Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Forsvaret som Civil

Sektionschef til drift af DeMars (genopslag)


Sektionschef til drift af DeMars

Vil du som sektionschef være med til at udvikle Forsvarets SAP-løsning (DeMars) og har du kompetencerne og viljen til at styrke den tekniske udvikling i et ERP-system som DeMars? Har du erfaring med SAP systemunderstøttelse af basis drift fra en større virksomhed eller
det statslige område? Så kan vi tilbyde en sektionschef stilling med mulighed for en videreudvikling af dine it- og ledelsesmæssige kompetencer.
Om os
Forsvarets Koncernfælles IT (KAKI) overordnede opgave er at drive, vedligeholde og udvikle koncernens netværk, applikationer og arbejdsstationer, og yde daglig support til vores brugere i Forsvaret.

Du bliver ansat i Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse, Koncern IT, og du kommer til at høre hjemme i Forretningsområdet DeMars. Afdelingen består af 83 kompetente specialister, som samlet og hver for sig, er blandt områdets dygtigste medarbejdere i Danmark. Du vil blive chef for sektionen ”DeMars Controlling og Planlægning”, som består af 13 erfarne og engagerede kolleger.
Om stillingen
Forsvaret står over for en større relancering af DeMars – rejsen mod S4/HANA. Du får en betydelig rolle i denne rejse, hvor du vil være ansvarlig for integration af allerede anvendte og nye teknologier. Du vil ligeledes være ansvarlig for en række leverandørers leverancer. Din opgave bliver at sikre sammenhæng mellem forretningens (Forsvarets) krav, de tekniske muligheder, og leverandørernes leverancer.

Som sektionschef vil du i en stor del af din tid være i dialog med driftsleverandøren NNIT vedr. drift og udvikling af platformen. Du vil overtage en løsning, der teknisk netop er opgraderet til den nyeste version software og den nyeste version hardware. En af dine første opgaver bliver at udnytte de tekniske muligheder, det giver en bedre og endnu mere sikker driftsleverance.

I din hverdag kommer du til at arbejde bredt sammen med kolleger på tværs af organisationen, hvor sektionen er ansvarlig for direkte koordination med Forsvarsministeriets Departementet, Forsvarskommandoens underlagte myndigheder, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen i forhold til planlægning af driften, således at de operative styrker generes mindst muligt af de nødvendige serviceeftersyn.

Afdelingen er ved at tage de forberedende skridt til i større udstrækning at anvende agile metoder. Du får derfor en unik mulighed for at sætte dit præg på krav, vilkår og kriterier for den måde, der skal arbejdes på i fremtiden.
Om dig
Du har flair for IT og interesse i at være med til at videreudvikle den digitale rejse, koncernen er ude i. Vi ser gerne, at du besidder flere af nedenstående kompetencer:

- Erfaring med SAP – gerne DeMars
- En omhyggelig og struktureret tilgang til arbejdet
- Interesse og anlæg for IT-ledelse i et bredt kompetencefelt

Herudover er det en fordel, hvis du har:
- Kendskab til ITIL
- Erfaring med Prince2
- Erfaring med Agile processer
- Erfaring med at arbejde med komplekse SAP-løsninger
- Erfaring med opgradering til S4/HANA
- Erfaring med personaleudvikling

Som vores nye sektionschef har du modet og lysten til at være med til at præge moderniseringen og konsolideringen af Forsvarets IT. Du vil på sigt være den, der rådgiver resten af koncernen om den optimale anvendelse af DeMars og om de muligheder, der endnu ikke udnyttes. Kommunikation er et strategisk ledelsesværktøj og en vigtig kompetence for besiddelse af stillingen.

Du trives med at jonglere mange bolde i luften og evner samtidig at bevare det store overblik og arbejde struktureret og selvstædigt med dine opgaver og deadlines med et målrettet fokus.

Som chef skal du kunne lede teknisk specialiserede medarbejdere.

Som kollega er du en udpræget team-player, der gerne deler viden og går i dialog omkring løsningerne, da det ofte er i tværfagligt samarbejde, at de bedste løsninger findes.

Hvem bliver din leder?
Du får en leder, som respekterer din faglighed, og giver dig rammer til at udvikle både dig selv og dine opgaver. Når der er behov for det, har han din ryg, og når det giver mening, er du helt i front. Dine personlige udviklingsmuligheder er derfor i gode hænder.

Arbejdsmiljøet i afdelingen er derfor også præget af at være dynamisk og uformelt, med fokus på faglighed og udvikling. Afdelingschefen er også optaget af at understøtte de tværgående processer, der er nødvendige på tværs af Koncern-IT’s platforme, inden for afdelingen og ud mod forretningen (Forsvaret).
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst.

Er du militær vil stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

For militært ansatte er ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingschef Niels Milholt 7281 4560.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19141.

Ansøgningsfristen er den 23. januar 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen. Er du civil ansøger, bedes du vedhæftede dokumentation for uddannelse.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hvidovre, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

23.01.2022

Indrykningsdato

20.12.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent