Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Mekaniker (korporal) søges til Garnisonsværksted Slagelse, Gardehusarkasernen, Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (genopslag)


Mekaniker (korporal) søges til Garnisonsværksted Slagelse, Gardehusarkasernen, Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (genopslag)

Vil du være med til at skabe resultater i Forsvaret indenfor materielvedligeholdelse, skal du søge denne faglige Korporal stilling.
Om os
Vedligeholdelsesområde Øst er en del af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Området løser vedligeholdelsesopgaver på Forsvarets landbaserede materielsystemer. Vedligeholdelsesområdet har værksteder på Bornholm, Sjælland og i Sønderjylland og består samlet set af 250 medarbejdere.

Vores opgave er at yde den nødvendige værkstedsstøtte til brugende enheder og sideløbende hermed at uddanne og opstille operative, faglige reparationsenheder til beredskab og evt. internationale operationer. Værkstedet løser opgaverne med kunden i fokus.
Vi har et uformelt og sammentømret fællesskab, hvor fokus er rettet mod kvalitet, gensidig tillid og et godt arbejdsmiljø.
Hos os vil du komme til at arbejde sammen med fagligt dygtige kolleger og blive en del af et stærkt fællesskab i en professionel enhed.
Om stillingen
Stillingen som Korporal på Garnisonsværkstedet er en spændende stilling og et job med stort ansvar, hvor du i nært samarbejde med ledelsen på værkstedet vil have et medansvar for opgaveløsningen; have et nært samarbejde med mekanikerenere på værkstedet og derfor en stor berøringsflade på værkstedet og på Gardehusarkasernen.

Du vil som Korporal komme til at indgå i et team af uddannede mekanikere og have en nært samarbejde med ledelsesteamet.

De primære arbejdsopgaver vil være diagnosticering, eftersyn og reparationer af køretøjer over kg. 3500 bl.a. PIRANHA 5, IKK, WICENT, pansrede MAN og Scania lastvogne samt andet af Forsvarets materiel.

Du vil i den daglige opgaveløsning have et tæt samarbejde med øvrige 22 mekanikere, de to værkstedsbefalingsmænd samt en assisterende værkstedsleder.
Du arbejder ud fra opgaver og retningslinjer givet af ledelsen, men du vil også selv være med til at vurdere og prioritere opgaver i din rolle som Korporal på værkstedet.
Sammen vil vi udfærdige en uddannelsesplan og løbende uddanne dig på aktuelle køretøjer og andet materiel.

Som en del af det taktiske vedligeholdelseskompagni, som delingen stiller personel til, skal du være indstillet på at indgå i beredskab.
Om dig
Du er en erfaren Korporal eller OKS-1 med relevant håndværksmæssig baggrund som motormekaniker. Som overkonstabel skal du være indstillet på at indgå i en uddannelsesaftale mhp. gennemførsel af korporalsuddannelsen.

Du har erfaring som motormekaniker indenfor vedligeholdelsessøjle evt. som gruppefører eller lignende. Du kan arbejde selvstændigt og har faglig viden, -færdigheder og -stolthed som en bærende kraft i dine opgaveløsninger. Du sætter ganske enkelt en stor personlig ære i, at udføre dit arbejde i høj kvalitet til gavn for kunderne.
Du er en ”gå foran” type, der kan tage Lead på opgaverne og ikke er bange for at tage beslutninger.

Vi ser gerne, at du har været udsendt i internationale operationer som mekaniker.

Derudover forventer vi, at:
– Du er klar til en hverdag, der er præget af dynamik.
– Du trives med ansvar.
– Som person er du robust, fleksibel og omstillingsparat, og du finder det naturligt at samarbejde med mange forskellige mennesker, da vi ofte arbejder på tværs af værkstederne.
– Du har en motiverende og coachende tilgang til vejledning og samarbejde med dine kolleger, herunder er god til at inddrage deres viden og kompetencer, for derved at kunne optimere baggrunden og beslutninger i forhold til den samlede opgaveløsning.
– Du udviser stor empati for kunderne, som altid er pressede for på den måde at bidrage aktivt til en smidig opgaveløsning
– Du har gode diplomatiske evner og er god til at etablere og vedligeholde samarbejdsrelationer på tværs af niveauer og funktioner.
– Du kan arbejde målrettet og selvstændigt på baggrund af udstukne retningslinjer og bestemmelser.
– Du har gode basale IT evner og kendskab til b.la ITDS for der igennem at kunne udsøge data mv.
– Du er klar og tydelig i din mundtlige og skriftlige kommunikation.
– Udannet i SAP inden for PM og gerne har erfaring inden for området.
– Erfaring med og kenskab til testcomputere.
– Du er et gyldigt kørekort til minimum kategori B-C-D-E.
– Det vil være en fordel, at du har en uddannelse i LEAN og lyst til at anvende LEAN i opgaveløsningen.
– På den militære side kunne virke som NK /gruppe og derved også som gruppefører.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært korporal stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfatter af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i sin ansøgning.

Dit faste tjenestested er Slagelse.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte værkstedsleder Seniorsergent Karsten G. Pedersen på telefon. 7283 7820 eller 4053 7624.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er den 6. februar 2022. Ansættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og svendebrev. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

06.02.2022

Indrykningsdato

20.12.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent