Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Søværnet

Teknikofficer til 4. besætning, Division 11 i 1. Eskadre (genopslag)


Teknikofficer til 4. besætning, Division 11 i 1. Eskadre

Har du evnen og viljen til at lede en større enheds tekniske division i såvel fred som kamp, og forstår du at udvikle og fastholde erfarne medarbejdere i et godt arbejdsmiljø?

Så kunne stillingen som teknikofficer (TKO) i 4. besætning være den rette for dig.

Du vil blive en del af skibsledelsen og overfor chefen få ansvaret for planlægning og gennemførelse af opgaver, der vedrører teknik, materiel og havaritjeneste. Som leder af teknisk division vil du få et udfordrende personaleansvar og gode muligheder for personlig udvikling.
Om os
Vores primære opgave består i at indgå i det militære forsvar af Grønland og Færøerne herunder at udføre patruljevirksomhed og håndhævdelse af Rigsfællesskabets suverænitet på søterritorierne. Hertil kommer afledte opgaver som fiskeriinspektion, søredning, assistance til civile myndigheder mm.

Ud over patruljevirksomheden i Arktis Kommandos ansvarsområde deltager enheden jævnligt i større, multinationale øvelser som Joint Warrior i Skotland eller Norwegian Task Group i Norge.

Stillingen vil medføre fast tjenestested i Frederikshavn. Langt størstedelen af tjenesten vil foregå med sejlads i farvandene ved Grønland og Færøerne. Der kan dog forventes perioder med tjeneste/kursusaktivitet i Frederikshavn. Sejladsperioderne har typisk en varighed på otte til ti uger. I alt kan der forventes cirka 150 sejldage pr. år. Med henblik på at skabe de bedst mulige rammer for balance mellem den sejlende tjeneste og privatlivet er der i 1. Eskadre et stort fokus på planfastholdelse.
Om stillingen
Som TKO har du det overordnede ansvar for teknisk division.

Ud over TKO udgøres teknisk division af en vedligeholdelsesofficer, en driftsofficer, en maskinbefalingsmand, en elektronikbefalingsmand og en forsyningsbefalingsmand. Derudover er der 12 faglærte menige/håndværkere indenfor maskin, el og elektronik.

Du vil komme til at indgå i en besætning med ”højt til loftet”, og gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Besætningen er erfaren og besidder en høj grad af faglig stolthed.

Som TKO vil du komme til at indgå i skibsledelsen. Dette betyder, at du er med til at sammensætte dagligdagen og retningen for skibets virke. Du er ligeledes skibschefens nærmeste rådgiver indenfor områderne teknik, materiel og havaritjeneste.

Vi kan tilbyde dig et alsidigt job med en høj grad af ansvar samt gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
Om dig
Du er uddannet søofficer, og er kaptajnløjtnant

Din eskadremæssige baggrund er ikke afgørende, men det forventes, at du har solidt kendskab til platformen. Det er afgørende, at du er klar til at gå forrest og træde i karakter som divisionsofficer i en større enhed.

Du har en anerkendende tilgang i din ledelsesstil og omgås både foresatte og undergivne med loyalitet og respekt samtidig med, at du formår at træde i karakter, når der er behov for det.

Du er god til at samarbejde med andre på tværs af faggrænser og grader. Du har mod på at påtage dig komplicerede opgaver og er åben for at søge alternative løsninger.
Du kommunikerer godt med samarbejdspartnere, som kan være ansat i såvel 1 ESK, forsvarets øvrige myndigheder eller ved eksterne civile myndigheder.
Du har gode analytiske evner og kan formulere dig godt på såvel skrift som i tale.

4. besætning gennemførte i starten af 2020 et træningsforløb ved German Navy Damage Control Training Center (GNDCTC) i Neustadt, Tyskland. I besætningen tilstræbes det at holde fast i procedurer og arbejdsmetoder tillært i forbindelse med denne træning. Kendskab til DANSARC vil derfor være en fordel, men er ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Fast tjenested vil være Flådestation Frederikshavn.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Næstkommanderende, OK Brian Jensen, tlf. +45 4077 8351, mail 1E11-B4-NK@MIL.DK eller skibschef KK Jens Peter Holst-Andersen, tlf. +45 3067 0741, mail 1E11-B4-CH@MIL.DK. Alternativt Søværnets Center for Administration, bemanding, KL Bårdur Sandå, tlf. +45 7285 7551, mail SCA-BEM10@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Alexander Fabian Baad på telefon 32 66 52 95.

Ansøgningsfristen er den 30. januar 2022.

Ansættelsesdato 1. marts eller hurtigst muligt

Samtaler til stillingen forventes gennemført efter udløb.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er fokuseret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

30.01.2022

Indrykningsdato

17.12.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent