Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

IT-supporter til Command Support Company (genopslag)


IT-supporter til Command Support Company (genopslag)

Vil du have en spændende stilling, hvor du arbejder i et operativt og professionelt miljø i en multinational ramme? Så søg jobbet som IT-supporter i Command Support Company, og få et spændende samt afvekslende job med gode udviklingsmuligheder! Stillingen er med henblik på 3 års udstationering til Adazi (Letland). Command Support Company er en del af Command Support Battalion (CSBn), og støtter Multinational Division North (MNDN) operative opgaveløsning i såvel Danmark som i Letland.
Om os
Command Support Company (CSCOY) er en multinational og værnsfælles enhed, der leverer stabsstøtte samt kommunikations- og informationssystemløsninger til HQ MNDN.

CSCOY består af en kommandodeling, en systemkontrol sektion, to operative delinger og en Forward Command Post(FCP). De to operative delinger støtter de to fredstidshovedkvarterer henholdsvis i Karup (Danmark) og Adazi (Letland). Personel fra DEL WEST og DEL EAST har deres daglige gang på Ryes kaserne i Fredericia. I løbet af det gældende forsvarsforlig 2018-2023, vil hele DEL EAST blive flyttet til ADAZI for derfra, at kunne støtte opbygningen af MNDN hovedkvarter i Letland. Ud over den operative opgave med opbygning af MNDN, står CSCOY også for støtten til MNDN øvelses- og træningsaktiviteter i og omkring hovedkvarteret i Letland.

Hovedkvarteret for MNDN er et nyt divisionshovedkvarter, der er oprettet som en del af NATOs øgede tilstedeværelse i de baltiske lande. Hovedkvarteret har, udover sin operative opgave som en del af NATOs territorialforsvar, til opgave at uddanne og træne brigader fra flere nationer, herunder Estland, Letland og Danmark.
Om stillingen
Du vil have fast tjenestested i Adazi, Letland. Indtil udstationering er tjenestestedet Fredericia.

Som IT-supporter vil du være en del af delingens faste bemanding ved Multinational Divisions North danske hovedkvarter i Letland. Du vil skulle håndtere IT-tekniske udfordringer i rammen af HelpDesk. Opgaverne er mangeartede, og spænder fra direkte brugerhjælp til konfiguration af access laget på de stedlige netværk. Du vil ligeledes kunne blive brugt til at løse opgaver på tværs af MNDN forskellige serverstacks alt efter kvalifikationer og interesseområder.
Du vil som IT-supporter i DEL EAST skulle påregne, at deltage i MNDN årlige øvelser, som oftest vil være i Adazi

CSCOY er en enhed i udvikling, så der vil være rig mulighed for, at du kan specialisere dig inden for de serviceområder, som er efterspurgt af MNDN. Du vil få brede rammer til at gøre dine egne erfaringer, og samtidigt blive støttet i din faglige udvikling.
Om dig
Du er konstabel, overkonstabel eller overkonstabel af 1. grad med et svendebrev som IT- Supporter.
Du skal kunne arbejde i en omskiftelig hverdag, hvor der sjældent er to ens opgaver. Vi forventer derfor, at du løbende tilpasser dig ændrede krav og vilkår i opgaveløsningen, samt udviser parathed til at gøre tingene på andre måder.
Du skal have en høj grad af selvstændighed, og du forventes til stadighed uopfordret, at igangsætte opgaveløsninger, som bidrager til enhedens fælles mål.

Det er vigtigt, at du har interesse for IT-teknik, og lyst til at udvikle dig inden for området. For den rette medarbejder kan dette job være det første skridt i retning af en lidt tungere teknisk karrierevej, med mulighed for efteruddannelse inden for IT, sikkerhed og øget indsigt i multinationale domæne(r).

Det er et krav, at du kan helbredsgodkendes til INTOPS og du skal forvente en fysisk test i forbindelse med. ansættelse. Du skal desuden kunne sikkerhedsgodkendes til Cosmic Top Secret(CTS).
Det er en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring med kommunikations - og informationssystemer fra international tjeneste.
Hvis du ikke har grundlæggende kompetencegivende CIS kurser, vil dette være prioritet at du gennemfører relevant uddannelse, for således at ruste dig til din kommende stilling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Dit faste tjenestested vil indledningsvis være i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til at deltage i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen i Command Support Company; kaptajn Jan Iskov Jürgensen på tlf.: 4165 6278 eller via mail på mndn-cb-100a@mil.dk
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 728 19163.

Ansøgningsfrist er den 30. januar 2022, og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt. Samtalerne forventes at blive gennemført i uge 5 og 6.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM MULTINATIONAL DIVISION NORTH
Multinational Division North (MND N) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland samt i Karup og Slagelse.

MND N er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af alle hærstyrker i de baltiske lande, samt en kapacitet der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum med op til seks brigader, herunder 1-2 danske brigader, i operationsområdet indtil eksempelvis NATOs hurtige udrykningsstyrke og efterfølgende opfølgningsstyrker ankommer.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til syv brigadestabe. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet med henblik på at skabe en sammenhængende plan på tværs af landegrænser, der i højere grad tager højde for NATOs operative planlægning.

Herudover bidrager MND N til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

30.01.2022

Indrykningsdato

04.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent