Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Forsvaret som Civil

Skibsfører til Maritime Assistance Service i Søværnets Operationscenter


Skibsfører til Maritim Assistance Service i Søværnets Operationscenter

Vi søger en skibsfører som vagtholdsleder ved Maritime Assistance Service (MAS) i Nationalt Maritimt Operationscenter (NMOC). Vi tilbyder dig et alsidigt job, hvor tjenesten og opgaverne fra dag til dag kan være både uforudsigelige og foranderlige.

Et job, hvor du bliver udfordret i tanke og handling, og hvor du kan være med til at gøre en forskel i overvågningen af danske farvande, i redning af menneskeliv, havmiljø og værdier.
Om os
MAS er integreret i NMOC, som er en enhed i Søværnskommandoen. NMOC består derudover af en farvansovervågningsdel, Redningscentral Danmark (JRCC) samt Lyngby Radio. NMOC har ansvaret for, blandt andet indsættelse og koordination af Søværnets kapaciteter på den nationale scene og er Danmarks centrale maritime kontaktpunkt.

MAS fungerer som et centralt maritimt bindeled mellem kyststaten Danmark og skibe i dansk farvand og havne. MAS er døgnbemandet og sikrer hurtig assistance og professionel hjælp til skibe i forbindelse med kollisioner, grundstødninger, forureningsulykker m.v.

Vi er bindeled til maritime myndigheder vedrørende administrative spørgsmål og til bjærgningsselskaber i forbindelse med tekniske havarier, kollisioner og grundstødninger. Håndtering af alarmer fra Ship Security Alert Systems på danske skibe varetages også af MAS.

Vi har en proaktiv tilgang til overvågning og et intensivt kendskab til normalbilledet for den maritime trafik. Der stilles krav til NMOC medarbejdere om, at de skal tænke ud af boksen og udvise initiativ. Vi indhenter oplysninger, vurderer og behandler dem sådan, at NMOC til stadighed har den størst mulige situationsbevidsthed.

Endelig er samarbejde på tværs af de døgnbemandede positioner i NMOC en væsentlig faktor for at opgaven kan løses effektivt. Tjenesten bestrides fra NMOC i Karup.
Om stillingen
Du deltager i udviklingen og løsningen af Forsvarets civile maritimt relaterede opgaver. I samarbejde med Søværnskommandoens militære og civile sagsbehandlere og operatører deltager du i løsning af opgaver inden for sejladssikkerhed, forureningsbekæmpelse og farvandsovervågning og medvirker til at sikre. at skibstrafikken overholder lovgivningen. Du får en del kontakt til andre maritime myndigheder i både ind - og udland. Der kan også forekomme andre typer opgaver.

Gennem din viden og færdigheder medvirker du til at opretholde NMOC pålagte beredskab. Du skal gennem din personlige indsats medvirke til, at du løbende udvikles inden for dit funktionsområde.

Stillingen er en vagtgående stilling, hvor du indgår i en gruppe på i alt 8 kolleger, hvoraf en kollega gør tjeneste på fast daghold. På vagten har du ansvaret for MAS del af opgaveløsningen, hvor du støttes af to operatører. Vagterne er delt op i henholdsvis dag og nat, og hver vagt har en varighed af 12 timer.
Om dig
Du er uddannet skibsfører og har mindst 3 års sejltid som styrmand/skibsfører. Du har gerne supplerende uddannelse i eller indgående kendskab til IT. Desuden er du god til engelsk.

Som person er du moden og selvstændig, du er god til at skabe samarbejdsrelationer både til dine kolleger og vores eksterne samarbejdspartnere. Du har en helhedsorienteret indgangsvinkel til jobbet og forståelse for, hvordan løsningen af dine opgaver påvirker NMOC samlede opgaveløsning. En god gennemslagskraft i både skrift og tale er vigtig,og du skal have lyst og evne til at holde mange bolde i luften samtidig.

Da du indgår i en vagttørn med 6 andre kolleger, er det vigtigt, at du har forståelse for, at der til tider kan opstå behov for, at du dækker en ekstravagt i andres fravær. Da hverdagen i operationsrummet til tider kan være hektisk, er det vigtigt, at du har situationsfornemmelse og har forståelsen for balancen af, hvornår du handler selvstændigt, og hvornår du afventer/indhenter instruks.
Ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Lederne Søfart. Grundlønnen udgør 34.650,46 kr. pr. måned. Hertil kommer et funktionstillæg på 6.193,55 kr. pr. måned. Der er mulighed for forhandling af tillæg på baggrund af din erfaring og dine kvalifikationer. Derudover er der tilknyttet en pensionsordning, hvoraf 12 % er arbejdsgiverfinansieret og 6 % er egenbetaling.

Stillingen er på fuld tid (37 timer). Stillingen skal besættes snarest muligt.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte daglig MAS vagt Jens Evald Pedersen på 728 50369 eller via mail: fko-sv-mcl02@mil.dk, eller chefen for NMOC orlogskaptajn Per Ring Henriksen på 728 40260 eller via mail: fko-sv-chmc@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Charlotte Møller Nielsenpå 728 19182.

Ansøgningsfristen er 30. januar 2022. Vi forventer, at holde samtaler i Karup umiddelbart herefter.

Send venligst din ansøgning via linket og vedhæft gerne alle relevante dokumenter, herunder kopi af dit skibsførerbevis. Vær opmærksom på, at filer kun kan tilføjes i PDF-format.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

30.01.2022

Indrykningsdato

03.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent