremoni-elle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre hu-sarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og interna-tional tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Rønne, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

31.01.2022

Indrykningsdato

05.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent