Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

STABSOFFICER TIL DEN DANSK-BRITISKE OPERATION ORBITALS HOVEDKVARTER i KIEV, UKRAINE


STABSOFFICER TIL DEN DANSK-BRITISKE OPERATION ORBITALS HOVEDKVARTER i KIEV, UKRAINE

Operationsstaben søger en initiativrig og udviklingsorienteret officer til spændende stilling som stabsofficer til den dansk-britiske operation ORBITALs hovedkvarter i Kiev.
Om os
Det interministerielle freds- og stabiliseringsprogram for Ukraine er et nationalt program i Danmarks nærområde med engagementer, der implementeres af flere danske ministerområder.

På Forsvarsministeriets område er engagementerne rettet mod at styrke Ukraines ambitioner om at leve op til euro-atlantiske og NATO standarder, principper og doktriner via de tre overordnede programområder:

• Støtte til de ukrainske forsvarsreformer.
• Styrkelse af kapaciteterne i det ukrainske militære uddannelsessystem, herunder doktriner og standarder.
• Styrkelse af personellets kompetencer i det ukrainske forsvar.
Forsvarsministeriets andel af programmet implementeres af J9 i Operationsstaben, der har det overordnede ansvar for implementering af programmer i hhv. Østafrika, Sahel, Guinea Bugten, Ukraine, Irak og Afghanistan. J9 implementerer programmer under anvendelse af rådgivere samt regelmæssig udsendelse af træningshold og instruktørbidrag
Om stillingen
Stillingen er forankret ved det britiske hovedkvarter i Kiev. Hovedkvarteret har ansvaret for planlægning, tilrettelæggelse og indsættelse af alle de britiske og danske træningsbidrag i Ukraine. Dine primære opgaver vil være at indgå i den britiske stab på lige fod med de britiske stabsofficerer, herunder koordinere de danske bidrag, der affilieres til ORBITAL under indsættelse.

Der er endvidere tilknyttet en dansk sprogofficer til det britiske hovedkvarter, hvis primære opgave er at være tolk for den britiske chef for ORBITAL.

Du vil arbejde tæt sammen med militærrådgiveren til den danske ambassade i Ukraine og de hjemlige værnskommandoer, herunder Forsvarskommandoen J9.

Du skal være forberedt på en del rejseaktivitet i Ukraine i forbindelse med bl.a. besøg ved de dansk-britiske mobile træningshold, mødeaktivitet, udvikling af Ukraineprogrammet mm.

Du referer på daglig basis til chefen for den sektion, hvori du placeres, og i nationalt regi refererer du til den danske militærrådgiver ved den danske ambassade i Kiev.

Du vil være fast udstationeret i Kiev, der er en sikker moderne storby og universitetsby med gode kulturelle og kulinariske muligheder.

Det er muligt at medtage familie.
Om dig
Du er major/orlogskaptajn med et bredt kendskab til værnene i Forsvaret og dets opgaver. Alternativt er du en erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant, med de, for stillingen, rigtige kvalifikationer og kompetencer. Såfremt du ansættes i stillingen som kaptajn/kaptajnløjtnant, vil stillingsindholdet blive tilrettet dine kompetencer og kvalifikationer.

Du skal have helhedssyn og veludviklede analytiske evner og skal kunne arbejde selvstændigt. Du skal ligeledes kunne indgå i samarbejdsrelationer med såvel nationale som internationale partnere. Det er vigtigt, at du har overblik, er kreativ og kan kommunikere klart og tydeligt i såvel skrift som tale. Du behersker engelsk i såvel skrift som tale.

Du er handlingsorienteret og har en konstruktiv og pragmatisk tilgang til opgaveløsningerne, ligesom du evner at prioritere, fokusere og levere.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med multinationalt samarbejde evt. fra INTOPS.

Du skal have et bredt netværk via din tidligere tjeneste i et af de tre værn eller SOKOM, da disse som oftest er en del af J9 opgaveløsning under Freds- og Stabiliseringsfonden. Endeligt vil det være en fordel, hvis du har forrettet tjeneste på styringsniveau 0 eller 1.

Det er væsentligt, at du er udadvendt og har en positiv og konstruktiv tilgang til kollegaer og samarbejdspartnere nationalt og internationalt. Du skal være nysgerrig, tålmodig, opsøgende og innovativ af natur i forhold til – dels opgaven og dels i mødet med andre mennesker – uanset kulturel baggrund.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker efter protokollatet af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer/orlogskaptajner. Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret, kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i forhold til gældende aftaler mellem Hovedorganisationen af officerer i Danmark og Forsvarsministeriets Personalestyrelse om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret. Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for forhandling af tillæg.

Udsendelsen finder sted fra 15. august 2022 eller snarest herefter, og perioden kan variere under hensyn til Forsvarets behov. Udsendelsesperioden kan være op til tre år efter nærmere aftale. Afhængigt af dine egne ønsker til udstationeringens længde, vil du enten blive udstationeret under tjenesterejseaftalen eller udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg.

Hvis du er kaptajn/kaptajnløjtnant tillægges du midlertidigt grad af major/orlogskaptajn.

Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPTBST 566-2, som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET samt opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du skal have bestået Forsvarets basistest til niveau 2 og være helbredsgodkendt til status operativ (helbred og tænder), samt gennemført Conduct after Capture uddannelse (CAC A). Desuden skal du bestå sprogtest i engelsk SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte MJ Dorthe Sørensen ved Forsvarskommanden på tlf. nr.: 4185 0580.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 24. januar 2022.

Ansættelsesdato 15. august 2022.

Samtaler til stillingen forventes gennemført på Kastellet i uge 6, evt. via VTC eller Skype.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

24.01.2022

Indrykningsdato

20.12.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent