Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Rådighedsstillinger – Kaptajner til Føringsstøtteregimentet reserve


Rådighedsstillinger – Kaptajner til Føringsstøtteregimentet reserve

Vi søger to kaptajner af reserven med et operativt mindset til Føringsstøtteregimentets reserve.
Om os
Regimentet er en Værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over Hovedkvarters- (HQ) og Communication and Information Systems (CIS).

Føringsstøtteregimentet (FSR) leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i nationale, internationale såvel som multinationale operationer.

En række af regimentets enheder indgår i beredskab og leverer situationsbestemt støtte til det nationale beredskab.
Derudover gennemfører regimentet Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt fungerer som kompetencecenter for fjernundervisning i Hæren.

Reservestyrken ved regimentet er under opbygning, og vi sætter pris på både energi, strukturer, processer, resultater nytænkning som personlige egenskaber hos vores soldater.

Vi er uformelle i vores omgangstone – og er samtidigt bevidste om, at den tilpasses til, hvem vi taler med. Idet vi er under opbygning er de mange personlighedstyper en forudsætning for at kunne sætte det rigtige hold til at løse de opgaver, som vi har ved regimentet (også i opbygningsfasen). Vi lægger vægt på, at vores soldater trives: Derfor har vi også fokus på, at aktivitetsniveauet tilpasses reservistens civile arbejdsliv.
Om stillingen
Som reservist i Hæren bliver du ansat i en designeringsfunktion i en af Hærens mange
myndigheders respektive krise-/krigsorganisation.

Designeringsfunktionen er den funktion/ stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

I dagligdagen bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion ved Føringsstøtteregimentet. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Vi tilbyder et uformelt arbejdsmiljø, hvor der er rig mulighed for faglig sparring, gode kolleger og fleksible arbejdstider.
Om dig
Du er uddannet kaptajn eller er premierløjtnant, der har gennemført ”føringskursus for reserven underafdeling og/eller bataljon” eller har mod på at gennemføre disse.

Du har en baggrund som enten linje- eller reserveofficer i Hæren, gerne med erfaring inden for stabstjeneste ved en højere stab, uddannelse af føringsstøttetropperne eller lignende. Du har eventuelt erfaring fra international tjeneste.

Det vigtigste er dog, at du er analytisk stærk, har evnen til at anskue komplekse problemer fra flere synsvinkler for at kunne nedbryde dem i håndter- og løsbare delopgaver og har en solid viden på det operative og konceptuelle område. Du behersker procedurer for stabsarbejde og er rutineret i udarbejdelse af skriftlige produkter, beslutningsoplæg, direktiver, rapporter og lignende. Du har gode samarbejdsevner og er god til at koordinere, strukturere arbejdsprocesser og følge op på opgaver og aftaler.
Du er god til at skabe og vedligeholde gode relationer til foresatte og samarbejdspartnere. Du indgår konstruktivt i faglig sparring med dine kolleger.
Du er praktisk orienteret og har en fleksibel tilgang til opgaveløsningen.

Du skal kunne formulere dig kort og præcist i skrift og tale, herunder kunne kommunikere effektivt på engelsk.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til kaptajn af reserven, og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om rådighedsstillingerne hos chefen for reserven ved Føringsstøtteregimentet oberstløjtnant Tomas B. Legarth på telefon 51 66 46 64.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 27. februar 2022. Vi forventer at holde samtaler umiddelbart herefter. Stillingerne er til besættelse snarest derefter.

Der er tale om i alt to reservestillinger med tjeneste på Ryes Kaserne i Fredericia.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingerne, beder vi dig sende din ansøgning med minimum tilhørende CV, og relevante uddannelsesbeviser elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

14.02.2022

Indrykningsdato

03.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent