Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

2 EODBTN søger helhedsorienteret kaptajn til Logistiksektionen (genopslag)


2 EODBTN søger helhedsorienteret kaptajn til Logistiksektionen.

2 EODBTN søger en kaptajn el. erfaren premierløjtnant, som ønsker en spændende, udfordrende og dynamisk hverdag. En officer som selv vil være med til at præge sine arbejdsopgaver og sin hverdag. Arbejder du godt i et miljø med alsidige opgaver, hvor du får en stor indflydelse, så er stillingen noget for dig.
Om os
2 EODBTN er en bataljon med et stort opgavespektrum og består af en stab, en S7 uddannelsessektion, en S7 EOD og Search sektion, et EOD og Search kompagni, et Hærens Reaktionsstyrkekompagni og to Hærens basisuddannelseskompagnier samt det nationale ammunitionsrydningscenter.

2 EODBTN gennemfører Hærens Basisuddannelse (HBU) for ca. 300 værnepligtige halvårligt. ESKMP er ansvarlig for uddannelsen af kompagniets tre EOD-delinger som kan indsættes i internationale og nationale opgaver efter behov. HRU-kompagniet uddanner årligt to hold reaktionsstyrkesoldater, som føder ingeniørbataljonerne med ingeniørkonstabler. Ammunitionscenteret er ansvarlig for at uddanne personellet og opretholde det kontinuerlige nationale akutte ammunitionsrydningsberedskab, der understøtter politiet.

2 EODBTN er ikke en operativ bataljon og bataljonsstaben har således begrænset øvelsesaktivitet.

Logistiksektionen består af en kaptajn (dig), to logistikbefalingsmænd (SSG og OS), en projektstilling (OKS-1), samt BTN VEDLSEK, som består af SF (OS), NK/SEK (OS), 6 MMEK (OKS-1), en VMEK (OKS-1) og en EMEK (OKS-1).

Funktionen referer til STCH.
Om stillingen
Stillingen spænder fra stabsofficersfunktion til Chef for Logistiksektionen (S4), som ud over stabsfunktionerne (LOGBM og LOGHJ) også har BTN VEDLSEK underlagt, hvorfor ansvaret for BTN vedligeholdelsestjeneste også hører ind under S4 sektionen og dermed dit ansvar.

I relation til omfanget af logistiske opgaver vil dine ønsker blive inddraget i stor grad, dvs. ”byd ind” mhp. at få sammensat dine arbejdsopgaver ud fra dine ønsker og stabens behov.

Dine arbejdsopgaver vil spænde bredt henover hele bataljonen fra HBU/HRU til EOD/Search og nationale ammunitionsrydning.
Dit arbejde som stabsofficer vil primært ske som garnisonstjeneste, men med mulighed for at deltage i de øvelses- og uddannelsesaktiviteter ved underafdelingerne i det omfang, det findes nødvendigt.

Du vil få mulighed for at arbejde selvstændigt med større og komplekse opgaver og vil have mulighed for at blive kompetenceudviklet i stillingen. Ligeledes vil du have mulighed for selv at kunne prioritere de daglige opgaver.

På grund af den store forskel på de BTN underafdelinger og S7’er, er der ikke to dage der er ens. Vi har alt fra de yngste værnepligtige, der prøver en uniform for første gang, til de ældste befalingsmænd og konstabler, der har brugt hele karrieren på at specialisere sig inden for ammunitionsrydningsområdet.
Om dig
Du er udnævnt kaptajn, eller premierløjtnant som er vurderet egnet til at indgå på Føringskursus. Det vil være en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring fra Ingeniørspecialet og/el. HBU/HRU.

Som person er du selvstændig og fleksibel, samt evner du at prioritere arbejdsopgaverne, samt strukturere din arbejdsdag. Du besidder et højt fagligt niveau og er indstillet på at lære nye ting. Du har et positivt menneske syn, er god til at samarbejde og kommunikere med andre mennesker på en klar og ligefrem måde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen kan besættes på en uddannelsesaftale, såfremt du ikke allerede er uddannet kaptajn.

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte STCH: major Lars B. Østbjerg på telefon: 7282 5202 el. 2060 4649 eller BTNCH: oberstløjtnant René F. Pedersen på telefon: 72825101 el. 4132 0292

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent Henrik Wenzell
ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs227@mil.dk eller på telefon 62 36 55 16

Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2022 eller snarest muligt. Ansøgning sendes via link i højre side og du opfordres til at medsende de seneste to FOKUS.

Ansøgningsfrist d. 23. januar 2022..

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursi-ster fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydnings-centeret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hær-hjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Ma-teriel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligehol-delsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeni-ørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

23.01.2022

Indrykningsdato

03.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent