Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Flyvevåbnet

Vagthavende Befalingsmand Flyoperationer ved Søværnets Operationscenter, Nationalt Maritimt Operationscenter (genopslag)


Vagthavende Befalingsmand Flyoperationer ved Søværnets Operationscenter (genopslag)

Er du oversergent eller sergent med potentiale til udnævnelse og har du mod på at være vores nye Vagthavende Befalingsmand, og bidrage til sø- og flyredning i Joint Rescue Coordination Centre? Så er du måske på vej til et spændende og udfordrende job ved Søværnets Operationscenter, Nationalt Maritimt Operationscenter.
Om os
NMOC er organiseret i Søværnskommandoen, løser mange forskellige opgaver, både militære og af mere civil karakter. Herunder blandt andet, opgaven som danske redningscentral (JRCC), med ansvar for sø- og flyredning i Danmark.

Der er i alt 12 døgnbemandede funktioner ved NMOC. Stillingerne er besat af både civile og militære fra alle tre værn. Vi lægger vægt på, at der er synergi mellem de enkelte funktioner, så der ved opgaveløsningen støttes bredt, på tværs af niveauer og funktion. Vores miljø er åbent og ærligt, hvor kommunikationen flyder frit. Vores arbejde har direkte indflydelse på redning af menneskeliv, og sikring af store samfundsmæssige værdier, hvorfor der konstant er fokus på en effektiv og sikker tilgang til opgaveløsningen.

Vi er placeret på Flyvestation Karup.
Om stillingen
Som vagthavende befalingsmand for Flyoperationer er du en del af JRCC. I samarbejde med henholdsvis vagthavende officer ved NMOC, og vagthavende officer for flyoperationer bidrager du til redningsindsatsen ved JRCC Danmark.
Ved siden af JRCC indsatsen, assisterer du tillige dine kolleger i NMOC med andre ansvarsområder. Du vil eksempelvis fungere som mellemled mellem NMOC og Flyvevåbnet i tilfælde, hvor vi skal samarbejde med andre flyvende enheder end redningshelikoptere. Dette kan eksempelvis være, når der skal koordineres mellem Miljøfly og den Maritime Assistance Service.

Opgaveløsningen i NMOC har direkte indflydelse på redning af menneskeliv og sikring af væsentlige samfundsværdier.

Dine hovedopgaver er inden for sø- og flyveredningstjenesten. Du indgår i vagtholdsskift på 12 timer, med skiftende arbejdstider, herunder weekend samt tilkald.
Det samlede team af vagthavende befalingsmænd for Flyvevåbnet, består af syv befalingsmænd på henholdsvis oversergent og seniorsergent niveau.
Om dig
Du er en engageret og ansvarsbevidst oversergent, der er i stand til at håndtere flere samtidige opgaver, der har stor vigtighed for både Forsvaret og det omkringliggende samfund.
Du evner hurtigt at kunne veksle mellem perioder med høj intensitet, og perioder med relativ fred og ro i operationscenteret, uden at miste fokus på den rette prioritering.
Ligeledes trives du i et miljø, hvor det er ”det gode argument” og den rette opgaveløsning, der er i fokus, frem for hvilken personelkategori man tilhører.

Du har både evne og lyst til at indgå i et operativt miljø med mange daglige operationer, der indebærer et tæt samarbejde med både civile og militære samarbejdspartnere. Du skal have indsigt og forståelse for den værnsfælles nationale styrkeindsættelse, samt opgaveløsningens samfundsmæssige betydning. Du skal være parat til at indgå i arbejdsgrupper og andre opgaver når dette måtte være nødvendigt.
Du skal være indforstået med at gennemgå relevante uddannelser.

Kvalifikationer:
Krav:
Skal kunne godkendes til HEMMELIGT
Skal kunne helbredsgodkendes.
Skal kunne bestå forsvarets fysiske basiskrav.
Skal kunne erklæres egnet til internationale operationer.
Ideelt har du flg. ønskelige kvalifikationer:
Kendskab til Flyvevåbnets og Søværnets nationale kapaciteter og opgaveløsningen.
Ønskeligt at du har et vist kendskab til flyvemeteorologi, samt radiocertifikater inden for fly radio og maritim VHF.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Chefen for NMOC; OK Per Ring Henriksen på telefonnr., 728 40260 eller via mail, fko-sv-chmc@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 30. januar 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

30.01.2022

Indrykningsdato

04.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent