Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

2 EODBTN søger en administrationsbefalingsmand til S1/ST/2EODBTN i Skive


2 EODBTN søger en administrationsbefalingsmand til S1/ST/2EODBTN i Skive

Er du til administration, har du mod på at kontrollere og vejlede staben og bataljonens underafdelinger inden for administration og personeltjeneste.

En administrationsbefalingsmand som selv vil være med til at præge sine arbejdsopgaver og sin hverdag. Arbejder du godt i et miljø med alsidige opgaver, så er stillingen noget for dig.

Om os
2 EODBTN er en bataljon med et stort opgavespektrum og består af en stab, en S7 uddannelsessektion, en S7 EOD og Search sektion, et EOD og Search kompagni, et Hærens Reaktionsstyrkekompagni og to Hærens basisuddannelseskompagnier samt det nationale ammunitionsrydningscenter.

2 EODBTN gennemfører Hærens Basisuddannelse (HBU) for ca. 300 værnepligtige halvårligt.

ESKMP er ansvarlig for uddannelsen af kompagniets tre EOD-delinger som kan indsættes i internationale og nationale opgaver efter behov.

HRU-kompagniet uddanner årligt to hold reaktionsstyrkesoldater, som føder ingeniørbataljonerne med ingeniørkonstabler.

Ammunitionscenteret er ansvarlig for at uddanne personellet og opretholde det kontinuerlige nationale akutte ammunitionsrydningsberedskab, der understøtter politiet.

2 EODBTN er ikke en operativ bataljon og bataljonsstaben har således begrænset øvelsesaktivitet.

Funktionen referer til Stabschefen ved 2 EODBTN.

Om stillingen
Som administrationsbefalingsmand skal du kunne løse mange forskelligartede opgaver.

Først og fremmest så skal du have styr på administration. Det forventes, at du har styr på den daglige drift og at du er så rutineret at du kan kontrollere og vejlede underafdelingerne.

Du er chefen og stabschefens nærmeste rådgiver inden for administration og personeltjeneste.

Du skal kunne råde og vejlede kompagnicheferne inden for administration og personeltjeneste.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med de lidt tungere samtaler.

Du er overordnet ansvarlig for E-REK, og i den forbindelse er det også din opgave at have det samlede overblik over hvor mange vi har ansat i bataljonen, og hvor og hvornår hullerne opstår.

Du kommer til at få et tæt samarbejde med regimentes personelsektion, S1 og Administrationselement ved ingeniørregimentet og bataljonsbefalingsmanden i forhold til personel.

Du vil skulle bistå Stabschefen i relation til BTN budgetter og budgetlægning.

Du indgår ligeledes på lige vilkår med øvrige sektionschefer når der gennemføres stabsarbejde, projektopgaver og ad hoc opgaver med kort varsel.

Der vil være mulighed for uddannelse i funktionen og alt efter hvilke interesser og færdigheder du kommer med, vil du også have mulighed for at varetage andre opgaver udover administration.
Om dig
Du er udnævnt seniorsergent.

Såfremt du ikke er seniorsergent, har du en anciennitet som mellemleder på ca. 10-12 år, heraf ca. 6-8 år som oversergent.

Det forventes du besidder gode evner inden for kommunikation, planlægning og styring, herudover at du er ansvarsfuld, imødekommende og har interesse i at rådgive og vejlede KMP enheder.

Du har erfaring fra underafdelingsniveauet som enten kommandobefalingsmand- eller kompagnibefalingsmand.

Du skal være administrativ stærk, så du kan rådgive og vejlede UAFD cheferne inden for administration og personeltjeneste.

Du er fleksibel og serviceminded og skal trives i en travl hverdag, hvor der er mange bolde i luften og hvor to dage ikke er nødvendigvis er ens.

Der vil til tider være ad hoc opgaver der skal løses, som ikke nødvendigvis ligger inden for det administrative.

Vi forventer, at du er interesseret i at dygtiggøre dig inden for administration og personeltjeneste.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte STABSCHEF: major Lars Bækgård Østbjerg, på telefon 72 82 52 02 eller 41 32 03 27 eller S1 SSG Ole Øvle Pilgaard på telefon 72 82 52 05 eller 41 86 04 89.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 23. januar 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. marts 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

23.01.2022

Indrykningsdato

04.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent