Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Motormekaniker til UASKMP, Efterretningsregimentet (genopslag)


Motormekaniker til UASKMP, Efterretningsregimentet (genopslag)

Har du lyst til at være med til at opbygge en Hærens nyeste indhentningskapaciteter? Nyder du godt af, at være meget selvstændig i din opgaveløsning og sætte krav til dig selv? Er du klar til at indgå i en organisation med en meget omskiftelig hverdag?
Om os
UASKMP udgør en væsentlig indhentningskapacitet i Intelligence, Surveillance og Rekognoscerings bataljonen, der hører under Efterretningsregimentet og er garnisoneret i Varde. Kompagniet er en professionel enhed som opstiller og uddanner professionelle og specialiserede soldater til Hærens internationale og nationale beredskaber og opgaver.

UAS-kompagniets kernevirke består i at udføre luftopklaring og overvågning over alt på kamppladsen, også i dybden, med henblik på at kunne indhente et løbende taktisk efterretningsbillede til brug for brigadechefens beslutningsgrundlag. Dertil kan UAS bistå med målopklaring og ildledningsopgaver.

Foruden TUAS DEL, fremstår kompagniet af to delinger, der er specialiseret i at flyve med mini-UAS, samt en kommandodeling. Kapaciteter som er særdeles attraktive værktøjer for 1. brigades operative opgaveløsning.
Om stillingen
Som motormekaniker indgår du i en vedligeholdelsesgruppe, underlagt forsyningssektionen i kompagniets kommandodeling. Dine primære opgaver bliver at gennemføre reparationer, vedligeholdelse og eftersyn på kompagniets køretøjer og motormateriel under daglig tjeneste og på øvelser.

Derfor skal du blandt andet være i stand til at kunne:

• Gennemføre alle vedligeholdelses- og reparationsopgaver på kompagniets køretøjer under overholdelse af de til enhver tid gældende arbejdsmiljø- og sikkerhedsbestemmelser.
• Bidrage til løsning af alle øvrige vedligeholdelses- og reparationsopgaver efter sektionsførerens nærmere anvisning.
• Bidrage til monitorering af, at kompagniets vedligeholdelse af køretøjer gennemføres, under overholdelse af gældende vedligeholdelsesdirektiver og bestemmelser.
• Rådgive og vejlede alt personel i kompagniet vedrørende vedligeholdelse af køretøjer.
• Udføre vedligeholdelsesniveau 1 reparationer på kompagniets køretøjer og motormateriel.
• Gennemføre faglige eftersyn på kompagniets køretøjer og motormateriel.
• Deltage og gennemføre alt vedligeholdelse og reparationer under alle feltforhold.
Om dig
Du er faglært mekaniker og skal som minimum være udnævnt konstabel.

Herudover skal du have kørekort til kategori B, C og C/E, og som minimum være uddannet på personvogn i terræn samt lastvogne med en styrende aksel. Du bliver en afgørende del af et lille energisk team, hvor dagligdagstempoet er højt, og hvor det er nødvendigt at kunne arbejde selvstændigt, være fokuseret og målrettet.

Det er derfor vigtigt, at du har sans for god kommunikation, og samtidig besidder gode samarbejdsevner. Du skal gerne have flair for mekanik, teknik, logistik og punktlighed. Det forventes, at du påtager dig ansvar for den daglige drift med støtte fra kompagniets forsyningsbefalingsmand. Ligeledes forventes det, at du altid stræber efter at levere det bedste resultat for kompagniet, da du vil fungere som serviceorgan.

Du skal være fleksibel i både tid og tankegang grundet daglige opgaveløsninger og udfordringer.

Det er et krav, at du har:
• B, C og CE kørekort.
• DEMARS PM værkstedmedarbejder.
• DEMARS FA grunduddannelse.

Det er ønskeligt, at du har:
• Uddannelse på Eagle V og Piranha V.
• Været udsendt i funktionen Motor/Våben el. Elektronikmekaniker i INTOPS.
• ADR Kapitel 1.3 og militær bestemmelse for chauffør.

Du skal være indstillet på nødvendig efteruddannelse, blandet andet:
• Truck certifikat.
• Krypto certifikat.
• Grundlæggende uddannelse forsyningsklasse I-V.
• Taktisk logistik til operativ brug.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen på telefon 72 82 93 71 eller på mail; EFR-1B-300A@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 23. januar 2022. Samtaler gennemføres i uge 4/5. Ansættelse snarest muligt efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.

Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Mona Hansen, 7994 7493, monh@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

23.01.2022

Indrykningsdato

20.12.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent