Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Indkøber ved 2. Nationale Støtteelement i Vordingborg.


Indkøber ved 2. Nationale Støtteelement i Vordingborg.

Vi søger en oversergent til stillingen som Indkøber (INDK) ved 2. Nationale Støtteelement.
Om os
2. Nationale Støtteelement (2 NSE) er en af fem underafdelinger i 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN). Vi er i alt 42 medarbejdere.

2 NSE er netop hjemvendt fra mission og er i øjeblikket i gang med uddannelsesperioden med fokus på vedligeholdende enkeltmandsuddannelse.

Derefter overgår vi til funktions- og enhedsuddannelsesperioden før opstilling til NRI beredskab i 2023.

2 NSE er kendetegnet ved et højt niveau af faglig ekspertise, rutinerede soldater og et godt sammenhold.

4 NSBTN er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger. 1 – 3 Nationale Støtteelementer (NSE) er Stående Reaktionsstyrke (SRS) enheder.

4 NSE kerneopgave er Host Nation Support og uddannelsesstøtte, mens 5 NSE er bataljonens uddannelsesunderafdeling.

Alle UAFD uddanner og udsender personel til de nationale støtteelementer i internationale missioner.

Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger inden for transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej.

Herudover depottjeneste, lokalindkøb, økonomi og controlling.

4 NSBTN er desuden klar til indsættelse med bataljonskampgrupperne, hvilket betyder, at bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte.
Om stillingen
Det vil være naturligt, at du udsendes med enheden i rollen som INDK/MRP.

Ved 2 NSE vil du være en af enhedens specialister inden for materielbehovsplanlægning og indkøbsstyring.

Du vil bl.a. blive ansvarlig for ordrebehandling, kontrol og frigivelse af rekvisitioner, udfærdige behovs- og trækprognoser for beholdningerne samt foretage indkøb.

Stillingen stiller store krav til din evne til at bevare overblikket, arbejde selvstændigt, holde fokus på den overordnede målsætning, samt at du er ressourcebevidst.

Da arbejdet ofte involverer samarbejde med udenlandske enheder og myndigheder, er det en fordel, at du har gode engelskkundskaber og generelt gode kommunikationsfærdigheder for at kunne fungere i stillingen.

Du vil blive en del af et højt specialiseret team og referere til delingsføreren, som også vil være din daglige leder.

Ved siden af din rolle som INDK/MRP vil du også blive en del af enhedens/bataljonens faglærere, med opgave at uddanne og udvikle dine kolleger, f.eks. som faglærer i førstehjælp, idræt, SKYT eller lign.
Om dig
Kompetencemæssigt forventes det, at du er helhedsorienteret, ressourcebevidst og samt forudseende i din opgaveløsning.

Det er et krav, at du tidligere har arbejdet som FSBM eller MATBM.

Erfaring fra forskellige BTN’er er ønskeligt, så du har et kenskab til det MAT forbrug, der er ved de enheder, vi støtter.

Det afgørende er dog, at du er motiveret for at lære, udvikle dine kompetencer og bidrage aktivt til en stadig forbedret opgaveløsning.

Du har gennemført videreuddannelsestrin I med tilfredsstillende resultat eller et akademifag svarende til at kunne blive udnævnt oversergent, og du har gerne et kendskab til logistiktroppernes organisation, doktriner og teknologi.

Du er klar til en omskiftelig hverdag med en del rejse- og øvelsesaktivitet.

Ligeledes er du indforstået med at blive udsendt som INDK/MRP i internationale operationer.

Du er god til styring samt har gode kommunikations- og samarbejdsevner.

Du sætter faglighed højt og forstår at bruge ressourcer og samarbejde til at holde et højt fagligt niveau i opgaveløsningen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at chefen for 2 NSE, kaptajn Mikael L. Arildsø på tlf. 40 37 71 90 eller TRR-4B-200A@MIL.DK eller NSE-Befalingsmanden seniorsergent John Jacobsen på tlf. 72 83 74 60 / TRR-4B-201A@MIL.DK
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 23. januar 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

23.01.2022

Indrykningsdato

05.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent