Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Flyvevåbnet

Sagsbehandler og Forsyningsspecialist ved Air Control Wing i Karup


Sagsbehandler og Forsyningsspecialist ved Air Control Wing i Karup

Air Control Wing søger en befalingsmand, der brænder for forsyningstjeneste og som sætter god service i højsædet. Er du proaktiv og ansvarsbevidst i opgaveløsningen? Er du analytisk og har gode samarbejdsevner på tværs af faggrænser? Så er du måske vores nye kollega.
Om os
Vores styrke, og vigtigste ressource, er medarbejderne og den forskellighed de tilfører vores enhed. Vi har brug for alle, som bidrager fleksibelt og proaktivt til vores opgaveløsning.

Medarbejderne i Air Control Wing er innovative, dedikerede og leverer opgaveløsninger af høj kvalitet. Samtidigt fokuserer vi på at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret gennem trivsel og udvikling.

Supply Element varetager al forsyningstjeneste ved Air Control Wing, herunder også for vores radarhoveder i Skagen, Skrydstrup, Roskilde og på Bornholm.

Derudover varetager vi også genforsyning af tilknyttede enheder i internationale operationer.
Om stillingen
Stillingen byder på mangeartede opgaver inden for forsyningsområdet, som også indbyder til tæt samarbejde med både nationale og internationale samarbejdspartnere, når Air Control Wing er udsendt.

Som sagsbehandler ved forsyningen vil du være en af de bærende kræfter i enheden.
Du vil, i samarbejde med Elementleder forsyning, tilsikre et højt serviceniveau og bredt samarbejde.

Du skal udføre selvstændig sagsbehandling inden for eget ansvarsområde, herunder vurdering af materielnormering og materielintroduktion, samt håndtering af Air Control Wings normering. Du skal bidrage til, at udarbejde og opdatere lokale bestemmelser og procedurer i forhold til forsyningsenheden, samt støtte Air Control Wings drift med rådgivning for optimal løsning af opgaver.

Som ansvarlig for kontrol af forsyningsvirksomheden i Air Control Wing, skal du tilsikre overholdelse af både nationale og internationale bestemmelser, samt høj datakvalitet.

Du er ansvarlig for afvikling af den årlige mønstring ved Air Control Wing enheder, herunder udarbejdelse af mønstringsaftaler med chef/ledere, samt bidrager til rådgivning af chef/ledere i forsyningsmæssige spørgsmål.

Du skal kunne varetage funktionen som LD SUPPLY i øvelses- og INTOPS deployeringer med Air Control Wing.
Om dig
Du er seniorsergent, gerne med bred erfaring inden for forsyningstjeneste. Det vil være en fordel, at du har operativ erfaring inden for forsyningstjeneste i forbindelse med drift og vedligehold af materielområder på NIV II eller NIV III.

Såfremt du er oversergent, vil der være mulighed for at indgå en udviklingskontrakt.

Du er en energisk person, som brænder for dit fagområde, og du har en fleksibel og pragmatisk tilgang til løsning af opgaver. Du har gode kommunikative evner skriftligt såvel som i direkte samarbejde med andre på tværs af forskellige fagområder.
Vi forventer af dig, at du er faglig stærk, er fortrolig med brug af Workzone samt er i besiddelse af administrative og forvaltningsmæssige kompetencer.

Du udviser rettidig omhu, er proaktiv og ansvarsfuld. Ligeledes er du god til, at samarbejde på tværs af niveauer og faggrupper, er positiv, har et godt humør og har fokus på at levere en god service.

Du er i besiddelse af svendebrev som Logistikassistent, samt bredt uddannet i MM-modulet i DeMars.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse. #Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst samt at du gyldigt Q for Forsvarets Flytekniske Forsyningsuddannelse.

Dit faste tjenestested vil være Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte seniorsergent Jess Strømsted på telefon 23 38 47 38 på hverdage mellem 0800-1500, alternativt mail ACW-LSF-001@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-BA-BS256@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 23. januar 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat 1. marts 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM AIR CONTROL WING
Air Control Wing værner om Danmarks sikkerhed ved at være Forsvarets øjne og ører om dagen og om natten.
Året rundt overvåger og kontrollerer vi dansk luftrum samt indsætter fly til beskyttelse af Danmark. Air Control Wing deltager også i internationale missioner og er for tiden indsat i Mellemøsten.
Air Control Wing skaber resultater med opgaveløsningen i centrum.
Air Control Wing er en god og fleksibel arbejdsplads – med plads til både arbejds- og familieliv. Medarbejderne er vores styrke og vigtigste ressource.
Air Control Wing er en operativ wing i Flyvevåbnet. Wingen har hovedsæde i Karup med enheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm).
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

23.01.2022

Indrykningsdato

21.12.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent