Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Forsvaret som Civil

Initiativrig rekrutterings- og searchkonsulent til Forsvarsministeriets Personalestyrelse


Initiativrig rekrutterings- og searchkonsulent til Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Kan du finde og tiltrække de bedste kandidater i markedet? Begejstres du ved tanken om at kunne matche en spændende stilling med den mest kvalificerede kandidat? Og vil du arbejde med udvikling, implementering og drift af innovative løsninger inden for search og rekruttering i en stor statslig organisation?

Så har du nu en unik mulighed for blive en del af vores search-team, Search & Attraction.
Om os

HVEM ER VI?
I Forsvarsministeriets Personalestyrelse er vi ansvarlige for personaleområdet og HR-driften i hele Forsvarsministeriets organisation. En af vores fornemmeste opgaver er bl.a. at støtte med rekruttering til de mere end 20.000 faste stillinger inden for ministerområdet.

Du bliver en del af Search & Attraction-teamet, som hører under Bemandingsafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse, der er et faglig stærk og kompetent team, som arbejder engageret, struktureret og målrettet for at finde de bedst kvalificerede kandidater til vores rekrutterende chefer på tværs af ministerområdet.

Lige nu består Search & Attraction af to medarbejdere, du bliver kollega til en faglig teamleder, og en searchkonsulent. Teamet karakteriserer sig ved, at vi ofte håndterer de mere komplekse rekrutteringer, hvor stillingerne historisk har vist sig svære at rekruttere til på sædvanlig vis. Vi arbejder indgående og kreativt med job– og behovsafklaring; udfordrer form, sprog og udtryk i stillingsopslag og aktivt kontakter ikke-aktivt-jobsøgende kandidater ude i markedet.

Vi er, i vores arbejde, i høj grad afhængige af det stærke faglige fællesskab i afdelingen, hvorfor vi også vægter det højt. Du får mange dygtige kollegaer med en solid viden og erfaring inden for HR og rekruttering, og vi værner om de konstruktive faglige drøftelser og sparring på tværs af enhederne.

Vi sætter en ære i at sparre med hinanden om faglige problemstillinger inden for alt fra search til sagsbehandling, så vi på den måde spiller hinanden gode. Vi har let til grin og værdsætter en afslappet stemning som en del af vores arbejdsmiljø.

Formelt refererer du til sektionschef, Claus Rohde, men den daglige ledelse har du med vores faglige teamleder, hvor I sammen har en tæt dialog om din faglige og personlige udvikling.

Vi tilbyder dig et spændende job med en høj grad af indflydelse og ansvar fra start, hvor du bidrager til at sikre, at vi når vores ambitiøse mål og fortsætter rejsen mod fuld implementering af search som rekrutteringsdisciplin inden for ministerområdet.
Om stillingen

HVAD TILBYDER VI DIG?
Konkurrencen om de dygtigste specialistprofiler på jobmarkedet er hård, hvilket stiller store krav til vores evne til at støtte Forsvarsministeriet og de underliggende styrelser med at finde de bedst egnede kandidater.

For at have de bedste forudsætninger for, at vi fortsat kan hjælpe de rekrutterende chefer, har vi brug for at styrke vores search-indsats yderligere. Til dét har vi brug for dig!

Du har ansvaret for dine egne search-rekrutteringer, hvilket betyder, at du sidder med hele rekrutteringsprocessen fra A-Z; lige fra den indledende dialog og jobafklaring med den rekrutterende chef til udarbejdelse og fremsendelse af ansættelsesbrevet til kandidaten. Vi rekrutterer alt fra specialister til strategiske lederroller og inden for alle forskellige områder som IT, cybersikkerhed, økonomi, jura og meget mere.

Da det ligger i arbejdets natur at være opsøgende, kan du lide at være ”på” i dialogen med kandidaterne og i samarbejdet med de rekrutterende chefer på tværs af organisationen.

”Search & Attraction (S&A) har været en succes fra start, og vores dedikerede team har allerede ansat flere forskellige fagligheder og profiler i svært rekruttérbare funktioner. Vi står nu med et produkt og forretningsmodel, der virker, men hvor vi stadig har brug for begejstring og dedikation til at flytte os videre mod en endnu mere integreret og udbredt anvendelse inden for ministerområdet. Vi leder efter dig til dette. Din baggrund kan være mangeartet, men arbejdet med og viden om search & selection samt en holdspillers iver og glæde ved at opnå fælles resultater er vitale. Du bliver en del af et stærkt fagligt team med forrygende teamspirit og socialt samspil!” fortæller Claus Rohde, Sektionschef i Bemandingssektion 2.

Overordnet består dine opgaver i:
• Varetagelse af rekrutteringsprocessen fra A-Z; herunder jobafklaring og – analyse i samarbejde med rekrutterende chef

• Udarbejdelse af stillingsopslag, kandidatbeskrivelser, banner-opslag på sociale medier, mv.

• Identificering, tiltrækning og validering af kandidater – herunder søgning af kandidater på eksterne jobportaler, sociale medier, o. lign.

• Opsøgende telefoniske og skriftlige henvendelser til potentielle kandidater samt screening af CV’er

• Udarbejdelse og fremsendelse af lønaftaler og ansættelsesbreve

• Bidrage til udvikling af Search & Attraction-teamet; både ved udvikling af processer og arbejdsgange for f.eks. ”det gode stillingsopslag”, vores medieaftaler, brugen af LinkedIn i rekrutteringsøjemed, mv., men ikke mindst på det strategiske niveau med et mere fremsynet perspektiv.

Du får en udviklingsorienteret rolle, hvor du med din baggrund og erfaring bibringer afdelingen ny indsigt. Du udfordrer gerne gængse arbejdsgange, besidder et godt helhedssyn og evner at tænke strategisk. Blandt andet er du herigennem kontinuerligt med til at udvikle search som rekrutteringsdisciplin og løfter måden, vi rekrutterer på.

”Dette job har givet mig muligheden for at tænke innovativt, tage ansvar og udfordre etablerede processer. Jeg har fået adgang til det største vidensfællesskab inden for HR, og jeg er altid blevet mødt med stor tillid og ledere i øjenhøjde.”, fortæller Tina, din kommende kollega.
Om dig

HVEM ER DU?
Du kommer til at rekruttere for hele Forsvarsministeriets område, hvorfor det er vigtigt, at du besidder habile formidlingsevner og er god til at begå dig på alle niveauer i organisationen.

Vi forestiller os, at du:
• Formår at skabe stærke relationer og praktiserer forretningsforståelse og helhedsperspektiv i hverdagen.

• Samtidig er en god kommunikator, som evner at analysere og formidle kompleks information.

• Naturligt tager ansvar for og engagerer dig i opgaverne, men også sparrer og løbende reflekterer med dine omgivelser, som en god teamplayer.

Du har formentlig et par års indgående erfaring med search og/eller en relevant akademisk uddannelse inden for f.eks. HR, kommunikation, organisation, psykologi eller lignende. Har du erfaring med at rekruttere og searche specialistprofiler samt opsøgende kandidatkontakt, er det en fordel.
Ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til relevant gældende overenskomst.

Der vil i forbindelse med ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg. Endvidere er der til ansættelsen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.


SÅDAN SØGER DU
Du søger stillingen ved at sende din ansøgning, CV og eksamensbeviser via linket nederst på siden.

Ansøgningsfristen er den 23. januar 2022.

Vi holder samtaler løbende, så hvis stillingen har fanget din interesse, ser vi gerne din ansøgning hurtigst muligt.

Hvis du vil vide mere om stillingen eller løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte faglig teamleder Julie Hasforth på telefon 32665702.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Vi glæder os til at få dig med om bord, så vi sammen kan rekruttere flere dygtige medarbejdere til Forsvarsministeriets område.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

23.01.2022

Indrykningsdato

21.12.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent