Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Gruppefører til Hærens Basis Uddannelse ved Marineeskadronen, Bornholm


Gruppefører til Hærens Basis Uddannelse ved Marineeskadronen, Bornholm

Er du sergent med et solidt førergen og ønsker du at skabe grundlaget til fremtidens professionelle soldat?

Så søg stillingen som gruppefører i Marineeskadronen på Bornholm.
Vi har fokus på faglighed, initiativ og sammenhold, vi dyrker de klassiske soldaterværdier i eskadronen hver eneste dag.
Om os
Marineeskadronen (MARESK) har slægtsbånd der kan spores helt tilbage til oprettelsen af Marineregimentet i 1672 under Christian V.

Gennem tiden blev Marineregimentet rykket og blev i 1950’erne underlagt Bornholms Værn og blev til Marinekompagnierne ved Bornholms Værn. Disse blev nedlagt ved opløsningen af Bornholms Værn i år 2000.

Marineeskadronen ved III Opklaringsbataljon genopstod i 2014 og har siden været bataljonens uddannelsesenhed.

Marineeskadronens opgave består i at gennemføre, uddanne og hverve fra Hærens Basis Uddannelse (HBU) samt gennemføre Hærens Reaktions Styrke Uddannelse (HRU) ved Opklaringsbataljonen.

Eskadronen gennemfører en 8 måneder lang uddannelse inden for opklaringshåndværket og uddanner Hærens eneste opklaringssoldater.

Marineeskadronen er en arbejdsplads hvor evnen til initiativ, nytænkning og selvstændig opgaveløsning baseret på en høj faglighed er i højsædet – her er krigerhåndværket i centrum.

Der hersker en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til eskadronens samlede opgaveløsning.
Om stillingen
GF/HBU er, overfor delingsføreren, ansvarlig for; ledelse, styring, uddannelse og kontrol af de opgaver, der pålægges gruppen vedr. uddannelse af de værnepligtige, samt medansvarlig for egen udvikling med henblik på videre tjeneste ved HRU i MARESK.

Som GF kan du også få faglærerroller og det forventes, at du i rollen er proaktiv og skaber rammerne og forudsætningerne for, at soldaterne kan lykkes.

Du skal være fører, uddanner, tovholder og sikre disciplinen i gruppen, samt være frontfiguren for god militær holdning. Det forventes endvidere, at du igennem en stor synlighed er det gode militære forbillede for alle.

Arbejdsdagen er struktureret og uddannelsespensummet er givet på forhånd, men du vil få så brede rammer som muligt i forhold til hvordan opgaverne i dagligdagen afvikles, i samarbejde med resten af delingerne.

Du skal endvidere forvente 10-14 øvelsesdøgn pr. halvår, og, at der vil være kursusaktivitet og afspadseringsperioder efter hvert hold.

Vi har en klar forventning om, du på forhånd har afklaret med din familie og venner, at du kan blive udsendt, og, at din nærmeste fremtid i høj grad kommer til at ligge på Bornholm.

Det er for sent at beslutte sig, når du først er startet på Bornholm og heller ikke fair over for dine kommende kollegaer.
Hav styr på dit bagland før du ansøger – for din egen og vores skyld.
Om dig
Du er sergent, med en stor energi og lyst til, at hverve, skabe og forme nye soldater i Hæren. Alternativt er du fra konstabelgruppen og vurderet egnet til GSU.

Samtidig er du ambitiøs i forhold til din egen faglige og personlige udvikling og har et klart ønske om at blive afprøvet i HRU hurtigt. Typisk allerede efter 1-2 HBU hold.

Du arbejder struktureret og er helheds-/fremtidsorienteret således, at du i samarbejde med delingsføreren og soldaterne skaber et godt arbejds-og udviklingsklima.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en konstabel/overkonstabel/overkonstabel af 1. grad/korporal med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, med henblik på at gennemføre og bestå grundlæggende sergentuddannelse. Ansættelsen sker i så fald på lønvilkår jf. overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Indtil din udnævnelse, vil du modtage et befalingsmandstillæg.
Udnævnelse til sergent kan finde sted når uddannelseskravet og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og du honorerer de almene krav for udnævnelse. Ved udnævnelse til sergent, vil du modtage en ny ansættelseskontrakt i henhold til LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være Bornholm.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kaptajn Mikkel B. Vinding på telefon 728 23975 eller på mail GHR-3B-400A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 1. februar 2022 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste. Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Rønne, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

01.02.2022

Indrykningsdato

04.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent