Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Stabshjælper til XIII Lette Infanteribataljon


Stabshjælper til XIII Lette Infanteribataljon

Kan du lide at arbejde i støttefunktioner med en alsidig hverdag og stor frihed i jobbet, hvor berøringsfladerne er mange?

Så har du nu muligheden for at søge stillingen som Stabshjælper (STHJ) ved Staben i XIII Lette Infanteribataljon.
Om os
Slesvigske Fodregiment er garnisoneret på Haderslev Kaserne, i hjertet af Haderslev by. Slesvigske Fodregiment er et stolt og traditionsrigt regiment, med stærke Sønderjyske bånd siden sin oprettelse i 1778.

Slesvigske Fodregiment blev genoprettet i 2019, og består af Regimentsstaben, Tjenestegrensinspektørelementet, Slesvigske Musikkorps og XIII Lette Infanteribataljon.

Slesvigske Fodregiments motto er ”Vaagen og Tro” – for en Slesviger er altid Vaagen og Tro. Vågen gennem at være årvågen, beredt og klar til kamp – Tro gennem at være loyal, samvittigheds- og tillidsfuld.

1. januar 2019 blev XIII Lette Infanteribataljon opstillet ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er operativt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.

Bataljonen opbygges gradvist igennem hele forligsperioden til en professionel kampbataljon, bestående af en stab, et stort stabskompagni, tre lette infanterikompagnier og et HBUKMP, der er rede til indsættelse i det fulde spektrum af opgaver.

Bataljonen kan dermed tilbyde en alsidig og kompetenceudviklende tjeneste, der giver et godt afsæt til et karrierespor inden for især operationer, efterretninger og uddannelse.

Bataljonen bliver let bevæbnet og udrustet og vil primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer, der samlet set gør den særligt egnet til opretholdelse af højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, til vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og grundlæggende militære færdigheder.

På nuværende tidspunkt består bataljonen af en stab, en S7-sektion, to SRS kompagnier, (1. og 2. Lette infanterikompagni), dele af Stabskompagniet og fra 01 JAN 2022 oprettes 4. Uddannelseskompagni (HBU), mhp., at ”friske” SRS kompagnierne og fortsætte opbygningen af Stabskompagniet.

Selvom du organisatorisk hører til i Stabskompagniet, så vil det meste af dit arbejde bestå i at arbejde i bataljonsstaben og støtte sektionerne efter deres behov. Det vil give dig et unikt indblik i, hvad der foregår på bataljonsniveau, og du vil få gode muligheder for at udvikle dig fagligt og personligt.
Om stillingen
Organisatorisk indgår stabshjælperne i Stabsdelingen ved Stabskompagniet, men de vil i dagligdagen have deres gang ved bataljonsstaben.

Stabshjælperne i staben er en forudsætningen for, at staben kan levere, både i den daglige drift samt under indsættelser på øvelse, i nationale og internationale operationer.

Stabshjælperne er dermed en integreret del af opgaveløsningen, hvilket medfører en høj grad af selvstændighed og ansvar i de daglige opgaver.
Opgaverne spænder vidt mellem stabens sektioner under den daglige drift.

I krigsfunktionerne vil stabshjælperne være placeret på bataljonens føringsinstallationer og her bidrage til blandt andet sikkert virkende signalforbindelser og et til stadighed retvisende overblik over kamppladsen.
Om dig
Du er fra konstabelgruppen, gerne med erfaring fra tjeneste i kommandodelingen eller i en stabsdeling, men det er ikke en forudsætning.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med Hærens taktiske radioer og er bekendt med Microsoft-Office pakken og dens funktioner.

IT er ikke ukendt for dig på minimum brugerniveau.

Du har en professionel indstilling, er i god fysisk form og har gode militære færdigheder, samtidig med at du er en god kammerat og kollega.

Da LINFBTN kæmper afsiddet, så er det vigtigt, at du er indstillet på, at du skal holde din fysiske form og dine soldatermæssige færdigheder vedlige.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være i Haderslev.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos stabschef major Henrik Frick Kirkegaard på telefon 4295 7560 eller på mail SLFR-13-S20A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 30. januar 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse 1. april 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. BRIGADE
2. Brigade, med hovedkvarter i Slagelse, råder over en let infanteribataljon i Haderslev, en opklaringsbataljon på Bornholm, en panserbataljon i Holstebro og to uddannelsesbataljoner henholdsvis i Slagelse og Holstebro. Brigaden er dermed ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: opklaring, kampvogne og let infanteri.

I samarbejde med Hærens Officersskole under Forsvarsakademiet uddanner 2. Brigade officerer ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse og er ligeledes ansvarlig for opbygning og kompetenceudvikling af Hærens reservepersonel. 2. Brigade opstilles med ca. 1.380 årsværk ved udgangen af 2024.

Brigadestaben planlægger og styrer brigaden, herunder støtter opstilling samt gennemfører uddannelse af hærens bidrag til internationale operationer. Dertil kommer nationale operationer, bl.a. bevogtningsopgaver i København og opgaver ved den dansk-tyske grænse.

Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende, såvel som internationalt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.02.2022

Indrykningsdato

20.12.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent