Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Søværnet

Banjemester – miljøskibet GUNNAR SEIDENFADEN (genopslag)


Banjermester – miljøskibet GUNNAR SEIDENFADEN (genopslag)

Selvstændig og energisk banjermester søges til ledig stilling på GUNNAR SEIDENFADEN.
Om os
GUNNAR SEIDENFADEN (GUNS) er en del af 3. Eskadre, og indgår i Søværnets havmiljøberedskab.

GUNS primære opgave, er at være klar til indsats ved en olieforurening i danske farvande.

Danmark har indgået flere internationale aftaler med lande ved Østersøen og i Nordsøen, hvorfor GUNS er klar til at bistå disse lande i tilfælde af olieforurening.
Udover GUNS primære opgaver, anvendes GUNS til uddannelsesskib for kadetter af både teknisk og taktisk linje.
GUNS agerer ligeledes øvelsesplatform for FKP, og har derudover kapacitet til ombordtagning af Søværnets dykkerkursus med tilhørende tryktank og udstyr.

GUNS er normalt på 16 timers materielvarsel, hvilket betyder, at GUNS skal kunne afgå fra Flådestation Korsør inden for 16 timer – normalt sker dette dog noget hurtigere.

GUNS har 3 dykkere ombord, og har dermed også dykkerkapacitet.
I de perioder hvor MARIE MILJØ er på værft, overgår GUNS til 2 timers varsel.
Besætningen består af i alt 16 mand, som alle er med til at sørge for et positivt og engageret arbejdsmiljø ombord.
Om stillingen
Stillingen som banjermester bl.a. har følgende arbejdsopgaver:
• Personelforvaltning i samarbejde med NK
• Skibsregnskab
• Tastning af løn
• Rejseafregning
• Materielforvaltning af dæksmateriel, herunder miljø grej
• BM indgår i landlovsvagten under sejlads.
• BM indgår i vagten under ophold på FLS KOR.
BM er samtaleleder for skibets 5 dæksfolk og kokken.
BM er leder af agterdækket under de forskellige ruller og arbejder.
BM vil få en vigtig rolle ved indkøringen af nye miljøenheder. Bemandingen af de nye miljøenheder er endnu ikke fastlagt, men det forventes at nuværende medarbejdere ombord får mulighed for tjeneste på de nye miljøskibe – dette selvfølgelig under forudsætning af at MA har de rette kompetencer.
Om dig
Du har erfaring som oversergent og fremstår som en robust, selvstændig og helstøbt befalingsmand. Forventningerne er endvidere at du kan formidle budskaber til ledelse såvel som den øvrige besætning på en hensigtsmæssig, anerkendende, klar og tydelig måde. Du besidder evnen til at have gang i mange opgaver, holde fokus og træffe hensigtsmæssige helhedsorienterede afgørelser. Du har erfaring med tjeneste som banjermester, gerne med erfaring fra Nordatlanten eller andre større enheder.

Kvalifikationer:
- Relevante DeMars kurser, herunder
o Arbejdstidsstyring
o Myndighedsbeholdning
o Personaleadministration
o Indsatsleder
Ønskeligt:
- Røgdykker med status.
- Tanker Safety Kursus
- TAK 651 (Miljø kursus)
Helbredsmæssige krav:
- Godkendt og tastet helbreds- og tandlægeundersøgelse (blåt bevis)
- Godkendt og tastet træningstilstandsprøve
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for GUNS Øivind Bach på mail: 3eguns-ch@fiin.dk +45 41 30 99 32.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 22. januar 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

22.01.2022

Indrykningsdato

20.12.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent