Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Søværnet

Kommunikationsbefalingsmand til 1. besætning i THETIS klassen (genopslag)


Kommunikationsbefalingsmand til 1. besætning i THETIS klassen (genopslag)

Er du sergent inden for kommunikation, og har du lyst til at komme ud i et arbejde med udfordringer, oplevelser og et sammenhold i en rigtig god besætning, er du måske den person, vi søger til nyoprettet stilling i 1. besætning i THETIS-klassen.
Om os
1. besætning er den første af seks Inspektionsskibsbesætninger i 1. Eskadre som sejler THETIS klassen. THETIS klassen indgår i Division 11 som en del af 1. Eskadre. Skibene i THETIS klassen sejler primært i Nordatlanten, hvor de prioriterede opgaver bl.a. er militær tilstedeværelse og suverænitetshævdelse. Samtidigt hermed udfører skibene fiskerikontrol, støtte til de civile samfund og søredning.

Division 11 er godt i gang med implementeringen af DANSARC. I efteråret 2022 er det 1. besætning, der sejler til Neustadt for at gennemgå et træningsforløb på den tyske havariskole. For at blive fortrolige med DANSARC principperne samt blive klar til Neustadt, skal 1BSN i 2022 i gang med et intensivt opkø-ringsforløb, hvor du som befalingsmand vil være et centralt led.

Du vil indgå i en besætning med ”højt til loftet”, og gode muligheder for at udvikle dig personligt såvel som fagligt. Besætningen er meget professionel med en høj faglig stolthed. Opgaverne løses i fællesskab med gode kolleger, hvor dagene kan blive udfordrende. Vi garanterer, at du vil få uforglemmelige ople-velser, hvor du er med til at gøre en forskel.

Stillingen medfører fast tjenestested i Frederikshavn, hvor langt størstedelen af tjenesten dog foregår med sejlads i Arktisk Kommandos operationsområde, indbefattende Grønland og Færøerne, samt far-vandet omkring Island. Der vil også kunne forventes perioder med tjeneste/kursusaktivitet i Frederiks-havn eller andre dele af landet.

Sejladsperioderne er af ca. seks - ti ugers varighed, og der er gennemsnitligt to – tre sejladsperioder pr. år (ca. 120-160 sejldage), idet der kan forekomme overlap fra foregående år eller til kommende år om-kring årsskiftet. Det tilstræbes ihærdigt, at besætningerne har hver anden jul ude og hver anden jul hjemme. Tilsvarende vil der typisk være besætningsomskiftning midt i juli, så man enten har sommerfe-rie i for- eller sensommeren. Der er og tilstræbes bevidst en stor grad af planfastholdelse i DIV 11, hvilket gør det lettere også at planlægge ved siden af arbejdslivet.
Om stillingen
THETIS-klassen går en spændende tid i møde, og har brug for mere ledelseskraft til at drifte og vedlige-holde skibets radiostation.

Dine primære opgaver er daglig ledelse af radioen. Hertil kommer administration af kryptobeholdning som kryptokustode. Ligeledes skal du i søen og i havn være én af besætningens vagtassistenter, der indgår i skibets operationer og drift, herunder sejlads med gummibåd, leder af helikopterdækket under helikopteroperationer, indsatsledelse mm.

Din hverdag i besætningen kræver specialistviden inden for dit fagområde, men også en bred faglighed inden for sømandsskab generelt.

Radioen består af tre kommunikationsgaster som du har ansvaret for. Din nærmeste leder er den takti-ske officer. I hører alle til i Operationsdivisionen.

Vi tilbyder dig et alsidigt job med rig mulighed for udvikling, kurser og efteruddannelse. Vi tager ud-gangspunkt i din baggrund og de kompetencer, som kræves i stillingen.
Om dig
Du har gennemført grunduddannelsen som sergent i Søværnet, eller er i gang med det. Dertil kommer, at du er en erfaren og velbedømt med KU-speciale, gerne med erfaring fra rollen som kryptokustode.

Du er en person med gode lederegenskaber, der er samarbejdsvillig, hjælpsom og positiv. Du er arbejdsom og har en positiv samt tværfaglig indstilling til arbejdet på et skib i Søværnet under de vilkår, som opstår når platformen bevæger sig under sejlads i Nordatlanten

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, hvor du både skal kunne samarbejde og arbejde selvstændigt. Vi lægger dertil vægt på fysisk og psykisk velvære og arbejder aktivt for at kunne honorere Forsvarets krav til militær fysisk træning.

Du skal have blåt bevis uden begrænsninger. Altså være godkendt ved Forsvarets læger og tandlæger samt til hver tid kunne bestå Forsvarets fysiske test.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en marinekonstabel med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til skibets operationsofficer PL Rasmus C.F. Pedersen på mail 1e11-b1-opo@mil.dk eller på telefon 3067 0716, eller skibets banjermester OS Martin Papp på mail 1e11-b1-bm@mil.dk eller på telefon 30 67 07 15.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 29. januar 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 1. marts 2022 eller hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er fokuseret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

29.01.2022

Indrykningsdato

17.12.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent