Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Seniorsergent til sikkerhedsgodkendelser ved Forsvarets Efterretningstjeneste


Seniorsergent til sikkerhedsgodkendelser i Forsvarets Efterretningstjeneste

Kunne du tænke dig et meningsfuldt arbejde i en dynamisk og udviklingsorienteret efterretningstjeneste? Og kan du lide at være i dialog med mange mennesker i løbet af din arbejdsdag? Og vil du gerne indgå i et højt professionelt team, der arbejder med sikkerhed i Forsvaret?
Hvis du kan sige ja til disse spørgsmål, så har Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) et interessant job i en nyoprettet stilling som seniorsergent i Afdelingen for Militær Sikkerhed, som skal besættes snarest.
Om os
FE er både Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste, Danmarks militære sikkerhedstjeneste og den nationale it-sikkerhedsmyndighed. Sammen arbejder vi for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed

FE arbejder – hemmeligt og åbent – for at beskytte Danmark og danske interesser i en foranderlig verden. FE arbejder for at beskytte Danmark og det danske demokrati. Vi opnår viden gennem målrettet efterretningsarbejde, og bruger den til at vurdere, bekæmpe og rådgive om aktuelle og fremtidige trusler.
Om stillingen
Du vil indgå i et team med forskellige personlige ansvarsområder. Vi er et bredt sammensat team med både civile og militære medarbejdere. Det giver os et højt fagligt niveau til at løse vores opgaver, som blandt andet er at varetage sikkerhedsgodkendelser inden for Forsvarsministeriets område. Stillingen indebærer et bredt samarbejde med hele Forsvarsministeriets koncernområde. Du vil også have kontakt til Politiets Efterretningstjeneste.
Dine vigtigste opgaver i stillingen bliver:

- Selvstændig sagsbehandling, herunder behandling af oplysninger til brug for sikkerhedsgodkendelse af medarbejdere
- Oprettelse og opdatering af sikkerhedsgodkendelser i administrative systemer
- Udarbejde skriftlige partshøringer ifm. sikkerhedsgodkendelser
- Rådgive og vejlede Forsvarets myndigheder i forhold til sikkerhedsgodkendelser
- Kontakt til Politiets Efterretningstjeneste (PET) vedr. sikkerhedsgodkendelser
- Gennemføre sikkerhedssamtaler

Der er således både opgaver på kontoret og ude hos de myndigheder, som vi arbejder sammen med og servicerer. Du vil få gode muligheder for at videreudvikle egne kompetencer og få faglig sparring på et højt professionelt niveau.

Der kan være rejseaktivitet forbundet med stillingen, op til 20 dage om året.
Om dig
Du er seniorsergent eller udnævnelsesparat oversergent.
Du er sikker inden for personelforvaltning og sagsbehandling og har erfaring med DeMars, Personaleadministration. Det er en fordel, hvis du har erfaring som sikkerhedsofficer. Det er ligeledes en fordel, hvis du har kendskab til Forvaltningsloven.

Dine formuleringsevner er gode, både mundtligt og skriftligt, og de kommer dig til gavn i stillingen, hvor du i dagligdagen vil komme til at tale med mange forskellige mennesker og skal formidle fagligt stof, så modtageren forstår budskabet. Du skal kunne håndtere svære samtaler og ”komme ind under huden” på folk.

Du er meget omhyggelig i løsningen af dine arbejdsopgaver, og du kender dig selv godt nok til at vide, at du kan arbejde med stor diskretion i opgaverne. Det er vigtigt, at du er fagligt og personligt afklaret i forhold til at kunne arbejde med sikkerhed og mennesker. Du skal have en god menneskelig intuition.
Der vil være et uddannelsesforløb i forbindelse med ansættelsen, hvor du bliver introduceret til både sagsbehandlingen og it-systemer samt eksterne kurser i sikkerhed.

Det er et krav, at du har kørekort til personbil.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte i Forsvaret.

Som ansat i FE er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse.

Hvis du har en militær baggrund, har du som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Som militær er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Arbejdssted
Forsvarets Efterretningstjeneste, København.

Tiltrædelse
Stillingen ønskes besat pr. 1. april 2022 eller snarest derefter.

Ansøgning
Ansøgning vedhæftet CV og anden relevant dokumentation samt evt. FOKUS skal sendes via stillingsopslaget på www.fe-ddis.dk.

Vi skal have din ansøgning senest den 26. januar 2022.

Vi forventer, at ansættelsessamtaler vil finde sted umiddelbart herefter.

Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til den lokale HR-Partner på 3332 5566, lokal 5006.

Du kan også læse mere på http://fe-ddis.dk/, hvor du blandt andet finder vores beretning, ”INDBLIK”, hvor du bl.a. kan få oplysninger om FE´s opgaver, FE som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige forhold.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

26.01.2022

Indrykningsdato

20.12.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent