Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Næstkommanderende til Forsyningscenter Karup (genopslag)


Næstkommanderende til Forsyningscenter Karup

Er du den person, som kan stå for den daglige drift ved Forsyningscenter Karup?

Stillingen som næstkommanderende kræver overblik, gode ledelses- og kommunikationsegenskaber samt evne til at motivere andre. Har du disse egenskaber, kunne stillingen som næstkommanderende være noget for dig.
Om os
Vi er en del af Supply Chain Divisionen, som er en moderne logistikvirksomhed, der leverer forsyninger til forsvarets soldater og koncernens øvrige medarbejdere. Supply Chain Divisionen har fokus på logistisk betjening og støtte til Forsvaret med særlig vægt på kundeorientering og service. Supply Chain Divisionen vægter i det fremadrettede arbejde at optimere forretningsgange og på at udvide planlægningshorisonten.

Forsyningscenter Karup er en del af Supply Chain Divisionens Forsyningsafdeling, der varetager den direkte genforsyning til koncernens enheder og soldater - indsat indenfor landets grænser såvel som udenfor. Vi er et team sammensat af både civile og militære medarbejdere. Vi holder en uformel tone, men sætter vores faglighed, og dét at kunne yde en rigtig god og stabil service for vores kunder, højt.

Forsyningscenter Karup består af en varemodtagelse, en vareudlevering, et lager samt et større munderingsafsnit. Herudover driver vi på Flyvestation Karup også et lokalt autoserviceelement (forsvarets delebil). I alt er vi 15 kolleger til driften af depotets opgaver.
Om stillingen
Til Forsyningscenter Karup søger vi en seniorsergent med erfaring inden for logistik og forsyningstjeneste - gerne med erfaring fra internationale operationer, eftersom vi blandt andet varetager genforsyningen til Hærens udsendte.

Opgaverne som seniorsergent og næstkommanderende ved forsyningscentret omfatter bl.a.:
• Være stedfortræder for leder Forsyningscenter Karup
• Forestå den daglige planlægning af driften ved Forsyningscenter Karup
• Forestå vartningen af materiel henhørende under Forsyningscenter Karup
• Virke som forsyningsbefalingsmand for myndighedsbeholdning
• Deltage i tilkaldevagten til udsendte HRN enheder.
Om dig
Du er seniorsergent eller erfaren oversergent der er klar til udnævnelse.

Du har erfaring med logistik i forsvaret, og er uddannet i DeMars myndighedsbeholdning, lagerstyring og lagerbeholdning.

Du bidrager aktivt til opgaveløsningen i samspil med vores soldater og egne medarbejdere. Du holder et højt fagligt niveau i opgaveløsningen, og du evner at sætte retning og koordinere indsatsen, så resultater nås i rette tid.

Du er ansvarsbevidst, omgængelig, ordentlig og kan tale med andre mennesker med service i fokus.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse til seniorsergent.. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefsergent Torben Frandsen på tlf. 25 55 27 60.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfristen er 24. januar 2022 og samtaler forventes gennemført i uge 4. Stillingen er til besættelse 1. februar 2022 eller snarest derefter.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om SUPPLY CHAIN DIVISION (SCD)
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’.
FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære.
Ca. 950 af FMI’s 1.900 medarbejdere er ansat i Supply Chain Division (SCD). Medarbejderne er fordelt på ca. 45 adresser rundt i hele landet med hovedsæde i Aarhus. SCD er en moderne logistisk virksomhed, som dagligt forsyner de danske soldater med alt fra snørebånd til køretøjer. Opgaverne er mange og spænder blandet andet over lagerstyring, forsyningskapacitet og lokalindkøb. SCD er en serviceorienteret virksomhed, som lægger stor vægt på kundeorientering og konkurrencedygtighed.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

24.01.2022

Indrykningsdato

03.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent