Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Flyvevåbnet

Staff Officer Air Force til J3/5 divisionen ved Headquarters Multinational Corps Northeast - genopslag


Staff Officer Air Force til J3/5 divisionen ved Headquarters Multinational Corps Northeast

Har du en baggrund fra Flyvevåbnet og kunne du tænke dig en stilling på landjorden, hvor du arbejder med Fire Support planlægningsopgaver på korpsniveau? Vil du arbejde under fremmede himmelstrøg i et operativt og professionelt miljø i en dynamisk multinational ramme? Så tilbyder vi en stilling som Staff Officer Air Force i korpsets J3/5 division.
Om os
Headquarters Multinational Corps Northeast (HQMNCNE), som kunne blive dit kommende tjenestested, er beliggende i Szczecin i det nordvestlige Polen, hvor de danske grænser kan nås inden for 4-5 timer i bil og færge. Beliggenheden giver gode muligheder for transport til det øvrige Europa - i forbindelse med tjenesterejser, men i høj grad også i forhold til fritid og ferie.

Danmark har været en vigtig del af HQMNCNE siden 1999. Hovedkvarteret består af ca. 460 militære og civile medarbejdere fra 25 forskellige nationer, hvor Danmark, Polen og Tyskland udgør den største del som Framework Nations.

Danmarks nuværende engagement er 46 militære stillinger fordelt i hele hovedkvarteret samt ved vores nationale støtteelement. Udover de faste stillinger udgør reserven en vigtig del af det danske bidrag, hvor Danmark besætter 23 funktioner i korpsets reservestruktur.

HQ MNC NE er et hovedkvarter på permanent højt beredskab i NATO´s styrkestruktur og varetager det landbaserede regionale ansvar for sikkerhed i det baltiske område og Polen. Hovedkvarteret har således et permanent ansvar for NATOs aktiviteter i Alliancens nordøstlige område og er operativt 24/7 - 365, hvilket også betyder, at du vil være på et relativt højt beredskab.

I Szczecin findes der flere internationale skoler, der følger anerkendte internationale undervisningsprogrammer, ligesom der er flere børneinstitutioner med et internationalt islæt.

Hovedkvarterets sports- og velfærdsklubber, samt de mange sociale aktiviteter for hele familien, giver gode muligheder for et aktivt fritidsliv med mange multinationale og nationale aktiviteter, som er med til at skabe gode vilkår for din egen og familiens trivsel i Polen.
Du kan finde yderligere oplysninger om hovedkvarteret på HQMNCNE’s myndighedsside samt på www.mncne.pl og Facebook.

Hvis du udover denne stilling generelt er interesseret i tjeneste ved HQ MNC NE i Polen, så kontakt os gerne omkring mulighederne.

Om stillingen
Som staff Officer Air Force indgår du i J3/5 divisionens Fire Support Branch, hvor chefen er en dansk oberstløjtnant (M401), og hvor der er yderligere 11 stillinger som besættes af fem forskellige nationer.

Som Staff Officer Air Force yder du luftstøtte ekspertise indenfor HQMNCNE Fire Support branch. I stillingen refererer du primært til den danske Branch Head samt indgår i korpsets operative planlægningshold. Her bidrager du med flyvevåbensekspertise samt udvikling af processer og procedurer, der integrerer luftoperationer i den operative planlægning. Du rådgiver vedrørende anvendelsen og effekten af fastvingede fly i forbindelse med planlægning og gennemførelse af operationer samt udvikler og evaluerer Standard Operational Procedures og andre relevante værktøjer indenfor eget område.

Du bidrager endvidere til udvikling af korpsets koncepter og planer primært inden for luftstøtteoperationer til korpset og deltager i planlægning og gennemførelse af seminarer, studieperioder og konferencer inden for dit ekspertiseområde.
Som led i enhanced Forward Presence missionen står du i spidsen for korpsets koordination af CAS missioner til brug for Air-Land integration træning i Estland, Letland, Litauen og Polen. En opgave som du skal være i stand til at løfte selvstændigt.
Om dig
Du er officer og har gennemført videreuddannelsestrin II for ledere, Master i Militære Studier (MMS) eller tilsvarende niveau 7 uddannelse.

Du har erfaring fra Flyvevåbnet i relation til luftoperationer og effektbaseret operationsplanlægning.
Vi forventer, at du har forståelse for doktrin og planlægning af værnsfælles operationer, samt at du har erfaring fra en eller flere funktioner indenfor det operative område. Du har et solidt kendskab til NATO procedurer, og vi ser gerne, at du har været udsendt i internationale missioner eller at du har erfaring fra opgaver med internationalt samvirke og samarbejde, ligesom det vil være en fordel, hvis du har kendskab til doktrinudvikling.

Du arbejder analytisk, helheds- og udviklingsorienteret samt er dygtig til at kommunikere særligt mundtligt.

Det er afgørende, at du kan samarbejde og samtidig yde højt kvalificeret rådgivning inden for dit fagområde i rammen af en multinational stab, og desuden er god til at skabe samarbejdsrelationer på tværs af grad, uddannelse og nationalitet.

Du er en person med god helhedsforståelse som hurtigt forstår at sætte sig ind i et større planlægningsperspektiv.

Det er ønskeligt, at du forud for indtræden i stillingen har gennemført relevante NATO Staff Officers kurser, herunder SO Staff Orientation Course og JOPG Comprehensive Operations Planning Course.
Slutteligt vil det være en stor fordel hvis du har arbejdet med kommando-/kontrol-informationssystemer under øvelse/operationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er optaget på MMS, og ikke har afsluttet denne uddannelse inden udstationeringens start, kan du blive ansat på en uddannelsesaftale.

Der er tale om en udstationering, hvor du kan medbringe familien i en periode på tre til fire år. Er du interesseret i en kortere periode så kontakt os gerne omkring mulighederne.

Stillingen besættes fra 1. august 2022 eller efter aftale.

Du bliver udstationeret under den gældende udetillægsordning, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter ligesom du modtager et skattefrit udetillæg. Du finder mere information i FPSBST 566-2, som omhandler forhold under udstationering, herunder bl.a. ægtefællepension og hjemflytningstillæg.

I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af tillæg.

Forud for tiltrædelse skal du opfylde flg. forudsætninger:
- Bestået forsvarets fysiske basiskrav,
- Være helbredsgodkendt til status operativ (helbred og tænder),
- Have gennemført CAC-A og TSE,
- Bestået sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.
- Sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET.

De enkelte Q’er vil blive fornyet løbende under udstationeringen.

Hvis du ikke er udnævnt major eller orlogskaptajn vil du blive tillagt graden.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil høre mere om stillingen eller om tjeneste i almindelighed ved HQMNCNE er du velkommen til at kontakte Senior National Officer (SNO), oberst Jens Sund på telefon +48 91 811 51 00/+48 914 445 100.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent Anders K. Nygaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 56 98.

Ansøgningsfristen er 23. januar 2022..

Ansættelsessamtaler gennemføres efter nærmere aftale.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

23.01.2022

Indrykningsdato

23.12.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent