Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Kort- og Landmålingstekniker søges til en anderledes arbejdsplads ved Ingeniørregimentet i Skive


Kort- og Landmålingstekniker søges til en anderledes arbejdsplads ved Ingeniørregimentet i Skive

Er du vores nye Geografiske dataspecialist? Vil du være med til at sikre data til kontinuerlig brug af Geografiske Informationssystemer i Hæren?
Så er det måske dig vi har brug for dig til Hærens Geospatiale Center.
Om os
Vi udgør Hærens spydspids og kompetencecenter inden for det geospatiale område ved Ingeniørregimentet.

Vi består af 17 medarbejdere med militære og civile baggrunde. Vores hovedopgaverne består af organisationsudvikling, softwarekendskab, kort- og dataproduktion, datamanagement samt GIS-uddannelser og kurser.

Vores geospatiale område er i markant udvikling i Forsvaret og vi støtter primært Hærens myndigheder og enheder, men vi har også berøring med de øvrige værn, civile firmaer og andre statslige organisationer. Vi sætter derfor en stor ære i at personalet er veluddannet og værdsættes.

Vi tilbyder en stilling i et dynamisk miljø med en uformel omgangstone og med engagerede kollegaer. Vi formår både at løse opgaven til tiden og tage hensyn til de mennesker, vi arbejder med.

Vi arbejder primært på Windows, ERDAS og ESRI ArcGIS-platform, men også mange andre civile- og militære systemer anvendes.
Om stillingen
Som vores nye kollega skal du trives med at bevæge dig inden for et meget bredt spektrum af GIS området.

Din hverdag kommer primært til at bestå af databehandling/datamanagement, konvertering af data, samt produktion af datapakker til Hærens GIS-bærende platforme samt produktion af specialkort og specialanalyser.

Du vil indgå i et mindre data-team på tre civile medarbejdere, som er data-forudsætningsskabende for de militære funktioner og services, hvor blandt andet op til 15 ArcGIS Enterprise servere skal driftes på forskellige netværk og lokationer.

Du bidrager til gennemførelse af Geospatiale Center uddannelses- og kursusvirksomhed.
Du skal påregne mindre rejseaktivitet primært i Danmark i forbindelse med deltagelse i møder og konferencer.

Om dig
Du har en relevant uddannelse som for eksempel Kort- og Landmålingstekniker, teknisk designer, IT-supporter, eller datateknikker.

Vi ser gerne du har erfaring med og anvendt GIS-systemer som ArcMAP, QGIS,MapInfo, fra eventuelt tidligere stillinger.

Det vil også være en fordel hvis du tillige har anvendt eller kender til ArcGIS SDE, FME, ERDAS/ENVI, ESRI Interoperability-tool samt Adobe Photoshop og Cloud Suiten generelt. Dette er dog ikke et krav, da nødvendig uddannelse vil ske i jobbet efterfølgende.

Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale, og engelsk gerne på et højt teknisk niveau. Du forstår selvstændigt at formulere og præsentere løsninger i skrift og tale til chefer og kollegaer såvel til vores kunder.

Du har en naturlig procesforståelse og du evner at samarbejde med kollegaer fra andre funktions- og fagområder.

Du trives som en proaktiv, fleksibel og selvstændig teamplayer. Du har veludviklede analytiske evner, arbejder struktureret og er god til at tilegne dig ny og kompleks viden. Du tager naturligt initiativ og befinder dig godt med en omskiftelig hverdag.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).

Organisationsaftalen omfatter bygningskonstruktører uddannet efter de fra 1970 gældende regler for uddannelse af bygningskonstruktører. Med virkning fra 1. januar 2019 udgår bygningskonstruktører af nærværende organisationsaftale, således at aftalens område fra denne dato alene omfatter kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere samt kortteknikere, jf. stk. 2 - 5.

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Jens Henrik Svenningsen på telefon 728 25361.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent June Bastholm på telefon 3266 5470.

Ansøgningsfristen er den 23. januar 2022. Samtaler forventes afholdt snarrest herefter.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

23.01.2022

Indrykningsdato

04.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent