Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Oversergenter til Unmanned Aerial System Kompagniet ved Efterretningsregimentet


Oversergenter til Unmanned Aerial System Kompagniet ved Efterretningsregimentet

Brænder du for at arbejde med taktisk efterretningstjeneste? Synes du militære droner er spændende? Kan du se dig selv arbejde med Hærens mest fleksible indhentningsmiddel? Så søger Unmanned Aerial System Kompagniet (UASKMP) oversergenter til følgende stillinger:
- Analysebefalingsmand ved operations- og analysesektionen,
- Taktisk kommunikationsbefalingsmand ved førings- og planlægningssektionen,
- Analysebefalingsmand i taktisk UAS sektion.
Om os
UASKMP udgør en væsentlig indhentningskapacitet i Intelligence, Surveillance og Reconnaissance bataljonen, der hører under 1. Brigade og er placeret ved Efterretningsregimentet i Varde. Kompagniet er en operativ enhed som opstiller og uddanner professionelle og specialiserede soldater til Hærens internationale og nationale beredskaber og opgaver.

UASKMP kerneopgave er luftopklaring og overvågning over alt på kamppladsen, også i dybden. UASKMP er det indhentningsmiddel, der hurtigst kan forlægge tyngde på kamppladsen og leverer dermed et løbende taktisk efterretningsbillede til brug for brigadechefens beslutningsgrundlag. Dertil kan UAS bistå med målopklaring og ildledningsopgaver.

UASKMP består af en kommandodeling, hvor førings- og planlægningssektionen samt operations- og analysesektionen er placeret, to mini-UAS delinger og en taktisk-UAS deling under opbygning. Kapaciteter som er særdeles attraktive værktøjer for 1. brigades operative opgaveløsning.
Om stillingen
Analysebefalingsmand ved operations- og analysesektionen er en del af UASKMP kommandostation (KSN). Sektionen består af seks mand fordelt på en seniorsergent, to oversergenter, en sergent og to konstabler, som varetager UASKMP single source analyse. Foruden analysen er de alle uddannede operatører, da de skal kunne overtage flyvningen med en af de tre delingers UAV. Sektionen kan opdeles i tre tomands hold, hvor du som oversergent bliver fører for et af disse hold og dermed ansvarlig for UASKMP efterretningsanalyse når du har vagten.

Taktisk kommunikationsbefalingsmand ved førings- og planlægningssektionen er en del af UASKMP KSN. Sektionen består af seks mand fordelt på kompagnibefalingsmanden (KMPBM), dig og fire konstabler. Konstablerne er kørere og vognkommandører på KSN køretøjerne. Du vil sammen med KMPBM og NKKMP være vagthavende, der indsætter UASGRP for at svare på foresattes indhentningsbehov i samråd med analyseholdet i KSN.

Analysebefalingsmand i en taktisk UAS sektion er fører for et operatørhold på tre mand, hvor der foruden dig er en sergent og en konstabel. Hver taktisk UAS sektion består af tre operatørhold og en sektionsfører. Du er som analysebefalingsmand ansvarlig for de informationer den taktiske UAS videresender, hvor du med din analyse formår at justere opgaveløsningen, så den kan besvare de indhentningsbehov der er stillet. Du er også ansvarlig for planlægning af gruppens fysiske indretning og bevægelser på kamppladsen. Du støtter desuden sektionsførerens planlægning og indsættelse af den taktiske UAS.

Under garnisonstjeneste vil du blive faglærer i et fag, afhængig af dine kompetencer. Er du i KDODEL kan du forvente at støtte UASKMP øvrige uddannelse og opbygning, mens du i TUASDEL kan forvente at støtte klargøringen til det nye system.

Hvis du ikke allerede er uddannet på Mini-UAS, må du forvente at blive uddannet på denne eller den kommende taktiske UAS. Uddannelse på det taktiske system vil kræve bestået afprøvning.
Om dig
Du er uddannet oversergent eller du er erfaren sergent, som er vurderet egnet til næste funktionsniveau.

Du kommer gerne fra en taktisk efterretningsenhed, en opklaringsenhed, en mekaniseret infanterienhed eller en ildstøtteenhed, hvor du har erfaring med at føre en sektion eller deling.

Det vigtigste er, at du er analytisk stærk og har viljen og evnen til at lære, uddanne dig samt lære fra dig.

Hvis du skal arbejde med taktisk UAS, skal du kunne honorere standard language proficiency engelsk sprogtest til niveau 2+, 2, 2+, 2.

Det er ønskeligt, at du har:
- Kendskab til arbejdet med militære og/eller civile droner.
- Efterretningsbaggrund, f.eks. EFR-11 grundlæggende efterretningstjeneste Trin 1, tilsvarende eller højere niveau.
- MATKEND niveau II.
- Arbejdet med stående styrkeenheder.
- Været udsendt.
- Kendskab til signaltjeneste og HTK.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte KN Morten Lykke Højfeldt Andersen på tlf. 41 38 50 97.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 30. januar 2022. Samtaler gennemføres løbende.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.

Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Mona Hansen, 7994 7493, monh@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

30.01.2022

Indrykningsdato

20.12.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent