Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Rådighedsstilling - Uddannelsesstøtteofficer ved Stab Jydske Dragonregiment


Rådighedsstilling - Uddannelsesstøtteofficer ved Stab Jydske Dragonregiment

Vil du fastholde din kontakt til Forsvaret og dine militærfaglige kompetencer, så har Jydske Dragonregiment en stilling til dig.
Om os
Staben ved Jydske Dragonregiment er organiseret i en S-struktur (S1-S5) suppleret med et antal partnerfunktioner fra henholdsvis Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Økonomidivisionen i Forsvarsministeriet.

Stabens opgaver kan overordnet set opdeles i støtte til de tre bataljoner på Dragonkasernen, områdestøtte indenfor blandt andet den militære sikkerhedstjeneste i Holstebro garnison og operative opgaver i rammen af den nationale krigs- og krisehåndtering. Staben er kendetegnet ved at indeholde mange specialistfunktioner, der, udover at være eksperter på deres eget felt, også deltager i opgaver og projekter på tværs af interne sektioner, samt andre enheder og myndigheder.
Om stillingen
Som reservist i Hæren bliver du ansat i en designeringsfunktion i en Hærens mange
myndigheders respektive krise-/krigsorganisation.

Designeringsfunktionen er den funktion / stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Du skal være uddannelsesstøtteofficer i stabens S5, som er den eneste sektion i staben, der alene er normeret med rådighedspersonel.

Dine primære opgaver er centreret omkring uddannelsesstøtte i forbindelse med uddannelsen af staben som krigs- og krisestab. Derudover i tilfælde af krise eller krig, at støtte med HBU og HRU produktionen ved regimentet.

Du bliver indkommanderet til tjeneste i forbindelse med uddannelse og træning, der er forbundet til din funktion. Det forventes, at du i videst mulig udstrækning deltager i stabens interne øvelses- og uddannelsesvirksomhed i relation til din funktion, det årlige seminar for reservister ved Jydske Dragonregiment, samt eventuelle planlægningsarbejder, anden mødevirksomhed med videre.

Du skal forvente omkring 5-8 indkommanderingsdage årligt, hvor tjenesten vil tage udgangspunkt ved Jydske Dragonregiment i Holstebro.
Om dig
Du er premierløjtnant af reserven og har en baggrund som enten linje- eller reserveofficer i Hæren.

Du har erfaring med uddannelse i Hæren. Du er god til at kommunikere både på skrift og i tale, og det er dig naturligt at arbejde med diverse IT-programmer som anvendes i Forsvaret. Du er god til, at arbejde analytisk og struktureret samt selvstændigt i din opgaveløsning.

Vi forventer du har kendskab til kamptroppernes doktrin, teknologi og organisation. Derudover er du velbedømt i FOKUS kompetencerne faglighed, samarbejde og fleksibilitet. Du har en positiv tilgang til andre mennesker og arbejdet i Forsvaret.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til premierløjtnant af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om indholdet i stillingen, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Jens Jørgen Hansen på telefon 24 68 34 68, eller på mail: jdr-g-res01@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Kevin Lykkegaard Betnass ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 32 66 52 13.

Ansøgningsfristen er den 19. januar 2022, idet der gennemføres samtaler og ansættelser i umiddelbar forlængelse heraf.

For at komme i betragtning til reservestillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Jydske Dragonregiment
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.

Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.

Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.

Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen også er tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.

Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelses-bataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.

Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.

Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.

Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

19.01.2022

Indrykningsdato

20.12.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent