Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Flyvevåbnet

Plade -og strukturspecialist til strukturværkstedet ved Vedligeholdelsesområde Karup - genopslag


Plade -og strukturspecialist til strukturværkstedet ved Vedligeholdelsesområde Karup - genopslag

Brænder du for at specialisere dig inden for strukturarbejde, har blik for detaljerne og kan se det spændende i at servicere Helikoptertyperne MH-60R Seahawk, EH-101Merlin, T-17 og AS550 Fennec, så er du måske vores nye kollega.
Om os
Vedligeholdelsesområde Karup varetager Base og Line Maintenance af Forsvarets helikoptere. Enheden består af 272 stillinger fordelt på flere støtteelementer, Ledelses- og planlægningskontorer, specialværksteder og dokke til eftersyn af alle helikoptere. Da vores kunder har en klar international profil, varetager vi også vedligeholdelse i internationale miljøer og i forbindelse med øvelser.

Vedligeholdelsesområde Karup træner og udsender teknikere via helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter og støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, Politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Vedligeholdelsesområde Karup er endvidere et godkendt praktikværksted for Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrilles EASA godkendte flymekanikeruddannelse.
Om stillingen
Du indgår i et team af specialister der varetager den daglige vedligeholdelse af strukturopgaver, herunder gennemførsel af modifikationer, struktureftersyn, reparation af plade- og strukturdele, reparation af glasfiber og andre kompositmaterialer samt bidrager fremstilling af specialværktøj.

Du arbejder tæt sammen med ingeniører fra Forsvarets Materiel Indkøb ingeniørafdeling og er med til at udarbejde beskrivelser af procedurer til fremtidige modifikationer. Du udfører dokumentation og logbøger på værkstedsniveau, for at kunne opretholde luftdygtigheden på de enkelte flytyper. Din opgave bliver ligeledes, at støtte og vejlede flymekanikerelever, der gennemfører praktikforløb på værkstedet, og du bidrager løbende til at evaluere arbejdsprocedurer for værksteder ansvarsområde.

Derudover skal du deltage i Helikopter Wing's rejsevirksomhed, hvor det måtte være nødvendigt, herunder nationalt såvel som internationale operationer og ved øvelser.
Om dig
Vi forventer, at du har en positiv indstilling og gode samarbejdsevner med fokus på kvalitet i din opgaveløsning, arbejdsmiljø og uddannelse af elever. Du skal kunne overskue og gennemføre pålagte opgaver i et til tider hektisk miljø, med flere samtidige opgaver. Du skal kunne indgå i og arbejde med et team af kvalificerede mekanikere ifm. flyvedligeholdelsen, så denne gennemføres i et godt og sikkert miljø.

Vi forventer, at du som minimum har flere års erfaring indenfor et af metalfagene - herunder pladesmed, klejnsmed, mekaniker eller tilsvarende, og kan arbejde med tyndplade.

• Kan begå dig på en computer.
• Er i stand til at læse skriftlige manualer og udlede korrekte procedurer.
• Er i stand til at kommunikere i skrift og tale på engelsk.

Det er ønskeligt, at du:
• Tidligere har arbejdet med flystruktur.
• Har kendskab til drejning, fræsning og diverse svejsemetoder.
• Har erfaring inden for arbejde med komposit materialer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte daglig leder oversergent Carsten Rasmussen telefon 72 84 27 02 eller på mobil 50 87 83 68.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-BA-BS256@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 25. januar 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til
Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

25.01.2022

Indrykningsdato

20.12.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent