Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Forsvaret som Civil

Administrative medarbejdere til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i Region Nordjylland


Administrative medarbejdere til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i hele landet

Har du en administrativ baggrund og en ekstraordinær sans for struktur, service og kvalitet? Vil du være en del af en større udvikling i Forsvaret, hvor vi hjemtager flere opgaver indenfor etablissementsdrift og facility management?

Så har vi lige nu spændende og nyoprettede stillinger i hele landet, hvor du kan være med til at præge udviklingen og får mulighed for at gøre en konkret forskel hver dag, du går på arbejde.
Om os
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men har medarbejdere på tjenestesteder i hele landet.

Vi leverer og udvikler de fysiske rammer for de militære operative enheder og de øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet. Det gælder alt fra både vedligehold af bygninger og arealer, sovepladser til soldaterne, skriveborde til kontorene, mad i kantinerne og meget, meget mere.

Mange af opgaverne løses af vores 28 etablissementspartnerelementer, der er fordelt på de største tjenestesteder i hele landet. Her håndteres alt fra brugerhenvendelser og indkøb til arrangementsstøtte og bygningsvedligehold.

Tidligere har mange af disse opgaver været udført af en ekstern leverandør. Men nu hjemtager vi flere af arbejdsgaverne, for at understøtte hverdagen i Forsvaret og det operative behov langt bedre.

Derfor forventer vi også, at vi i løbet af det næste halve år kan sige velkommen til yderligere 1.000 nye kollegaer, som alle skal bidrage til at skabe bedre fysiske rammer i hele Forsvaret. Det er store forandringer, og det bliver en hektisk og spændende periode. Vi har derfor vi brug for dygtige og engagerede kolleger, som har en god indstilling til service, og synes det er spændende at være med til at bygge en ny organisation op.

Når du søger en af de ledige stillinger, bliver du bedt om at vælge, hvor du geografisk ønsker at arbejde.

Vi har ledige stillinger følgende steder:

Sjælland:
Ballerup, Birkerød, Jægerspris, Korsør, København, Kongsøre og Vordingborg.

Jylland:
Fredericia, Frederikshavn, Haderslev, Hjørring, Holstebro, Karup, Oksbøl, Vadum, Varde og Ørsted.

Bornholm:
Rønne.
Om stillingen
Du får en central og vigtig rolle som Ejendomsstyrelsens ansigt udadtil. Du er en del af de lokale repræsentanter og kontaktperson for brugerne på etablissementet. Her har du den daglige kontakt, skaber gode relationer og sikrer den gode oplevelse og service.

Du servicerer, betjener og støtter Forsvarets brugere, eksterne leverandører og Ejendomsstyrelsen indenfor administrative drifts-, planlægnings- og udviklingsopgaver.

En af dine vigtigste opgaver er dagligt at betjene, vejlede og støtte de brugere, der kontakter etablissementspartnerelementet både personligt, på telefon eller via mail.

Herudover kan stillingen indeholde følgende konkrete arbejdsopgaver:

- Behandle bestillinger og klager i forhold til etablissements- og teknisk drift.
- Oprette indkøbsrekvisitioner og følge op på varemodtagelse af materiel- og leverandørydelser.
- Kontrollere de bestilte drifts- og vedligeholdelsesopgaver.
- Varetage kontakten og koordinere bestillingsydelser med eksterne leverandører og andre samarbejdspartnere.
- Bidrage til økonomiopfølgning samt - rapportering
- Forestå tilsyn, inspektion og kvalitetssikring af etablissementsdriften.
- Administrere og forvalte brik- og nøglesystemer.
- Administrere arbejdstid
- Udarbejde og vedligeholde input til lokal informationsmateriale.

Du varetager også generel sagsbehandling samt dokumentations- og administrationsopgaver indenfor området.

Da stillingen er nyoprettet og der i opstartsfasen vil være mange ting, der endnu ikke er på plads, må du være indstillet på at opgaverne kan være meget forskelligartede og afvige fra ovenstående.
Om dig
Du har en kontoruddannelse og gerne erfaring fra en lignende stilling indenfor etablissementsdrift/facility management eller kundeservice.

Du har bred erfaring indenfor administration og sagsbehandling, gode IT færdigheder og det er en fordel, hvis du tidligere har arbejdet i SAP.

Som person er du først og fremmest en god kollega, og du værdsætter et godt samarbejde med dine kollegaer. Du skal kunne samarbejde på tværs af faggrupper og samtidig have evnen til at arbejde selvstændigt på tildelte opgaver.

Du formulerer dig godt på dansk både på skrift og i tale. Du har god situationsfornemmelse, får energi og motiveres af at have udadvendt kontakt med mange forskellige mennesker hver dag.

Dit hjerte banker for at yde god service, du tager ansvar for opgaverne og så går du gerne en ekstra mil for at finde løsningen på et problem eller en udfordring.

Du skal være indstillet på, at der i opstartsperioden kan være mange forhold, der skal afklares og endnu ikke er helt på plads. Det kan derfor blive nødvendigt med ekstra fleksibilitet og omstillingsparathed fra dig i denne periode.

Det er et krav, at du har kørekort til personbil.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Basislønnen er 25.530,33 kr. pr. måned

Afhængigt af dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du høre mere om stillingerne, er du velkomme til at kontakte en af følgende chefer:

Lars Kornevald på telefon 7281 3411 vedr. stillinger i Frederikshavn.
Mette Mejer Vestermark på telefon 7281 3569 vedr. stillinger i Hjørring.
Camilla Villumsen på telefon 7281 3443 vedr. stillinger i hele Jylland.
Marius Vagn Olesen på telefon 7281 3641 vedr. stillinger i hele Jylland og på Fyn.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du til og med den 28. december 2021 kontakte HR-konsulent Karin Dupont på telefon 3266 5188, eller HR-konsulent Dorthe Rasmussen telefon 7281 9169 fra den 3. januar 2022.

Sådan søger du
Du bedes venligst i din ansøgning skrive, hvor i landet du ønsker ansættelse.

Du søger stillingen via linket, og vi beder dig vedhæfte din ansøgning, CV og relevante bilag. Vær opmærksom på, at bilag kun kan vedhæftes i PDF-format.

Ansøgningsfristen er 21. januar 2022. Vi holder løbende ansættelsessamtaler og ansætter løbende medarbejdere.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet. Vi er ansvarlig for at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Vores ansvarsområde omfatter nybyggeri, vedligehold og facility management i form af bl.a. rengøring, kantine og arealpleje. Desuden varetager vi miljø- og energiopgaver og naturpleje af Forsvarets terræner.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men vi har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Ejendomsstyrelsen er en mangfoldig arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

21.01.2022

Indrykningsdato

21.12.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent