Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Forsvaret som Civil

Fuldmægtig til Ejendomssektionen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse


Fuldmægtig til Ejendomssektionen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Vil du med dine ejendomsjuridiske kompetencer hjælpe Danmarks næststørste lodsejer?
Om os
I Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse tilpasser vi os løbende de ændrede ønsker og krav til vores leverancer. Den seneste justering har gjort, at en kollega har fået nye udfordringer internt i organisationen og har efterladt en ledig stol i Ejendomssektionen. Det er her, hvor dine kompetencer kan komme i spil. På din kommende arbejdsplads er du en del af en sektion med 10 øvrige kolleger, hvis fornemmeste opgave er at varetage udvikling, salg og udlejning af Forsvarets overskydende kapaciteter.

Blandt meget andet indgår vi erhvervslejekontrakter, forpagtningsaftaler, master, kontrakter for korttidsudlejning og fastsætter markedslejen for disse. Yderligere bistår vi vores interne kunder og brugere med juridisk rådgivning i forbindelse med kontrakthåndtering og generel juridisk sparring og kontraktfortolkning. Vi er i løbende dialog og samarbejder tværfagligt såvel internt i organisationen som med eksterne samarbejdspartnere f.eks. kommuner, regioner, virksomheder eller øvrige statslige styrelser som for eksempel Bygningsstyrelsen. Det er ligeledes hos Ejendomssektionen, at håndtering af kompensationsordningen ligger omkring implementering af de nye F-35 fly på Flyvestation Skrydstrup.
Om stillingen
Som person er dit mål at sikre en korrekt, effektiv og selvstændig sagsbehandling på et højt fagligt niveau, så vi sammen kan lykkes med at levere den forventede kvalitet til rette tid. Du forstår vigtigheden af at efterleve og videreudvikle et korrekt kontrolmiljø, hvor processer og dokumentation af indgåede lejeaftaler journaliseres.
Dine primære ansvarsområder vil være:

- Håndtering af den juridiske afklaring vedr. indkomne henvendelser og afledt kontraktstyring af
udlejningskontrakter.
- Koordinering af krav og ønsker med de operative enheder og varetage den nødvendige
forhandling med de involverede parter f.eks. private borgere,
virksomheder, ejendomsmæglere eller advokater. Alle ønsker de at erhverve, afhænde eller
mageskifte af nogle af Forsvarets ejendomme.
- Yde rådgivning og juridisk bistand vedr. ejendomme til Forsvarets øvrige myndigheder og internt
i Ejendomsstyrelsen.
- Varetage juridiske vurderinger vedr. matrikulære forhold, udstykning, servitutter og deklarationer
mv.
- Forestå markedsundersøgelser og lejevurdering i forbindelse med kapacitetstilpasning.
- Støtte dine kollegaer med vores fælles opgaveportefølje.

Vi sikrer, at du får den introduktion og uddannelse, der gør, at du kommer godt ind i stillingen.
Vi vægter et rigtig godt arbejdsmiljø med trivsel, humor og arbejdsglæde højt, hvor tonen er fri og hvor du har frihed i opgaveløsningen, og hvor du har mulighed for både faglig og personlig videreudvikling.
Du har et tæt samarbejde med dine kollegaer både lokalt og i hele landet. Dit faste tjenestested vil være i Hjørring, suppleret med mulighed for hjemmearbejde efter aftale.
Om dig
Du er sandsynligvis uddannet cand.jur. eller cand.merc.jur. og har relevant erfaring med sagsbehandling fra en styrelse, region eller kommune. Dog er dine kompetencer langt vigtigere, end hvor du har tillært dig dine færdigheder.

Som person er du imødekommende og vægter et godt samarbejde højt. Du stiller spørgsmål og arbejder selvstændigt og struktureret, når du er sat ind i opgaverne.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Fuldmægtige i staten og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.

Yderligere oplysninger om stilling – Sektionschef Christian Walter på 28 900 650.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Betina Koch-Søfeldt på 728 19128.
Send din ansøgning snarest og senest den 19. januar 2022. Samtaler forventes afholdt i uge 4 hvor de afholdes løbende, og ansættelse er snarest muligt.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet. Vi er ansvarlig for at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Vores ansvarsområde omfatter nybyggeri, vedligehold og facility management i form af bl.a. rengøring, kantine og arealpleje. Desuden varetager vi miljø- og energiopgaver og naturpleje af Forsvarets terræner.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men vi har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Ejendomsstyrelsen er en mangfoldig arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen har ca. 2 millioner kvadratmeter bebyggelse i vores portefølje, et samlet areal på ca. 32.000 hektar, over 600 etablissementer i hele Danmark, og vi beskæftiger knapt 600 medarbejdere.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hjørring, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

19.01.2022

Indrykningsdato

22.12.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent