Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Flyvevåbnet

Næstkommanderende Dok ved EH101 Maintenance Flight i Karup


Næstkommanderende Dok ved EH101 Maintenance Flight i Karup

Er du uddannet flymekaniker?
Ønsker du at arbejde med vedligeholdelse af Forsvarets EH101 helikopter og udvikling af dennes teknikere?
Har du lyst til et anderledes, spændende og udfordrende job, med en dynamisk hverdag?
Hvis ja, så har du nu mulighed for at søge en stilling i vores EH101 Maintenance Flight!
Om os
EH101 Maintenance Flight har fast tjenestested på Flyvestation Karup i Midtjylland, og er en del af Forsvarets vedligeholdelsestjeneste.

Vi har ansvaret for 1st og 2nd Line Maintenance af Forsvarets EH101 helikoptere nationalt såvel som internationalt.

EH101 Maintenance Flight består af et team på 40-45 mand. Vi er et ungt team med en masse udviklingspotentiale, og en vilje til hele tiden at udvikle og dygtiggøre os. Vi yder alle et yderst professionelt stykke arbejde i vores udførelse af vedligeholdelsen på vores helikoptere.

EH101 helikopteren har mange operative opgaver som den skal løse nationalt, heriblandt SAR som opretholdes 365/24/7 i Danmark. Vi støtter også politiet med almindelig hjælp, som blandt andet omfatter eftersøgninger af bortkomne.

Internationalt løser EH101 helikopteren opgaver rundt om i verden, hvor den blandt andet fremhæves for dens unikke løftekapacitet af både personel og gods.
Om stillingen
Som næstkommanderende Dok i EH101 Maintenance Flight vil du blive en del af ledelsesteamet, der driver det daglige vedligehold af Forsvarets SAR og TTT helikoptere. Du vil blandt andet stå for mindre eftersyn, samt større reparationer på stellende, som vil kræve at du har en forståelse for hvordan helikopterens procedure er opbygget. ##Derudover vil der blive sat store krav til dine evner til at planlægge og koordinere. Endvidere vil du skulle styre den praktiske del af en af vedligeholdelsesdokkende. Det betyder blandt andet, at du skal tilsikre at teknikerne har funktionsdygtigt værktøj og GSE udstyr (stilladser, lifte og lignende) i den rette kvalitet.

Som en del af vores ledelsesteam vil du også være med til at påvirke udviklingen af medarbejderne i dokken, som du kommer til at være i. Du vil blandt andet komme til, i samarbejde med doklederen, at have indflydelse på kompetenceudvikling af teknikerne. Ligesom du også skal stå for afviklingen af samtaler med dokkens elever.

Vi har et tæt samarbejde med Helicopter Wing Karup og Eskadrille 722. Dette betyder at der kan forekomme øvelsesaktiviteter i ind- og udland, samt indsættelser i internationale operationer, som det forventes at du vil skulle deltage i.

Du vil skulle fungere som stedfortræder i doklederens fravær.
Om dig
Vi søger og ønsker en motiveret medarbejder med gåpåmod, og en vilje til at gøre vores i forvejen gode arbejdsplads, til et endnu bedre sted at være.

Du skal være oversergent, eller sergent med udviklingspotentiale.

Du skal være uddannet flymekaniker med et AML. Helst på EH101 helikopteren, men dette er ikke et krav.

Du skal ville arbejde med personlig udvikling af mennesker, have styr på dine stumper og være åben og ærlig omkring dit arbejde. Som næstkommanderende vil du blive taget med på råd, og du vil få stor indflydelse på dokkens, såvel som Flightens, udvikling.

Det forventes, at du skal deltage i diverse opkvalificerende kurser, så du kan udfylde din funktion til fulde. Dette indbefatter også opgaver, der skal løses i doklederens fravær.

Du skal være indstillet på, at udsendelse til internationale operationer kan forekomme.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse. #Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Flight Commander Peder Blokdal på telefon 72 84 27 02.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-BA-BS256@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 20. januar 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til
Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

20.01.2022

Indrykningsdato

22.12.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent