Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Forsyningshjælper til Forsyningssektionen ved Gardehusarregimentets Hesteskadron


Forsyningshjælper til Forsyningssektionen ved Gardehusarregimentets Hesteskadron

Er du serviceminded og en holdspiller? Kan du arbejde struktureret og trives med frihed under ansvar?
Søg og bliv en del af holdet, ved forsyningssektionen i 1. Mobiliseringskompagni.
Om os
Hesteskadronen er en underafdeling under V Uddannelsesbataljon ved Gardehusarregimentet, der består af to rytterdelinger med værnepligtige samt en kommandodeling bestående af en kommandosektion, en remontesektion, en trompetersektion, en vedligeholdelsessektion og en forsyningssektion.

Personellet er overvejende militært ansatte af mange forskellige grader, ligesom eskadronen også rummer enkelte civilt ansatte, lærlinge samt tilknyttede civile konsulenter.

Opgaverne for Hesteskadronen er at stille beredne eskorter og kommandoer til tjeneste for Kongehuset.

Vi kan blandt andet ses ved Nytårskuren i København, ved jubilæer, runde fødselsdage og udenlandske statsbesøg, samt ved ambassadørmodtagelser og under sommertogter med Kongeskibet Dannebrog.
Desuden deltager Hesteskadronen i ceremonielle opgaver for det øvrige Forsvar.

Den ceremonielle opgaveløsning og det daglige hestehold er underlagt chefen for Gardehusarregimentet.

Det værnepligtige personel gennemfører i løbet af deres 12 måneder ved eskadronen Hærens Basisuddannelse, hvori vi uddanner fagligt dygtige infanterister, og udvikler handlekraftige førere, som kan begå sig operativt.

Eskadronen er kendt som en veldisciplineret enhed, der gennem årene har bevaret sin særlige faglige stolthed og identitet.

Der er 75 heste opstaldet på Gardehusarkasernen i Slagelse. Her råder vi også over gode, relativt nybyggede faciliteter samt et stort øvelsesterræn.

Samarbejde og medbestemmelse er en naturlig del af hverdagen, hvor vi har en uformel omgangstone og et højt serviceniveau.
Om stillingen
Forsyningssektionen består, foruden forsyningsbefalingsmanden og forsyningshjælperen, også af en civil lager- og logistikelev samt to sadelmagere. Din nærmeste foresatte er forsyningsbefalingsmanden.

Som forsyningshjælper har du mange praktiske såvel som administrative opgaver. Dine primære opgaver er at servicere de to delinger og den øvrige del af Hesteskadronen i den daglige drift på både garnisonen, øvelser og på eksterne opgaver for Kongehuset.

I det daglige skal du bistå forsyningsbefalingsmanden med gennemførelse af alle slags opgaver og den daglige forsyningstjeneste, hvorfor du dagligt vil skulle håndtere og administrere forbrugsmateriel, ammunition og en stor pallette af forskelligartede opgaver i forbindelse med hold af eskadronens 75 heste.

Derfor skal du blandt andet være i stand til at kunne:
- Gennemføre arbejdsprocedurer og kontrol af forsynings- og vedligeholdelsestjenester som ammunitions- og materieltjeneste.
- Varetage den daglige forsyningsforvaltning, herunder at rekvirere og modtage nye forsyninger, fordele og administrere materiel og udarbejde vedligeholdelsesmeddelelser.
- I forekommende tilfælde virke som stedfortræder for forsyningsbefalingsmanden, herunder at forvalte materiel- og ammunitionsregnskab, føre kontrol af forbrugsgods samt tilsikre at forvaltningsgrundlaget overholdes.

Det er derfor vigtigt, at du har interesse i en vekslende arbejdsdag med opgaver inden for alle områder af forsyningstjenesten.
Om dig
Du er som minimum udnævnt konstabel og har en tilfredsstillende tjeneste bag dig.

Vi ser gerne at du har erfaring og arbejdet med forsyningstjenesten tidligere.

Du bliver en afgørende del af et lille energisk team, hvor dagligdagstempoet er højt, og hvor det er nødvendigt at kunne arbejde selvstændigt, være fokuseret og målrettet.

Det er vigtigt, at du har sans for god kommunikation og samtidigt besidder gode samarbejdsevner.

Du skal gerne have flair for IT, logistik og punklighed. Det forventes at du påtager dig ansvar for den daglige drift med støtte fra eskadronens forsyningsbefalingsmand.

Du er en stabil, fleksibel og selvstændig person, der på positiv og konstruktiv vis formår at prioritere og påtage dig dagligdagens forskellige opgaver, herunder ikke mindst et højt serviceniveau for forsyningskammerets brugere.

Du kan desuden lide at samarbejde om udviklingen af den faglige struktur på forsyningskammeret.

Det er et krav, at du har kørekort til kategori B og C, og ønskeligt at du har kørekort kategori CE.

Det er ønskeligt at du har ADR farligt gods bevis samt at du har uddannelse og grundigt kendskab til DeMars.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte forsyningsbefalingsmand oversergent P. Berg på telefon 72 83 50 82 eller mail GHR-HESK11A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 23. januar 2022 og samtaler forventes afholdt uge 4. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste. Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

23.01.2022

Indrykningsdato

04.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent