Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Flyvevåbnet

Assisterende dokleder på AS550 Fennec BASE ved Vedligeholdelsesområde Karup


Assisterende dokleder på AS550 Fennec BASE ved Vedligeholdelsesområde Karup

Er du sergent, i gang med at blive det eller en erfaren konstabel, og har du mod på at drive vedligeholdelsen af en operativ helikopterflåde?
Vedligeholdelsesområde Karup søger en assisterende dokleder til at indgå i et ledelsesteam ved AS550 Fennec.
Om os
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste blev oprettet d. 1. januar 2020 ved sammenlægning af vedligeholdelsesorganisationer på tværs af Forsvaret, og har brug for kvalificerede ledere i vores fortsatte udvikling.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er organiseret under Forsvarskommandoen i tre værnsopdelte vedligeholdelsesafdelinger samt en central ledelse i Brabrand. Herunder er Vedligeholdelsesafdeling Luft, der består af ca. 650 faste medarbejdere, og op til ca. 100 elever, og som omfatter Forsvarets flymekanikeruddannelse i Karup, Vedligeholdelsesområde Aalborg og Vedligeholdelsesområde Karup, hvor du vil blive ansat i sidstnævnte.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Vi kan tilbyde et job, hvor du bliver assisterende dokleder ved vores AS550 Flight BASE (Fennec Helikopterværkstedet).

Som assisterende dokleder kommer du til at indgå i det samlede ledelsesteam med henblik på at understøtte AS550 Flight kerneopgaver; indenfor eftersyn, reparationstjeneste og linetjeneste samt indsættelser.

Dit primære arbejdsområde bliver, i samarbejde med de øvrige befalingsmænd, at koordinere eftersyn samt lede og støtte personel i vedligeholdelsesarbejdet. Derudover involverer arbejdet bl.a., at sikre faciliteter og udstyr er i en tilstand der understøtter kvalitet, flyvesikkerhed og effektiv produktion. Dette involverer alt fra administrative opgaver i SAP/DeMars til ledelsesmæssige udfordringer. Dermed kommer du til at have en meget alsidig hverdag, hvor du får stor indflydelse på den samlede opgaveløsning i enheden.

Du skal i stillingen kommunikere og koordinere med samarbejdspartnere til gavn for AS550 Flight, under hensyn til Vedligeholdelsesområde Karup samlede hensigt.

Du skal ydermere assistere ved uddannelsen af elever ved BASE. Ligesom du også er medansvarlig for styring af efteruddannelse, og kompetencesikring af medarbejderne i dokken.

Du skal afløse doklederen i dennes fravær, og du skal kunne virke som teknisk fører i forbindelse med øvelser og deployeringer.

Din arbejdsindsats vil være et vigtigt bidrag til, at Vedligeholdelsesområde Karup kan løse sin opgave med at holde helikopterflåden i drift.
Om dig
Vi søger en moden og ansvarlig person. Vi forventer, at du har en positiv indstilling og gode samarbejdsevner med fokus på kvalitet i din og teamets opgaveløsning. Du skal kunne overskue og gennemføre pålagte opgaver i et til tider hektisk miljø. Du skal kunne indgå i og arbejde med et team af kvalificerede teknikere ifm. det daglige arbejde, så dette gennemføres i et godt og sikkert miljø.

Vi forventer at du:
• Har erfaring som flymekaniker, gerne med erfaring på AS550 eller tilsvarende helikopter. Øvrige flytyper er også relevante.
• Har gode samarbejdsevner, og fokus på helhedsorienteret udvikling.
• Er i stand til at kommunikere i skrift og tale på engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en kandidat fra konstabelgruppen som har et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre relevant uddannelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for vedligeholdelsesområde Karup, KN Ulrik Jensen-Holm, telefon: 25 41 46 87 eller mail: FVT-V-CHAK@fiin.dk.

Har du spørgsmål til militær løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Johannes Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-BA-BS256@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er den 28. januar 2022. Samtaler forventes at finde sted den følgende uge med ansættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og relevant uddannelsesdokumentation. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, skal du medbringe dem til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en forretningsafdeling og en driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel, så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalt planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

28.01.2022

Indrykningsdato

23.12.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent