Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Konstabelgruppefører ved 3 HRU KMP 2. Logistikbataljon i Aalborg


Konstabelgruppefører ved 3 HRU KMP 2. Logistikbataljon i Aalborg

Har du lysten til at blive konstabelgruppefører (KSGF) i 3 HRU KMP.

Er du proaktiv og indstillet på at være forbilledet for konstabeleleverne og dine befalingsmænds kollegaer.
Om os
Hærens Reaktionsstyrke uddannelseskompagni er en del af 2. Logistikbataljon ved Trænregimentet.

Kompagniet er en professionel enhed med fokus på uddannelse af konstabelelever til stående styrke.

Hærens Reaktionsstyrke Kompagni lægger stor vægt på, at alle lever op til deres ansvar som professionelle soldater, og samtidig er i besiddelse af en høj vilje til at samarbejde i en hektisk hverdag.

Konstabelgruppeførerne i kompagniet er kendt for en professionel og initiativrig tilgang til arbejdet som soldat, hvor god holdning, disciplin, god fysisk form og faglig stolthed er en selvfølge.

Vi ligger stor vægt på arbejdsglæde, positivitet og motiverende og udviklende tjeneste.

Vi har et stort fokus på at gennemføre god enkeltkæmperuddannelse, og lærer vores konstabelelever om god holdning og disciplin.

Hærens Reaktionsstyrke uddannelseskompagni er en del af 2. Logistikbataljon ved Trænregimentet.

Kompagniet er en professionel enhed med fokus på uddannelse af konstabelelever til stående styrke.

Hærens Reaktionsstyrke Kompagni lægger stor vægt på, at alle lever op til deres ansvar som professionelle soldater, og samtidig er i besiddelse af en høj vilje til at samarbejde i en hektisk hverdag.

Konstabelgruppeførerne i kompagniet er kendt for en professionel og initiativrig tilgang til arbejdet som soldat, hvor god holdning, disciplin, god fysisk form og faglig stolthed er en selvfølge.

Vi ligger stor vægt på arbejdsglæde, positivitet og motiverende og udviklende tjeneste.

Vi har et stort fokus på at gennemføre god enkeltkæmperuddannelse, og lærer vores konstabelelever om god holdning og disciplin.

Om stillingen
KSGF er den erfarende soldat i delingen, der igennem eksemplets magt er et forbillede, samt mentor for konstabeleleverne.

Som KSGF har du i samarbejde med SG, ansvaret for at din gruppe bliver uddannet jf. lærings- og lektionsplanerne for HRU.

Endvidere ses KSGF som en stærk støtte til både DF og NKDEL ift at oprette den rette disciplin og holdning i delingen.

KSGF skal ses som den faglige og erfaringsmæssige sparringspartner for nye befalingsmænd og som har fokus på at sikre den høje faglige kvalitet i grupperne.

Arbejdsdagen er struktureret og uddannelsespensummet er givet på forhånd, men du vil få så brede rammer som muligt i forhold til hvordan opgaverne i dagligdagen afvikles, i samarbejde med resten af delingerne.

Som KSGF i HRUKMP, er et godt sted at prøve kræfter med førervirke. Det er ikke et sted hvorfra man læser til sergent, men med 8 måneders tjeneste som KSGF, giver det gode ledelseserfaringer som kan modne en til evt. indtrædelse på HSGS eller som GV1.

Stillingen har fast tjenested i Aalborg på Aalborg kaserner.
Om dig
Du er en erfaren konstabel, du har stor energi og lyst til, at hverve, skabe og forme de nye kommende konstabler til hæren.

Du arbejder struktureret og er helheds-/fremtidsorienteret således, at du i samarbejde med det øvrige stampersonel skaber et godt arbejds- og udviklingsklima.

Du skal endvidere være i besiddelse af kørekort til B og C.

Det ses gerne at du har Militær Fysisk Træner I og førstehjælpsuddannelsen FSU 160 / FSK 260, samt er omskolet til lastbil terræn 1.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at Kaptajn Ronni Algaret på telefon 26 71 54 89.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 23. januar 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

23.01.2022

Indrykningsdato

05.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent